Město bude žádat o dotaci na ovál

Pondělní mimořádné zastupitelstvo1 schválilo záměr a žádost o dotaci na novou tartanovou běžeckou dráhu.

Zastupitelstvo města schválilo záměr a možnost podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy a závazek spolufinancování akce v minimální výši 30 % (70% je dotace a 30 % vlastní zdroje města; těch 30% jsou uznatelné náklady akce, nakonec ten poměr může být jiný, třeba 65 ku 35, něco se v průběhu stavby může objevit, atd; proto se píše v minimální výši) dle vypsaného dotačního titulu. Rozpočtované náklady akce činí 17,2 mil. Kč bez DPH.2

Rada schválila zadávací dokumentaci, vyhlášení soutěže na zhotovitele a kancelář, která bude žádost o dotaci vyhotovovat a administrovat.2

Cena v soutěži je zastropována na maximální částce 20 mi. Kč bez DPH s tím, že je zhotovitel vázán cenou až do června 2023, než bude vyhodnocen dotační titul.2

V případě nepřidělení dotace se akce stavebně nebude realizovat.2

Životnost takové dráhy je kolem 10ti let3, pak je třeba povrch obnovit4.

  1. po 19.9.2022 Zasedání zastupitelstva města – Dotace ovál + poznámky – slatinak.cz[]
  2. místostarosta emailem 20/9/2022[][][][]
  3. nejmenovaný stavební inženýr[]
  4. Regenerace a opravy – Umělky.cz (umelky.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.