Zveřejnění výsledků architektonické soutěže na Kabeláčův Mlýn na webu ČKA

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž: REVITALIZACE KABELÁČOVA MLÝNA (SLATIŇANY)

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra.

Datum konání soutěže 15. 02. 2017 – 17. 05. 2017

Datum zveřejnění výsledků 19. 06. 2017

Počet odevzdaných návrhů 25

Ceny a odměny celkem (v Kč) 355 000,-

Vyhlašovatel: Město Slatiňany, zástupce vyhlašovatele: MVDr. Ivan Jeník, starosta města
E-mail: i.jenik@slatinany.cz

Organizátor Ing. arch. Marek Janatka

Sekretář soutěže Veronika Novotná, Slatiňany

Řádní členové poroty – závislí:
MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Vítězslav Kolek, místostarosta 

Řádní členové poroty – nezávislí:
Ing. arch. Pavel Mudruňka
M.A. Martin Kloda – Praha
Ing. arch. Mg.A. Jan Žalský – Praha

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.