Návrh: Zpomalení toků

+ Voda teče pomaleji, později odteče, víc se jí vsákne (a při suchu zase vrátí to do toku) a víc se jí odpaří (lepší klima v okolí)

Mnohé řeky a potoky jsou „kanalizovány“, tj. koryto je uměle upraveno, obvykle aby voda odtekla co nejrychleji z krajiny.

Pražské potoky se vrací přírodě – Deník.cz (denik.cz)

Kanalizovaný tok Tiché Orlice nad splavem v Chocni. (sije.cz)

Jeden komentář u “Návrh: Zpomalení toků”

  1. Zpomalují odtok vody z krajiny, zlepšují lokální klima a vytvářejí dobré podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy – sedmnáct tůní nechali letos v létě za 1,5 milionu korun vyhloubit vodohospodáři z Lesů České republiky (Lesy ČR). Na obou březích Bílčického potoka v okresech Bruntál a Opava tak podnik dokončil další projekt financovaný z vlastního programu Vracíme vodu lesu. Tůně mají různý tvar a velikost. Na bezmála 2,5 tisících metrech čtverečních mohou zadržet až 1 700 metrů krychlových vody. „Zvolili jsme přírodě blízký způsob úpravy břehů, což znamená, že půda není uhlazená, ale naopak zvrásněná s různými členitými prvky, jako jsou pařezy, kmeny a větve. Ty poskytují úkryt drobným živočichům, stejně jako několik nových okolních zimovišť a broukovišť, tedy hald větví spojených se zeminou,“ říká Pavel Němčanský, vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR. Další informace o programu na: https://www.vracimevodulesu.cz/ Zdroj a foto: Lesy ČR

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.