Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu

Ze 4 zveřejněných návrhů na bránu ke hřbitovu schválilo nakonec Zastupitelstvo pátý (: nezveřejněný.

Vybudování nové hřbitovní brány dle návrhu paní Odehnalové.
Návrh byl schválem ZM. Skica návrhu byla zveřejněna v srpnových
Ozvěnách roku 2019. *1

Hlasování: 20 pro hlasů. – pí. Málková odešla. Návrh byl schválen.*2

 

2 komentáře u „Zastupitelstvo vybralo na hřbitov kovanou bránu“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.