Téma: Zrušená cesta za Terezou směrem ke Kunčí

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Historicky cesta, nyní součást pole. Mají o ni zájem majitelé sousedních pozemků. chtějí ji odkoupit od města. Žádost řešilo opakovaně zastupitelstvo 15.1.2020, odložilo však projednání záměru prodeje části pozemkové do doby prověření možností souvisejících s veřejným přístupem na zbývající část předmětného pozemku, ve znění zprávy

Parcelní číslo: 651/1
Obec: Slatiňany [572268]
Katastrální území: Slatiňany [749796]
Číslo LV: 10001
Výměra [m2]: 1958
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda

2 komentáře u „Téma: Zrušená cesta za Terezou směrem ke Kunčí“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.