Návrh: Zjistit možnosti ovlivnění způsobu rekonstrukce elektrického vedení

Šlo by provést třeba takto: Ve fázi přípravy projektu s dostatečným předstihem vyhledat odpovědné oddělení majitele sítí (ČEZ Distribuce), sejít se s příslušným vedoucím. Na základě jednání stanovit další opatření, aby se vyloučilo, že město udělalo vše pro umístění elektřiny do země.

K prověření je, jestli rekonstruovaná ulice není náhodou v plánu rekonstrukcí ČEZu a obě akce aspoň částečně koordinovat (aby se např. výkopy nedělaly 2x).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.