Návrh: Zveřejňovat výhrady dopravní policie k navrhovaným stavebním úpravám

Některé dopravní stavby komplikuje údajný nesouhlas dopravní policie (přechody, cyklopruhy apod.)

Tato komunikace je však neveřejná a tak zúčastněné strany obvykle nepředloží všechny argumenty proti ani navržené alternativy, čímž ale velmi ztěžují veřejnou debatu o dotyčných projektech.

Zveřejňování kompletních vyjádření naráží na to, že nejsou veřejné a policie by mohla mít výhrady. Ovšem zveřejnit datum jednání, za město zúčastněné osoby, téma a jednání závěr, by šlo bez problémů. Stačilo by na facebook nebo do nějakého „archivu“, aby to šlo zpětně dohledat a šlo by na to odkazovat.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.