Téma: Způsoby účtování směsného odpadu

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Směsný odpad lze účtovat buď

Poplatek podle individuální smlouvy

každý občan nebo každá domácnost má podepsanou smlouvu s městem o likvidaci odpadů

+ flexibilní – ve smlouvě může být téměř cokoliv

– velmi pracné – u nás je přes tisíc domácností a subjektů, před 4 tis. občanů

– pokud občan nepodepíše smlouvu, nemusí z ní plnit (platit) – někteří by to mohli zneužívat a těžko bychom je k tomu donutili

Tak to funguje např. v Mošnově

Poplatek podle zákona o místních poplatcích

je využíván momentálně (2018, 2019…)

+ Občan je vázán automaticky, nemůže se platbě vyhnout třeba tím, že nespolupracuje

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, 
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
  • a (od 2019 nově ) osoba-cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt a
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek podle zákona o odpadech

Tento poplatek byl zaveden v minulosti i u nás, nakonec se však od něho ustoupilo, především opět z důvodu velmi špatné vymahatelnosti. Poplatníkem tohoto poplatku je sice každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, tedy bylo by možné tento poplatek vybrat i od osob, které ve Slatiňanech odpad produkují, ale nemají zde pobyt, ale vymahatelnost této poplatkové povinnosti je jednoznačně daleko složitější. Plátcem tohoto poplatku a tedy i zodpovědným za výběr poplatku od poplatníků je vlastník nemovitosti, kde vzniká odpad. U bytových domů hradí tento poplatek společenství vlastníků, pokud je zřízeno. (PV)

Jeden komentář u “Téma: Způsoby účtování směsného odpadu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.