Návrh: Zjednosměrnění Škrovádského nábřeží

Z popudu občana se šetřila možnost zjednosměrnění Škrovádského nábřeží. Jedná se o úzkou komunikaci, byť málo frekventovanou, a když se tam potkají dvě auta, vyhýbají se přes trávník.

Šetřením se zjistilo, že vozovka nemá ani 3,5m, aby mohla být obousměrná aspoň pro cyklisty, a omezení cyklistů v jednom směru by zrovna v této ulici, která je součástí neoficiální cyklomagistrály, byl velký problém.

Další možnost je povolit zde obousměrný provoz jen pro cyklisty v jednom pruhu, ale k tomu by se musely vybudovat výhybny, byť snad jen do těch 3,5m.

Takže šetření se ukončilo a žádné změny se zatím provádět nebudou, protože by to bylo drahé.

Aby tento problém nebyl úplně oslyšen, tak se nabízí prodiskutovat a zapracovat “ideální řešení” do Koncepce dopravy v klidu, aby bylo připravené, až bude vhodnější doba. Je tedy třeba také promyslet, jestli by zjednosměrnění nezpůsobilo problém v případě nečekaného zneprůjezdnění Škrováské ulice.

Další problém této ulice je časté parkování občanů na trávnících okolo vozovky, čímž bezpečnost a průjezdnost, ještě komplikují.

Jeden komentář u “Návrh: Zjednosměrnění Škrovádského nábřeží”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.