Návrh: Ze tří tříd udělat dvě a třetí přesunout do základní školy

Družina je využívána mimo školné docházku (hlavně tedy prvního stupně). Proto jsou třídy prvního stupně vesměs volné, když je družina potřebuje.

Potíž je v tom, že tyto třídy jsou stabilní a tak tam děti mají své věci často nesbalené, rozmístěné po třídě nebo v lavicích. Anebo vícedenní projekty se nebalí, ale odklidí ke stěně. V případě využití družinou by se všechny tyto věci musely odklidit, což je další starost a práce pro děti i pro učitele.

Tříd je v budově několik, i kdyby jedna učitelka souhlasila, bude tím znevýhodněna proti ostatním, proto by bylo vhodné toto nějak vedením školy vykompenzovat.

Jedna třída družiny takto již funguje, ale ta je v odborné učebně, která nemá tento problém.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.