Návrh: Zpřístupnit nově vybudovaný ovál i pro veřejnost

Podle podmínek dotace na tartanový běžecký ovál je určitá přístupnost i pro neregistrované běžce. Proto se připravuje nový provozní řád, kde tato skutečnost bude zohledněna, aby veřejnost věděla, za jakých podmínek ho může také využívat a nedocházelo ke konfliktu se sportovci a správci.1

  1. JB 7/12/2023 osobně[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.