Návrh: Zjednosměrnění Škrovádského nábřeží

Z popudu občana, kterého uhodilo při venčení psa zrcátkem auto v místě zúžení u křižovatky se Škrovádskou, se šetřila možnost zjednosměrnění Škrovádského nábřeží. Jedná se o úzkou komunikaci, byť málo frekventovanou, a když se tam potkají dvě auta, vyhýbají se přes trávník.

Šetřením se zjistilo, že vozovka nemá ani 3,5m, aby mohla být obousměrná aspoň pro cyklisty, a omezení cyklistů v jednom směru by zrovna v této ulici, která je součástí neoficiální cyklomagistrály, byl velký problém.

Další možnost je povolit zde obousměrný provoz jen pro cyklisty v jednom pruhu, ale k tomu by se musely vybudovat výhybny, byť snad jen do těch 3,5m.

Takže šetření se ukončilo a žádné změny se zatím provádět nebudou, protože by to bylo drahé.

Aby tento problém nebyl úplně oslyšen, tak se nabízí prodiskutovat a zapracovat „ideální řešení“ do Koncepce dopravy v klidu, aby bylo připravené, až bude vhodnější doba. Je tedy třeba také promyslet, jestli by zjednosměrnění nezpůsobilo problém v případě nečekaného zneprůjezdnění Škrováské ulice.

Další problém této ulice je časté parkování občanů na trávnících okolo vozovky, čímž bezpečnost a průjezdnost, ještě komplikují.

10 komentářů u „Návrh: Zjednosměrnění Škrovádského nábřeží

 1. Na naší úvaze z 31.5. zveřejněné na stránkách Slatiňáka nic neměníme. Dle našeho názoru by bylo možno akci “ Škrovádské nábřeží“ rozložit na dvě nebo tři etapy. Nejsnažší by mohla být etapa řešící situaci od ulice 5. května do vyústění Škrovádského nábřeží ve Škrovádu.
  Příspěvek do diskuse od paní Kokešové z 5.6. je velmi cenný. Právě ona to byla, kdo byl projíždějícím autem ohrožen, snad v tom zúženém místě před vyústěním. Paní Kokešová je trvalým svědkem využití diskutovaného úseku běžnými chodci, matkami s kočárky, pečovatelkami Ústavu s jeho klienty atd. Kam by také, proboha, měli jít jinam na procházku, vždyť jde o poslední souvislý delší zbytek zeleně uvnitř města!
  Paní Kokešová také správně upozorňuje na vyústění vrátek od domků na nábřeží přímo na komunikaci.
  Řešení je nasnadě. Zamezit jízdu motorovými vozidly oběma směry . Zvýší se komfort a bezpečnost výše uvedených uživatelů. Na své si také příjdou cyklisti.
  Prospělo by také, kdyby se k problému vyjádřil také někdo z komise pro životní prostředí, nebo komise jako celek.

  Ve spojitosti s výše uvedenými úvahami by bylo vhodné, kdyby komise nebo někdo ze zastupitelů vznesli interpelaci, v jakém smluvním vztahu je Město k uživateli parcely 649/4, která je majetkem města! Uživatel ji oddělil plotem od komunikace, tím komunikaci zúžil a v podstatě zhoršil bezpečnost všech, kdo se pohybují právě zde. Plot je navíc ohyzdný, splácaný z nejrůznějšího materiálu a pokud můžeme plotem pohlédnout dovnitř, vidíme, že parcela 649/4 slouží ke skladování nejrůznějšího haraburdí. Neradostného pohledu není ušetřen žádný kolemjdoucí.

