Návrh: Zvýšit poplatek za využití družiny

Měsíční platba za družinu je kolem 200Kč (2024) a tak se stává, že do družiny přihlašují děti i rodiče, kteří o to zase tak moc nestojí – a na starší ale např. přespolní už nezbyde místo, anebo zaplňují třídu nad rozumnou mez.

Cena je informace, jakou to má ta která služba nebo zboží hodnotu. „Co nic nestojí, toho si lidi neváží“. Případné sociální případy se pak mohou řešit individuálně (z fondu nebo přes stipendium či úlevou).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.