Téma: Zpronevěra ve školce

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Někdy kolem roku 2014 se přišlo na to, že tehdejší účetní v mateřské škole ještě za vedení ředitelky paní Rudové zpronevěřovala finanční prostředky. Po tomto zjištění byl účetní ukončen pracovní poměr.

Pohledávky byly soudně vyřešeny v roce 2018, kdy dluh vůči MŠ bývalá zaměstnankyně uhradila.*1

Způsobená škoda při zjištění výrazně přesahovala 1 mil. Kč. Krádež byla následně řešena ve spolupráci s Policií ČR a město svoji pohledávku díky uvážlivému postupu získalo celou zpět. V tuto chvíli je vše v pořádku. *2

Jeden komentář u “Téma: Zpronevěra ve školce”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.