Zveřejněn návrh nové koncepce dopravy k diskusi

Město ve středu zveřejnilo1 dosud vyhotovené dokumenty návrhu dopravní koncepce, jak slíbil místostarosta v lednových Ozvěnách. Novou koncepci dopravy a parkování připravuje na pravidelných setkáních už přes rok místní odborná pracovní skupina spolu s pražskou projekční firmou PRO CEDOP. Koncepční dokumenty jsou potřebné pro každé město a tak by bylo odůvodněné i čerpání z rozpočtu, ale v tomto případě to nebylo nutné, protože většina nákladů se bude hradit z projektu Otevřené a přitažlivé město.

Koncepce vychází z podkladů připravených pracovní skupinou, která pro tento účel připravila tři mapy s vyznačenými problémy, které jsou zde dostupné již téměř rok: Mapa průjezdnosti města pro autaMapa průjezdnosti města pro cyklisty a Mapa průchodnosti města pro chodce.  Minimální připomínky a doplňky čtenářů ukazují, že skupina vytipovala problémy poctivě a důsledně a pokud tam něco není podchyceno, pak to není pro nikoho příliš významné.

Koncepce ještě není dokončená. Hlavní smysl veřejného seznamování je maximálně zohlednit připomínky občanů, zastupitelů a institucí a umožnit tím společenskou debatu o návrzích, které mohou pozitivně ovlivnit kvalitu života všech na roky dopředu. První veřejné seznámení proběhlo na radnici počátkem prosince2.

Nyní bylo zveřejněno několik map, které zobrazují stávající stav, množství parkovacích míst, zjednosměrnění některých ulic s cílem legalizovat podélná parkování automobilů, návrhy zbudování nových přechodů či cyklostezek nebo úpravu křižovatek:

Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Centrální část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Severní část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – Jižní část
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – část Škrovád
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – část Kunčí
Návrh parkovacích míst – Město Slatiňany – část Trpišov

Další mapy zobrazují vybrané problémové úseky a možnosti dopravního řešení:

Problémový výkres
Problémový výkres – detail

Dodatečně doplněny

Textová zpráva
Obecná mapa
Mapa průchodnosti pro chodce
Mapa průjezdnosti pro cyklisty
Obsazenost parkovacích míst ve dne
Obsazenost parkovacích míst v noci
Příčné uspořádání komunikace TGM
Šířky uličních profilů
Šířky vozovek

Návrh koncepce se bude také diskutovat na následujícím Zastupitelstvu ve středu 12. 1. 2022. Následně bude dokument ještě upravován a finalizován o případné připomínky zastupitelů a občanů a následně předložen na jednání Rady města a ke schválení Zastupitelstvu.

S případnými připomínkami se obracejte na místostarostu, radní a zastupitele, případně na členy pracovní skupiny, protože na zastupitelstvu určitě nebude příliš prostoru je detailněji rozebírat.

  1. slatinany.cz – výhledové projekty[]
  2. Proběhlo veřejné seznámení s dopravní koncepcí města[]

2 komentáře u „Zveřejněn návrh nové koncepce dopravy k diskusi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.