Téma: Způsoby účtování směsného odpadu

Směsný odpad lze účtovat buď

Poplatek podle individuální smlouvy

každý občan nebo každá domácnost má podepsanou smlouvu s městem o likvidaci odpadů

+ flexibilní – ve smlouvě může být téměř cokoliv

– velmi pracné – u nás je přes tisíc domácností a subjektů, před 4 tis. občanů

– pokud občan nepodepíše smlouvu, nemusí z ní plnit (platit) – někteří by to mohli zneužívat a těžko bychom je k tomu donutili

Tak to funguje např. v Mošnově

Poplatek podle zákona o místních poplatcích

je využíván momentálně (2018, 2019…)

+ Občan je vázán automaticky, nemůže se platbě vyhnout třeba tím, že nespolupracuje

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, 
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
  • a (od 2019 nově ) osoba-cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt a
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek podle zákona o odpadech

Tento poplatek byl zaveden v minulosti i u nás, nakonec se však od něho ustoupilo, především opět z důvodu velmi špatné vymahatelnosti. Poplatníkem tohoto poplatku je sice každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, tedy bylo by možné tento poplatek vybrat i od osob, které ve Slatiňanech odpad produkují, ale nemají zde pobyt, ale vymahatelnost této poplatkové povinnosti je jednoznačně daleko složitější. Plátcem tohoto poplatku a tedy i zodpovědným za výběr poplatku od poplatníků je vlastník nemovitosti, kde vzniká odpad. U bytových domů hradí tento poplatek společenství vlastníků, pokud je zřízeno. (PV)

Jeden komentář u “Téma: Způsoby účtování směsného odpadu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.