Návrh: Ztlumit veřejné osvětlení na noc

Návrh spočívá v tom veřejné osvětlení v určitou dobu – např. od 24:00 do 5:00 ztlumit nebo nechat svítit jen každou 2. či 3 lampu kromě páteřních ulic (TGM, Vítězství), jako to v Miřeticích.

Výhody – nevýhody

+ méně světelného smogu – zvlášť v ulicích, kde jsou ještě ta šílená kulová svítidla

+ ušetří se asi 1/4 elektrické energie za osvětlení, t.j. odhadem 200 tis. Kč ročně za energii a údržbu

opilce ležící na silnici snáze někdo přejede

– části ulic budou v noci hůře osvětlené

Možné provedení

Zavést zhasínání na zkušební dobu 2 měsíce, asi jedno jestli v létě nebo v zimě.

  1. Anebo nastavit nová svítidla, aby v noci svítila jen minimálně (nová LED nepatrně ztlumují, ale fakt jen nepatrně, ale je možné je nastavit).
  2. Přepojit vedení, pokud to umožňuje, pokud je ještě volná žíla.
  3. Anebo nainstalovat řídící hodiny do každé lampy (lze přemonovat při rekonstrukci i na další) – individuální řízení svítidel mají v Pardubicích.
  4. Technicky připravit (instalovat spínací hodiny do rozvaděčů k příslušným větvím).
  5. K objektivnímu posouzení nárůstu kriminality by bylo potřeba zajistit důvěryhodnou statistiku aspoň za 2 roky a stejným metrem pak sledovat kriminalitu během zkoušky. Můžeme se ale i stát, že nějaký zarputilý zastánce celonočního svícení schválně vykrade sousedovi skleník, aby dokázal, že to je blbost.
  6. Aby úspora byla hmatatelná, tak ji konkrétně vyčíslit a nenechat zmizet v bezedné díře rozpočtu, ale předem určit, na co bude použita a to zrealizovat (a klidně u toho udělat cedulku, že tato věc se pořídila z ušetřených 2 měsíců svícení). Odhaduji, že to budou tisíce.
  7. Také je ke zvážení vytvořit fond, ze kterého bude vyplaceno 1000 Kč odškodného za každou vypleněnou zahrádku a ukradený okap nahlášený a řádně zaprotokolovaný policií.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.