Ceny obědů ve školní jídelně od září 2022

Nové ceny za obědy:

  • Žáci 7-10 let 35 Kč1
  • Žáci 11-14 let 37 Kč1
  • Žáci 15 let a výše 39 Kč1
  • veřejnost – zůstává 81 Kč 2

Zajímavé je, že podle webu š.j. ceny schválila Rada města1, zatímco v zápisu RM je jen, vzala na vědomí ceny stanovené vedením ŠJ3

  1. Školní jídelna – ZŠ Slatinany (zsslatinany.net)[][][][]
  2. Dne 19.08.2022 v 7:05 e-mailem ředitelka ŠJ[]
  3. Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.