  zdroj: mapy.cz

  Josef Tuhý, Slatiňany 699

 2. Dobrý den pane doktore,
  připadá mi, že pochopení situace přichází až s věkem. Nevím, jak dalece je s problémem seznámen pan Koblížek, ale já vidím vše, co se na nábřeží děje takříkajíc z první ruky, neboť vlastním nemovitost přímo zde. Podotýkám, že nejsem žádná „náplava“, protože dům postavili již moji prarodiče, na pozemku, který zakoupili od zemědělce, vedle prašné cesty vedoucí podle řeky do Škrovádu. A to včetně travnatého pruhu, který byl následně městem vydržen pod příslibem, že se tu jednou zbuduje chodník. To koneckonců mohou potvrdit i starousedlíci. Těch však kvapem ubývá. Nebylo tolik aut – nebyl potřebný chodník. Cestu využívali převážně pěší. Svět se mění a s ním i potřeby občanů, ať už jsou odkudkoli. Do chvíle, kdy jsem byla zaměstnaná a tudíž neustále mimo domov, jsem měla výhrady pouze k tomu, že branky nemovitostí ústí přímo na silnici a v domech bydlí buď starší lidé, nebo lidé s malými dětmi. Cesta však byla jednosměrná a v takovém stavu, že ji nikdo moc neužíval, krom zde bydlících. Pak přišla změna /nevím, zda k lepšímu/. Cesta dostala pěkný povrch, jenže se /prý pro nedostatek financí/ zúžila. Šířka OBOUSMĚRNÉ komunikace je od 3,40 m až po 3 m při ústí do Škrovádské „magistrály“. Ta je navíc opatřena omezením rychlosti na 30. Na nábřeží omezení končí. Kýhovýra. Dvě auta se při míjení nevejdou, není zde žádné vymezení nějakým obrubníkem a tak se směle jezdí po té „veřejné zeleni“. Pakliže do terénu ještě vyrazí cyklisté, pěší, matky s kočárky a pečovatelky s klienty Ústavu soc. péče, slyšíte stále jen křik – pozóóór auto. A ta auta se nemusí míjet, aby se něco přihodilo. Já jsem ta „postřelená husa“, kterou auto nabralo zrcátkem, aniž by si toho řidička všimla. O tom, co se musí stát a hlavně kolik by to stálo,aby se něco změnilo, Vám vysvětlili citací vyhlášek odpovědní pracovníci Městského úřadu. Abychom neporušili vyhlášky, necháme raději vše při starém. A já se ptám – mají vyhlášky sloužit k občanské spokojenosti, nebo je tomu naopak? Kde že to vytahovali kozla na kostelní věž, aby tam spásl trávu?
  A to parkování na zeleném před domy? Nikdo ze starousedlíků to nedělá. I ti, kteří mají pouze uzounký dvoreček si auta uklízí. Jsou však v ulici i tací, kteří mají místo auta na dvorku zaparkované květináče. Za plotem huj – před plotem fuj….
  Děkuji za trpělivost při čtení. Kokešová

 3. V rámci diskuse o řešení dopravní situace v ulici Škrovádské nábřeží, a z toho vyplývajících stavebních úprav, máme následující připomínky.
  Anketa k tomuto tématu, která je uveřejněná v červnových Ozvěnách Slatiňan 2019, nabízí dvě možnosti. Zachovat stávající stav nebo provést rozsáhlé stavební úpravy komunikace v odhadované výši nákladů 9,5 miliónů korun a 220 000 tisíc korun za vypracování projektové dokumentace.
  Domníváme se, že nejde o jediná možná řešení, jak by se mohlo ze zadání ankety zdát. V části Škrovádského nábřeží od ulice 5. května do jejího vyústění ve Škrovádu se nabízí jednoduché řešení. Protože v uvedeném úseku není žádný rozumný důvod pro průjezd motorových vozidel jedním nebo oběma směry, nabízí se možnost situaci vyřešit omezením „Průjezd motorových vozidel zakázán“ / z obou směrů/, s výjimkou vozidel technických služeb, údržby a obyvatel této části ulice. Souběžná ulice Neumannova je prakticky v celé délce obousměrná, takže žádné dopravní komplikace nevzniknou. Pro cyklisty a chodce by současný stav komunikace s výše uvedeným omezením byl více než dostačující a jejich pohyb zde by byl bezpečnější.
  Druhou část Škrovádského nábřeží od ulice 5. května směrem ke stadiónu a plovárně zatím ponechat bez úprav a připravit komplexní řešení tohoto úseku a celé této oblasti, včetně rekonstrukce plotu plovárny a jeho ozelenění a připravit citlivé úpravy prostoru u plotu stadiónu a před vchodem na plovárnu. Akci eventuelně rozdělit z nákladových důvodů na dvě etapy.

