Zpráva o činnosti skautů ve Slatiňanech za rok 2018

Z činnosti spolku Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.        2018

V roce 2018 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 250 členy v deseti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. V této zprávě upozorním pouze na výraznější akce střediska. 

Zimní akce

Zimní expedice na „trojmoří“

V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkoumáváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti, národní parky a další zajímavá místa. Koncem ledna jsme se vydali na do kopců Králického Sněžníku. Výstup na sněžnicích, bivak ve stanech vysoko v zimních horách i dobytí samotného vrcholu byly velké zážitky nejen pro děti. Navštívili jsme rovněž vrchol Klepý, který je unikátní tím, že z jeho svahů stéká voda do tří moří.

Zimní výcvikový kurz pro skauty a skautky v Krkonoších

O pololetních prázdninách vyrazily oddíly skautů a skautek tradičně do Krkonoš. Díky dlouholeté spolupráci našeho střediska se školou ve Svobodě nad Úpou jsme mohli pobývat v jejích prostorách a vyrážet odtud do hor. V pátek jsme se rozdělili na skupinu běžkařů, snowboarďáků a sjezdařů. Každá skupina si užila celodenní výcvik pod vedením našich kvalifikovaných instruktorů. V sobotu jsme všichni ve třech skupinách vyrazili na celodenní běžkařskou túru po hřebenech. Počasí vyšlo skvěle, často se nám odkrývaly úžasné výhledy. V neděli jsme se vypravili na pěší průzkum do okolí Svobody spojený s pozorováním přírody a hrami. V podvečer probíhaly vzdělávací a zábavné programy.

skautské hory 2018

Soustředění v Jizerských horách

O jarních prázdninách organizujeme již řadu let zimní soustředění v Jizerských horách pro rodiny s dětmi. V rámci rodinného skautingu tak putujeme na běžkách po horách, učíme děti sjezdu, společně se po večerech zabýváme důležitými tématy našeho světa.

Akce pro veřejnost, tradice

V lednu jsme čtyřmi skupinami koledníků podpořili Tříkrálovou sbírku.

V březnu proběhl 16. skautský ples.

V dubnu jsme pořádali za sokolovnou Čarodějnice pro veřejnost. Součástí byly hry a různé disciplíny pro děti, následovalo zapálení hranice.

V listopadu jsme organizovali obnovení dvou starých zničených sadů jako dárek k výročí 100 let od založení Československa. Bylo vysazeno 88 stromů.

V prosinci jsme organizovali dvě skupiny Mikuláše, čertů a andělů a navštívili řadu domácností.

Koncem prosince jsme rozdávali Betlémské světýlko. Akce byla spojená s vánočním divadlem.

Mezinárodní akce Intercamp

intercamp 2018 – skauti

V květnu se početná skupina skautů a skautek ze Slatiňan účastnila tradičního mezinárodního skautského setkání Intercamp, které se letos konalo v Belgii. Nejprve jsme zavítali do Nizozemska a navštívili Naarden s památníkem posledního spočinutí Jana Amose Komenského. Dále vedly naše kroky do Benátek severu, do města na vodních kanálech – Amsterodamu. Odtud jsme se přesunuli na pobřeží Severního moře. Někteří odvážlivci si v rozbouřeném moři dokonce i zaplavali. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva Madurodamu, velkého modelu Holandska (budovy, dopravní prostředky…). V Belgii jsme prozkoumali Antwerpy.

Samotný Intercamp trvá tři dny, účastní se ho na 3000 skautů a skautek z mnoha zemí. Jeden den probíhá ve znamení aktivit v mezinárodních skupinách, kde se děti musí dorozumívat a společně řešit různé úkoly. Letošní Intercamp byl zaměřen na globální rozvojové cíle. Organizátoři se snažili účastníkům zvědomit některé výzvy současnosti, zejména ty ekologické. Druhý den probíhá hike, tedy túra po zajímavostech okolí.  Zajímavým bodem programu je food festival, tedy mezinárodní večeře, kdy každý oddíl připraví některý typický pokrm, který pak nabízí ostatním. Slatiňáci vařili krupicovou kaši a nabízeli vlastnoručně zdobené perníčky.

Po závěrečném ceremoniálu jsme si ještě prohlédli sousední belgické městečko Sint Truiden. Během zpáteční cesty jsme se zastavili v Ardenách a podnikli vycházku.

