Návrh: Zvýšit množství kontejnerů na plasty nebo četnost vývozu

V roce 2018 se na území Slatiňany nacházelo 26 sběrných míst, což v přepočtu činí přibližně 161 obyvatel na jedno sběrné místo. Občané měli k dispozici 45 ks nádob na plasty sbírané společně s nápojovými kartony. Ve Směrné části POH se doporučuje snižovat množství spádových obyvatel na jedno sběrné místo max. na 150. *1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.