  Helena a Josef Tuhých, Neumannova 699, Slatiňany

  1. Omezení vjezdu pro cizí je jistě pro místní příjemné i finančně a technicky jednodušší řešení, než zmíněná jednosměrka. Nicméně podle mě ani to neřeší příčinu problému. Pokud se nemýlím, motiv tohoto návrhu je ohrožení chodce v tom zúžení. Většina aut zde projíždějící jsou už teď lidé bydlící v této ulici, takže zákaz průjezdu se sice může udělat, ale příčinu (podle mě) nevyřeší, protože hustotu dopravy téměř neovlivní (aby to šlo říci s jistotou, muselo by se udělat počítaní aut, což by možná před tak velkou investicí bylo asi na místě). Myslím si (jako ten, kdo tudy často chodí i projíždí na kole a asi tak 4x za rok jede i autem), že účinnější, levnější a efektivnější by bylo odstranění toho zúžení.
   Protože:

   • Opravdu chceme postupovat tak, že omezíme provoz každou ulicí, kde dojde 1x k ohrožení chodce či cyklisty?
   • Když totiž omezíme provoz jednou ulicí, v dalších nejméně třech ulicích provoz vzroste. Takže omezováním provozu paradoxně houstne provoz ve městě. Je to to, co chceme?
   • Řešení jednosměrka poněkud zvýší provoz v prostřed ulice: Když totiž někdo bydlí na nábřeží např. blízko ulice 5.května, tak přijíždí a odjíždí ulicí 5.května a po nábřeží jede jen kousek a chvilku; podobně ten co bydlí na druhé straně, odjíždí a přijíždí Škrovádskou; ale když bude jednosměrka, musí jednu cestu vždy jet celým nábřežím, i prostředkem úseku, kam by jinak těžko zajížděl.
   • zakládá to nepříjemný precedens … co když někdo někoho ohrozí třeba ve Svatojánské ulici, také je úzká, také ji zavřeme – asi bychom měli,ne? Když se vyhovělo Škrovádskému nábřeží, proč se nevyhoví Svatojánské? – nikdo přece nechce, aby mu kolem domu jezdila tranzitní doprava…a nakonec bodu všechna auta jezdit jen ulicemi, ve kterých nejsou dostatečně asertivní občané, aby si prosadili nějaké omezení, případně se neznají s těmi „správnými lidmi nahoře“. Fuj.
   1. Měl bych k tomu připomínky:
    1) Když se projektovala ta úžasná úprava Škrovádské, nikdo se také obyvatel ostatních ulic na nic neptal. Přitom tato úprava je zdrojem veškerého problematického provozu, kdy se některým divočejším pilotům holt nechce čekat na vyhnutí nebo na komplikované křižovatce před Bonetem, proto to radši zahnou bez brzdění podél nábřeží a vyjedou na hlavní některou z ulic (5. května, Jungmannova).
    2) Jediné místo, kde se na Škrovádském nábřeží minou dvě protijedoucí auta, aniž by válcovala trávník, je úsek od Jajtnerů po Schejbalovy. Svatojánská je v úseku, kde je obousměrná, svoji šířkou proti Nábřeží doslova bulvár (i když pravda též bez chodníku).
    3) Navrhovaný Průjezd zakázán od pana Tuhého a paní Tuhé tuto problematiku myslím také vyřešil a divím se, že to námi placené úředníky nenapadlo.
    4) Když jsem v neděli zavítal do rodné hroudy a prohlédl si anketní lístek, neubránil jsem se dojetí. Chci vidět, kolik lidí se tam s tím ponese…

    1. To se nám ta diskuse pěkně rozjíždí – třeba se zapojí někdo další a vypipláme třeba nějaké kvalitnější řešení, než naši radní ((:
     ad 1) a) ano, veřejná diskuse před investičními akcemi se ani dnes ještě nezvládá (aktuálně parkoviště před Spartakem), nicméně se mnohé zlepšuje (chodník Švermova) – musíme tlačit zastupitele, aby informovali a ne se s nim postranně scházet a lobovat: nikdo totiž nevíme, jestli jiný lobbista nemá silnější kartu
     1) b) myslíte vážně, že by někdo místo po Škrovádské, která je hlavní, se motal přes 5.května a nábřeží, kde musí dávat přednost na každé křižovatce? Tak toho bych chtěl vidět.
     ad 2) svatojánská je sice kousek širší, ale zase je „obehnaná“ 15cm obrubníkem. Takže když tam zaparkují auta, tak je zde ještě horší průjezd a míjení se s chodci a cyklisty, než tam na nábřeží, to mi věřte
     ad 3) souhlasím, že zákaz průjezdu poněkud zlepší situaci z pohledu místních obyvatel, pokud je jediným cílem omezit provoz na nábřeží. Ale ulice přece neslouží pouze občanům v nich bydlících (i když někteří si to myslí, ledaže pokud nepotřebují někam dojet, to jim jsou cizí ulice dobré) a pevně doufám, že „ti nahoře“ nebudou řešit zájmy jednotlivců proti všem, ale vyváženě a rozumně zájmy všech.

