Návrh: Zklidnění Nádražní ulice

Koridor východ – západ nabízí propojení nádraží a hlavního vstupu na zámek a je tak přirozeně hlavní pěší linií pro turisty a návštěvníky města. Tomu odpovídá fakt, že je v celé délce značena žlutou turistickou značkou. Kromě turistického potenciálu však slouží tato trasa také pro pěší
docházku obyvatel Slatiňan na nádraží. Západní část trasy (mezi zámkem a ulicí T.G. Masaryka) je již v současné době vedena téměř výhradně po komunikacích bez provozu motorových vozidel.
. Vzhledem k tomu, že ve východní části trasy jsou pro chodce k dispozici pouze chodníky, které svou šířkou neodpovídají komfortu chodců na této významné pěší spojnici, pak navrhujeme zklidnění Nádražní ul. mezi ulicemi T.G. Masaryka a nádražím.1

Vznikla by pěší zóna. Chodník by se vyrovnal s vozovkou, do prostoru by se vyčlenila konkrétní parkovací místa, jinde by bylo stání zakázáno. Vysadily by se stromy. Minimálně mezi Tyršovou a TGM.

  1. Generel dopravy Projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399  A. 1 Technická zpráva Objednatel Město Slatiňany T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany  Zhotovitel PRO CEDOP s.r.o. Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno, str. 27[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.