Návrh: Zprůjezdňování úseků zbytečně uzavřených pro cyklisty

Minimální šíři vozovek a chodníků určuje stavební norma ČSN 73 6110 a TP 179 a to na základě mnoha kritérií a požadavků. Zohledňuje i hustotu provozu a prostorové možnosti. Nabízí mnoho možností, jak situaci řešit a mnohdy je spíš problém pohodlnost projektantů, že ne všechny možnosti zadavateli nabídnou.

Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). V odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00 m (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). Parametry stanovené právními předpisy mají zajistit především bezpečnost a plynulost silničního provozu.

2 komentáře u „Návrh: Zprůjezdňování úseků zbytečně uzavřených pro cyklisty“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.