Návrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu

Pakliže by město chtělo výrazně snížit množství směsného odpadu, nabízí se možnost, stejně jako to je běžné na západě a v mnohých obcích i v ČR (např. v horských, švýcarský Rorbas), že odpad se sbírá do pytlů a ty se vozí např. do sběrného dvora nebo sběrných míst. Při zachování door to door svozu separovaného odpadu a snížením komfortu likvidace směsného odpadu, by občané byli motivováni k vyššímu třídění.

Jeden komentář u “Návrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu”

  1. Tento krok se zdá být poměrně radikální, ale není nemožný. V celé řadě obcí se osvědčilo zavedení nádobového svozu separovaných složek odpadu takzvaně door to door, tedy ode dveří občana. Nicméně to nestačí. Ruku v ruce s tímto opatřením je nezbytné mezi tyto separované složky zařadit biologicky rozložitelný odpad, který je ze své podstaty těžký a jeho uložení na skládce je tedy velmi finančně náročné. Ve chvíli zavedení takového systému je již možné zavést měsíční svoz směsného komunálního odpadu, který by třeba v budoucnosti mohl nahradit navrhovaný svoz ze sběrných míst.

    Při přípravě strategie pro nakládání s odpady je nutné počítat s lidskou leností a jak bylo správně uvedeno – zvýšením komfortu odkládání separovaných složek ve spojení se snížením komfortu odkládání směsného komunálního odpadu dochází k výraznému zlepšení procenta vytříděných složek odpadu, což je snadno doložitelné na příkladu řady obcí, které se touto cestou vydaly. V současné době je v přípravě i dotační titul na pořízení nádob na door to door systém.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.