Návrh: Zrušit automatické vypínání semaforu pro chodce 🗺

Nabízí se nastavit režim semaforu, jak byl dříve: tedy přes den stále zapnutý (pro chodce i auta) a večer buď vypnutý, nebo automat jako teď.


Nový semafor u školy má zvláštní vlastnost: normálně je vypnutý, tj. semafor pro chodce je zhasnutý a pro řidiče bliká žluté světlo. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí červená pro chodce a z blikající oranžové pro auta přeblikne na červenou, poté se rozsvítí zelená pro chodce. Po přejdutí chodců je chvíli zelená pro auta, červená pro chodce a pak se semafor zase vypne (chodci nic a auta blikající žlutou).

Vznikají tím však zvláštní situace:

  • Když se chodec postaví k přechodu a chystá se stisknout tlačítko, některá auta zastavují (což je správné, semafor je mimo provoz), ale jiná projíždějí dál. Chodec buď přejde, nebo stiskne tlačítko, tím mu však skočí červená a auta stojí a všichni čekají. Anebo to chodec nevydrží, přejde na červenou, ale auta stejně musí počkat zbytečně na zelenou a pak zase červenou.
  • Dále je běžné, že když řidič už z dáli zaregistruje vypnutý semafor, přestane ho sledovat a pak snáze přehlédne náhle se objevenou červenou.
  • Děti byly zvyklé (přes den) stisknout tlačítko, počkat na zelenou, pak přejít. Teď mačkat tlačítko nemusí, mohou přejít i tak, pokud je semafor vypnutý. Otázka je, jestli to nesnižuje jejich schopnost správně vyhodnotit situaci. Některé půjde rovnou (použije ho jako vypnutý), druhé stiskne tlačítko a bude čekat, řidiči budou zmateni, i to první dítě se najednou ocitne na přechodu s červenou (kde před chvílí nesvítilo nic).
Automobilová doprava Chodci Návrh
Slatiňany, ZŠ Mapa

Jeden komentář u “Návrh: Zrušit automatické vypínání semaforu pro chodce 🗺”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.