Návrh: Ztlumit veřejné osvětlení na noc

Návrh spočívá v tom veřejné osvětlení v určitou dobu – např. od 24:00 do 5:00 ztlumit nebo nechat svítit jen každou 2. či 3 lampu kromě páteřních ulic (TGM, Vítězství), jako to v Miřeticích.

Výhody – nevýhody

+ méně světelného smogu – zvlášť v ulicích, kde jsou ještě ta šílená kulová svítidla

+ ušetří se asi 1/4 elektrické energie za osvětlení, t.j. odhadem 200 tis. Kč ročně za energii a údržbu

opilce ležící na silnici snáze někdo přejede

– části ulic budou v noci hůře osvětlené

Možné provedení

Zavést zhasínání na zkušební dobu 2 měsíce, asi jedno jestli v létě nebo v zimě.

  1. Přepojit vedení, pokud to umožňuje, pokud je ještě volná žíla.
  2. Anebo nainstalovat řídící hodiny do každé lampy (lze přemonovat při rekonstrukci i na další) – individuální řízení svítidel mají v Pardubicích.
  3. Anebo nastavit nová svítidla takto (nová LED nepatrně ztlumují, ale fakt jen nepatrně).
  4. Technicky připravit (instalovat spínací hodiny do rozvaděčů k příslušným větvím).
  5. K objektivnímu posouzení nárůstu kriminality by bylo potřeba zajistit důvěryhodnou statistiku aspoň za 2 roky a stejným metrem pak sledovat kriminalitu během zkoušky. Můžeme se ale i stát, že nějaký zarputilý zastánce celonočního svícení schválně vykrade sousedovi skleník, aby dokázal, že to je blbost.
  6. Aby úspora byla hmatatelná, tak ji konkrétně vyčíslit a nenechat zmizet v bezedné díře rozpočtu, ale předem určit, na co bude použita a to zrealizovat (a klidně u toho udělat cedulku, že tato věc se pořídila z ušetřených 2 měsíců svícení). Odhaduji, že to budou tisíce.
  7. Také je ke zvážení vytvořit fond, ze kterého bude vyplaceno 1000 Kč odškodného za každou vypleněnou zahrádku a ukradený okap nahlášený a řádně zaprotokolovaný policií.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.