Návrh: Zveřejnit zápisy výborů a komisí

Výsledky jednání pracovních skupin, výborů a komisí mají obvykle větší váhu u těch, kdo činí rozhodnutí, obvykle, než jednotlivci. Proto by veřejnost měla mít možnost vědět, jaké skupiny jsou, kdo v nich je a co projednávají a jedná-li o důležitém tématu toho kterého občana, měl by mít možnost se o tom s členy výboru pobavit.

V Chrudimi výbory zápisy zveřejňují12

  1. Výbory ZM, komise RM, osadní výbory a Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim: Výbory a komise: Chrudim 21/1/2023[]
  2. Zápisy z jednání komisí Rady města Chrudim: Chrudim 21/1/2023[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.