Zpráva o stavu požární ochrany ve městě za rok 2019

V roce 2019 jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) vyjela na žádost KOPIS (krajské operační a informační středisko) celkem k 97 výjezdům. Je to oproti předchozím letům poměrně značný nárůst v počtu výjezdů z 42 v roce 2016 přes 70 v roce 2018.

Z výčtu loňských zásahů se jedná o účast na 30 DN, 25 požárech, 28 technických pomocí (otevření bytů, pomoc ZZS s transportem pacienta, odstranění nebezpečných stromů, likvidace obtížného hmyzu, čerpání vody),10 x únik látek na komunikaci nebo do ovzduší,

1 x záchrana osob a 3 taktická cvičení (firmy OQEMA Slatiňany, státní zámek a Tesco Chrudim). U dopravní nehody jako příklad uvádíme vyproštění osob z havarovaných vozidel před Chrastí, nákladní automobil s dodávkou u Lukavice, Slatiňany u benzinové pumpy. atd.  U požárů s větší škodou na majetku to byly požár pily ve Skupicích, RD Presy (od blesku), RD ul. Čechova v Slatiňanech, dále několik požárů polí s obilím a štědrovečerní požár RD od stromečku v Rabštejnské Lhotě. Na tuto činnost navazuje celoroční školení jak teoretické, tak hlavně praktické (celodenní zdravověda, výcviky v objektu bývalé Modely – požáry a vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další nácviky zásahové činnosti v okolí Slatiňan. Součástí výcviku jsou i ukázky naší činnosti na oslavách a výročích setkáních okolních sborů, kde se presentujeme s vyprošťovací technikou (Lhota u Chroustovic, Dolní Bezděkov a den dětí ve Slatiňanech). Letos se SDH zúčastnil 1. ročníku krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Pardubicích. Jednotka SDH prováděla činnosti pro město Slatiňany a společenské organizace, hlavně kácení stromů a dřevin (Sokol Slatiňany, ulice Vrchlického , před základní  školou,   u nádraží – alej bříz, hřbitov – stromy a túje, myslivecký areál ).

V materiálním zabezpečení, tak se podařilo získat tři dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky.

Při pravidelných revizích požárního zabezpečení budov a majetku nebyly shledány závady. Je prováděna pravidelná kontrola garantovaných zdrojů vody pro využití jednotkou SDH.

Odkaz: Ozvěny 3/2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.