Zmínka v kronice o dřevěné gotické tvrzi ve Slatiňanech

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Zajímavá zpráva z kroniky v roce 1371 zmiňuje dřevěnou gotickou tvrz, která se čnila na skalnatém ostrohu nad řekou. Jejím vlastníkem byl zřejmě František ze Slatiňan.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.