Téma: Zavážená rokle v Borku za domy Pod lesem

V Borku vlevo od polní cesty hned na začátku lesa1 je rokle dlouhodobě zavážená sutí, známá také pod názvem „Kopeckova skála“, popř. Kopeckého skála2. Místo je přímo vidět z cesty využívané na procházky a není to moc hezký pohled.

Prostor není jinak využitý, je zarostlý nálety a nachází v těsném sousedství zastavěného území na soukromém pozemku3

Rokle vzniká při těžbě pískovce je evidovaná jako lesní pozemek. Již několik let je postupně zavážena kameny, sutí a hlínou majitelem Janem Kudrnkou z Kunčí, který tak činí na doporučení lesního správce. Snaží se tak (původně až 10 m hlubokou a) obtížně přístupnou rokli u cesty změlčit a srovnat, aby ji bylo možno osázet stromy a mohla snáze plnit funkci lesa.4

Skládku z něj bohužel dělají někteří sousedé, kteří sem nazvdory tabuli a proti vůli majitele vozí vlastní odpad, anebo si berou kameny apod.4

Informaci o této skládce řešila také Rada města 26.4.2021 na základně podnětu nějaké osoby a nyní ho prošetřuje odbor pro životní prostředí MěÚ Chrudim5.

Historie

Tento prostor části vytěženého pískovcového lomu původně vlastnil kameník Jana Tuna, praděda stávajícího majitele. Za komunistů byl zabaven a spravovaly ho Lesy ČR. V roce 1994 mu byl (spolu s dalšími pozemky v okolí) vrácen v restituci.

 

 

  1. mapy.cz[]
  2. Jaroslav Koreček, Škrovád, osobně 26/6/2021[]
  3. parcelní číslo: 227/5; Obec: Slatiňany [572268]; Katastrální území: Kunčí [749788]; Číslo LV: 1938; Výměra [m2]: 9357; majitel: Kudrnka Jan, trvale Chrudim; pozemek určený k plnění funkcí lesa[]
  4. Jan Kudrnka, Kunčí, 11.6.2021 osobně[][]
  5. místostarosta 8.6.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.