     Přiznejme si, že ještě jedna okolnost na tom nábřeží dosti znepřehledňuje provoz a činí ho čím dál méně bezpečný a to jsou trvale parkující vozidla, což je problém nejen zde.

     Takže když to shrneme, dopravu na Škrovádském nábřeží komplikuje:
     -úzká vozovka (ze které se dá ale vyhnout do trávníku)
     -obousměrný provoz (i když mě opravte, že ten ale nebyl příčinou prvotního incidentu, že ano)?
     -zúžení u křižovatky se Škrovádskou
     -velký provoz cyklistů
     -projíždějící auta lidí bydlících mimo ulici
     -projíždějící auta lidí bydlících v ulici
     -parkující auta
     Shodneme se, že čím víc těchto věcí se vyřeší, tím bude provoz na této ulici bezpečnější a plynulejší? (zatím to neřeším, jen analyzuju)

     1. Nevím, jestli se rozjíždí, nicméně: Pokud chcete vidět odbočující auta, není nic snazšího, než si tam rozbít kemp a dělat si čárky. To samé lze přeměřit metrem šířku vozovek, aby se vidělo, o jaký kousek je Svatojánská širší. 😉
      Zrovna ta vyfotografovaná vozidla tam neparkují všechna trvale, třeba p. Schejbal i p. Kozák parkují běžně ve dvoře (https://mapy.cz/zakladni?x=15.8155088&y=49.9110315&z=19&pano=1&base=ophoto&pid=60975236&yaw=0.590&fov=1.257&pitch=0.039), a nechceme doufám po Lubošovi Černochovi (předpokládám, že ta laguna je jeho), aby si auto pokaždé vyfouknul, složil a hodil přes plot a ráno, když jede do práce, zase opět nafouknul. 🙂
      Ke komplikacím: žádný prvotní incident není, nespokojenost se stavem panuje už desetiletí, o čemž svědčí již dříve na zastupitelstvu projednávaný návrh na opětovné zřízení jednosměrky (https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_7113.pdf). Samozřejmě, že nárůst provozu cyklistů je za poslední čtvrtstoletí enormní. Zatímco dřív bylo kolo obyčejným dopravním prostředkem, dnes je to zábava. Co se týče projíždějících aut lidí bydlících v ulici, až na výjimky tam nikoho nenapadne jet padesátkou a víc.
      Jinak co se vyhýbání protijedoucích vozidel (motorových i nemotorových) i chodců týče, je třeba počítat i s tím, že aktuální trend města je sekat trávu přesně jen na „svém“ a zbytek nechat na PLA.

   2. Vážený pane, zřejmě jsem dostatečně nepochopila to poslední slovo Vaší poznámky – slovo FUJ. Ano, posledním iniciátorem diskuze o omezení rychlosti na Škrovádském nábřeží jsem já, ale nejsem sama. V minulosti již byl tento problém místními diskutován s městem několikrát, jenže všichni mi řekli, že to handrkování jim jen znepříjemnilo život, tak se posléze diskuze vzdali. A to nebylo ještě nábřeží využíváno automob. dopravou v takové míře, jako nyní. Je vidět, že máte zkreslené představy o situaci, protože jak sám píšete, vyskytnete se zde jen několikrát za rok. Nemůžete proto zhodnotit, že v poslední době je tato komunikace hojně využívána cyklisty /a to i s malými dětmi/, díky novému povrchu /i když se tím silnice velmi zúžila/, využívají tuto k aktivitám i bruslaři na inlinech, ale v neposlední řadě je to díky řece a zastínění stromy jedna z mála zón, kterou využívají matky s kočárky a dětmi na „volnoběh“ a hlavně pečovatelky s invalidními vozíky. O chodcích a dětech na kolách, co jezdí do školy nemluvě. Nejde zde jen o malichernou touhu mít pod okny klid. Na jedné straně se pyšníme a zveřejníme v novinách s patřičnými fotografiemi potentátů, jak jsme byli vstřícní a nechali zřídit v katastru obce chráněné domečky pro klienty Ústavu sociální péče a na druhé straně není obec natolik soudná, aby pro tyto zajistila alespoň kousek klidové zóny, kde nemusejí pečovatelky uskakovat před projíždějícími auty a to i nákladními – viz rozvoz piva atd. Po otevření plovárny bude situace ještě horší. A prosím nepište, co není pravda. Občané ze Škrovádu opravdu využívají jízdu po nábřeží, než aby se vyhýbali protijedoucím na perfektně vymyšlené ulici Škrovádská.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.