Návrh: Zveřejnit hlasování Rady města

Rada města má poměrně velké kompetence. Schází 2 až 3x měsíčně a schvaluje většinu významných věcí týkajících se města. Řeší výběry dodavatelů, vzhled projektů apod.

Zápisy z rady však obsahují pouze výsledky rozhodnutí. Je velmi obtížné pro občana dostat se k dokumentům, na jejichž základě radní rozhodli. A protože se ani neví, jaké stanovisko který radní má, tak se ho nemůže ani občan snadno dotázat na důvody, které by občana třeba zajímali.

Další výhoda zveřejnění výsledku hlasování by byla větší zodpovědnost jednotlivých radních za jednotlivá rozhodnutí. A dále bychom nemuseli sledovat trapné diskuse o tom, kdo které rozhodnutí podpořil.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.