Téma: Zasychající nově vysazené stromy

V době, kdy se vyzdvihuje péče o zeleň, její výsadbu, údržbu atd., jsme ve Slatiňanech svědky úplně opačného postoje k zeleni ve městě. Přikládám fotky nebohých stromů, které bezprostředně po výsadbě kvůli nezájmu a lajdáctví zahynuly. První dva jsou z výsadby v roce 2017 u rybníčku při cestě na nádraží. Již v roce vysazení oba stromy uschly, ale ještě nyní, kdy se blíží konec roku 2018, tam oba trčí jako trvalý důkaz výše uvedeného přístupu. Jsou na prvních dvou fotografiích.

zaschlý mladý stromek

zaschlý mladý stromek

Další strom je při cestě ze Starého Náměstí směrem k Chrudimce po pravé straně. Krásná lipka, bez péče zahynula. Je na další fotografii.

zaschlý mladý stromek

Je třeba si uvědomit, že tyto stromy nejsou majitelem toho kdo je sázel a měl o ně pečovat, ale byly pravděpodobně zakoupeny z prostředků města, potažmo občanů Slatiňan. Z toho lze usuzovat, že ten, kdo je sázel a měl o ně pečovat, porušil svoji povinnost při péči o svěřený majetek. Věc má i morální stránku. Zmíněné stromy byly živé, ale odumřely, tak jako by zemřelo vše živé, co si zakoupím nebo jinak pořídím a pak tomu nedám napít.

Bylo by velmi nemilé, kdyby podobný osud postihl i lipku vysazenou 27.10.2018 u Švýcárny při příležitosti vzpomínkových oslav 100 let od vzniku Československa.


(doplněno 4/11/2018)

uschlé smrčky na starém náměstí

Přidávám další fotky s průvodným komentářem. Na první jsou dva smrčky na Starém náměstí. Umíraly dva roky. Při návštěvě lesa můžeme někdy vidět vyvrácený smrk s kořenovým balem. Kořeny jsou mělké, strom se snadno vyvrátí. V případě smrčků na Starém náměstí nedošlo k jejich vyvrácení, ale kvůli mělkosti kořenění a nevhodnému místu výsadby, kde svítí slunce od rána do pozdního odpoledne, zahynuly. To by se pravděpodobně stalo i kdyby je někdo zaléval.

suchá třešeň v Třešňovce

Další snímek je z třešňovky. Tam to šlo rychle. Mladá třešnička byla vysazena na podzim 2017, koncem jara 2018 bylo hotovo. Pro danou lokalitu nevhodný tvar stromku, nevhodné umístění v „hladové“ a vyprahlé půdě, žádná další péče.

Na dalších snímcích jsou stromky v parčíku mezi ulicí Nerudovou a Školskou /jde o velmi zdařilý projekt/.

Jsou mezi nimi i čtyři lipky. Ty byly na konci tropického léta 2017 u konce svých sil.

Autor: Josef Tuhý

Josef Tuhý, Neumannova ulice, Slatiňany

4 komentáře na „Téma: Zasychající nově vysazené stromy“

 1. Občané mohou za to, že stromy uschly???
  Já jsem si to nepřála. Nepřál si to ani autor článku pan Tuhý. Nereagovala bych, kdyby pod článkem nebyl podepsán starosta města, který to má na starost. Očekávala bych spíše poděkování p. Tuhému, že zmapoval situaci a není lhostejný. A dále vyjádření se ke skutečné příčině. Jistě všichni chápeme, že sucho je extrémní. Mohlo zaznít např. vysadili jsme stromy, ale máme děravé konve, nemáme žádné konve, údržba města měla dovolenou…..Cokoliv jako vysvětlení, co bylo špatně. Nebo návrh řešení, jak se to v budoucnu udělá lépe. My to pochopíme. Jenom příště prosím ne, že za vzniklou situaci mohou zlí občané. Jana Švecová

 2. Dobrý den, je mě moc líto, že autor článku pomlouvá pracovníky úřadu, aniž by si zjistil cokoliv o tomto problému. Na území města se staráme o více než 80 mladých stromků, v příštím roce díky nové výsadbě o 130, několik záhonů, porostlých svahů, živých plotů atd. Napsat, že 3 stromky zašly kvůli “nezájmu a lajdáctví” je pro mě ale neakceptovatelné. Zálivka rostlin v letošním roce patřila mezi priority práce údržby i rady města, která na péči o zeleň kladla velký důraz, včetně téměř pětileté lípy na Starém náměstí, kterou již mezi novou výsadbu zřejmě nejde počítat a přes to zašla. Duby u nádraží vadily, jak píše výše p. starosta, ještě než byly vysazeny. Bohužel se s vandalismem setkáváme poměrně často.
  V současné době je a nadále bude sucho velký problém, zřejmě víte, jak jsou na tom studny po Slatiňanech. V lesích na Chrudimsku letos vysazené stromky mají 50% úmrtnost. V našem městě se přesto s výsadbou nadále počítá (viz výsadba u nádraží, u Kunčího k pietnímu místu a junácké hrušně u křížků ve Škrovádě ) i přes zvýšenou náročnost o následnou péči v příštích letech. Další věc je ta, že problém není jen ve vodě- sucho zajde, mokro bude růst růst ovlivňuje celá řada dalších vlivů viz odkaz na problematiku, je to z lesního prostředí, ale jen pro představu…
  https://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/da28f37425da72f7c12569e600723950/7c19083c33f9a432c1256c3700733663?OpenDocument

  1. Protože tři uschlé stromky k ilustraci situace panu Víškovi nestačí, přidávám do hlavního článku další fotky s průvodným komentářem. Na první jsou dva smrčky na Starém náměstí, další snímek je z třešňovky.
   Mé články nejsou výsledkem nějakého náhodného pozorování, ale situaci sleduji již několik let. Sám se snažím pomoci, kde to jde. Na dalších snímcích jsou stromky v parčíku mezi ulicí Nerudovou a Školskou /jde o velmi zdařilý projekt/. Jsou mezi nimi i čtyři lipky. Ty byly na konci tropického léta 2017 u konce svých sil. Pokouším se je zachránit. Během letošního, taktéž tropického léta beze srážek, jsem tam ve svých 77 letech dovezl na kole v kanystrech hektolitry vody. Jel jsem nejméně desetkrát. Také tudy mnohokrát procházím. Žádnou určitou péči o stromky jsem letos v této lokalitě, kromě nevhodného, předčasného a zbytečného odstranění opěrných ohrádek, nezaznamenal. Je vidět, že některé se začaly naklánět. Co je však důležité, snad se je podaří zachránit. Jejich ztráta by byla věčná škoda. Krásný projekt by tím byl velmi znehodnocen.

Napsat komentář