Zastupitelstvu předloženy požadavky obyvatel ulice k rekonstrukci ulice Škrovád – A

Dva občané bydlící v dotyčné ulici informovali zastupitelstvo na zasedání o předaném dopisu s požadavky podepsaném všemi majiteli nemovitostí v ulici v březnu 2012 s prosbou o jeho respektování.

Do zápisu se však nedostalo.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.