Zastupitelstvo vyzývá ke schůzce s majiteli pozemků o uvažovaném rozšíření zástavby

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 17. zasedání dne 21. 6. 2017

Stavební uzávěru (ZM nesouhlasí s jakoukoliv další výstavbou v lokalitě 24/R a 25/R, pověřuje RM svoláním schůzky s majiteli dotčeného pozemku p. č. 587/1 nejpozději do 10. 7. za účelem dosažení vzájemné dohody, souhlasí s vydáním „Stavební uzávěry“,pokud nedojde k dohodě)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.