VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBYVATEL TRPIŠOVA ZE DNE 20. 11. 2022

svolaného pozvánkami do schránek každého domu. Přítomni: Jaroslav Bleha, Petr Michek, Jitka Blatoňová, Lukáš Seifert,DiS., Bc. Markéta
Kynclová, Mgr. Renata Kočí, Milan Štěpánek, Michal Tichý

Cílem jednání bylo obnovení činnosti Osadního výboru místní části Trpišov, jehož činnost zákonně zanikla konáním voleb do obecního zastupitelstva 2022.

1. Předseda původního Osadního výboru Jaroslav Bleha zrekapituloval činnost a výsledky Osadního výboru v době jeho činnosti.
2. Všichni přítomní projevili zájem pracovat v novém Osadním výboru ve prospěch občanů místní části Trpišov a požádali pana Jaroslava Blehu o legislativní zajištění ustanovení nového Osadního výboru.
3. Přítomní dále konstatovali potřebnost řešení problematiky údržby veřejné zeleně v Trpišově, způsob využívání původní prodejny včetně legislativního rámce užívání, řešení zeleně na návsi včetně rybníčku
a jeho okolí.
4. Pan Jaroslav Bleha sdělil informaci, že prostředky za činnost původního Osadního výboru, vyplácené Městem Slatiňany jeho třem členům po dobu funkčního období Osadního výboru, jsou uloženy na účtu, ze kterého byly čerpány výhradně na zajištění akcí pro veřejnost (děti) pořádané Osadním výborem. Použití zbývajících prostředků na tomto účtu ve prospěch akcí konaných pro obyvatele Trpišova bude projednáno nově utvořeným Osadním výborem.

5. Schůzky výše uvedených občanů a po schválení členů Osadního výboru budou veřejné a budou veřejné a konat se první pondělí v měsíci v hasičárně v Trpišověod 19.00 hodin.

Odkaz: Ozvěny 1/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.