Návrh: Zpřehlednit rozpočet města

Aktuální forma rozpočtu města nedovoluje pouhým pohledem říci, jestli je rozpočet ve schodku (tedy z úspor) nebo přebytku a kolik a také na kolik ta která kapitola vyjde po odečtení výnosů. Přitom tohle je zásadní informace pro zastupitele a důležitá informace i pro mnohé občany.

Mnohé strany mají i v programu odkaz na rozpočet1, ale jak si mají voliči ověřit, jestli program plní, když i zastupitelé potřebují školení, aby se v něm vyznali?

Nabízí se udělat jednu tabulku, kde příjmy budou s + a výdaje s – a výsledek bude hospodářský výsledek. Když bude kladný, bude rozpočet v přebytku, záporný ve ztrátě.

Pak by byla druhá tabulka by zohledňovala dlouhodobá aktiva (aspoň ta významná – miliony na účtu, slíbené dotace). Tam by byly zůstatky a pak přesuny do/z té první tabulky, aby bylo jasné, jak a kdy se do toho sahalo. Dole by byl součet, ze kterého by bylo patrné, jestli má město něco našetřené (+) nebo je zadlužené (-).

U tabulky by bylo jasné upozornění, že to není originál rozpočtu podle zákona o obcích, nemusela by se jmenovat rovnou rozpočet, ale např. přehled výdajů a příjmů, nebo rozvaha obce či tak, aby to i účetní strávili.

Po každé změně rozpočtu schválené zastupitelstvem by se tabulky aktualizovaly.

Mohl by se udělat i jako rozklikávací pro větší přehlednost.

Technické provedení

Nabízí se několik variant:

  1. nejjednodušší je excelová tabulka ke stažení, další možnost jsou
  2. Google Sheets
  3. zvláštní funkcionalita webu města (musela by se asi doprogramovat)
  4. zvláštní stránka na jiném redakčním systému (např. wordpress) odkazovaná vzájemně s aktuálními stránkami (lidé by ani nemuseli poznat, že to není jeden web)
    1. provozovaný městem
    2. externí – např. na slatinak.cz
  1. Volby 2022 do zastupitelstva města Slatiňany – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.