Vodácká výprava

V červnu se skauti vydali na vodáckou výpravu na Sázavu. Tentokrát se místy jednalo doslova o vodní turistiku, protože díky suchu jsme museli lodě tahat po mělčinách. Přesto si děti užily spoustu legrace. Navštívili rovněž soutok Vltavy a Sázavy.

Tábory

O prázdninách jsme pořádali pět táborů. Tábor vlčat vedl Patrik Půlpán, probíhal v Orlických horách. Malí kluci prožili táborovou hru „Hobit“. Světlušky a skautky tábořily pod vedením Terezy Koberové u Nové Paky. Jejich táborová hra nesla název Roňa, dcera loupežníka. Skauti realizovali svůj tábor v Šiškovicích. Téma zaměřili na první světovou válku a vznik Československa. Klub rodinného skautingu Makom zkoumal Domažlicko s jeho tradicemi a oldskauti tábořili tradičně na Březinách.

Údržba a rozvoj základny v Šiškovicích

V roce 2018 jsme pokročili v údržbě o rozvoji základny v Šiškovicích. Proběhla renovace kuchyně ve staré chatě a pořízení nových celoplošných podlážek pod polovinu podsadových stanů.  Na základně proběhly dvě velké brigády (předtáborová a podzimní) s hojnou účastí členstva.

Obnova sadů

obnova sadu u křížku

V neděli 11. listopadu se sešlo mnoho ochotných lidí, aby obnovili zničené sady U křížku a směrem k Celní škole. Akci organizovalo slatiňanské skautské středisko ve spolupráci s aktivními občany a za podpory Města Slatiňany, zejména pracovníků údržby.  Smyslem akce bylo přispět k obnově krajiny a vztahu obyvatel k ní.

Akci jsme pořádali ke stému výročí vzniku samostatného Československa.

Sázely se vysokokmeny vhodných odrůd hrušní, třešní a slivoní. Celkem bylo vysazeno 83 stromů v prostoru U křížku a v sadu podél silnice od „Křížku“ k Celní škole, čtyři chybějící hrušně podél cesty z Podskály k Třešňovce a jedna zbývající třešeň u vchodu do Třešňovky. Stromky zajistilo skautské středisko u kvalitních pěstitelů, účastníci (rodiny, jednotlivci, oddíly a spolky…) si je zaplatili a vysadili.

Vzdělávání

Součástí naší činnosti je důkladná příprava vedoucích na práci s dětmi.
K tomu slouží vzdělávací systém Junáka, který je v případě některých
zkoušek garantován MŠMT. Vzdělávání vedoucích má tři stupně. Rádcovský kurz
připravuje mladého člověka na vedení družiny, tedy skupiny 6 – 8 dětí (tedy
části oddílu). Čekatelská a vůdcovská zkouška připravují na roli vedoucího
oddílu a tábora. Jedná se o náročnou zkoušku z mnoha oborů (pedagogika,
metodika, bezpečnost, zdravověda…). Zkoušce zpravidla předchází desetidenní
kurz. V loňském roce složilo v roce 2018 4 členové čekatelskou zkoušku a 2
členové vůdcovskou zkoušku.

Dále získal jeden činovník kvalifikaci lyžařského instruktora.

Středisko samo pořádá letní kurz pro rádce, kterého se zúčastnilo 21
účastníků z celé republiky ve věku 12 – 16 let a nadále zdravotnický kurz
akreditovaný MŠMT, pod vedením lékaře, kterého se zúčastnilo 20 členů
organizace ze všech koutů republiky.
Řada členů střediska se také zapojuje do vzdělávání činovníků a činovnic,
na republikové úrovni, za branami našeho střediska.

Zmínili jsme pouze větší akce střediska, do kterých se zapojilo více oddílů. Krom toho si každý oddíl pořádá své vlastní schůzky, výpravy a akce. Pravidlem je, že každý dětský oddíl organizuje týdenní schůzky a jednou za měsíc jednodenní či vícedenní výpravy.

Středisko Junáka Slatiňany se snaží nabízet pestrou činnost pro všechny věkové kategorie, která má cílený přesah ke vztahům a hodnotám. Nemáme žádné placené funkcionáře, všichni činovníci vykonávají své úkoly bezplatně. I touto cestou jim děkuji za jejich aktivní a smysluplnou práci.

 

Za středisko Junáka                                       Daniel Vychodil, Patrik Půlpán

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.