Návrh: Železniční zastávka Chrudim – u stadionu

Již roky se uvažuje o vybudování vlakové železniční zastávky v Chrudimi u stadionu. Obsluhovala by přilehlé sídliště, Tesco, nemocnici, sportovní areály a přilehlou základní a mateřskou školu.

Zastávka by mohla vzniknout hned za Tescem, se kterým by byla spojena krátkých chodníkem, a další chodník by vedl k hlavní silnici.

Město Chrudim vypracovalo studii proveditelnosti, ze které jsme vybrali situační plánek.

Studie z roku 2010 už počítá s plánovaným kruhovým objezdem a mostem přes koleje pro auta, který by měl zpřístupnit pozemky za kolejemi, aby se umožnila jejich zástavba. To je však již jiný projekt.

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.