Téma: Zúžená křižovatka Škrovádské nábřeží – Škrovádská u Klemptů

Koridor sever – jih vede podél řeky Chrudimky, kopíruje ve většině své trasy Vlastivědnou trasu krajem Chrudimky, od které se odpojuje pouze pod zámkem, kde pokračuje v koridoru V rámci tohoto koridoru byla identifikována dvě výrazně problematická místa. Prvním z nich je křižovatka Škrovádské ulice a Škrovádského nábřeží. Zde navrhujeme celkové přeřešení prostoru křižovatky vedoucí k jejímu nakolmení a doplnění chodníku nebo pěšiny podél Škrovádské ulice blíže k řece.1

Zúžení Škrovádského nábřeží u Klemptů
  1. Generel dopravy Projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399  A. 1 Technická zpráva Objednatel Město Slatiňany, Zhotovitel PRO CEDOP str. 28[]

2 komentáře u „Téma: Zúžená křižovatka Škrovádské nábřeží – Škrovádská u Klemptů“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.