Přechod před Málkem je nutné zkrátit, aby odpovídal normě

V září 2013 město Slatiňany žádalo o povolení umístění baliset (směrových sloupků) mimo jiné i u předmětného přechodu z důvodu zvýšení bezpečnosti a zamezení parkovaní vozidel. Policie
České republiky ve svém vyjádření k umístění baliset trvala na stavebně technickém řešení tohoto přechodu pro chodce, a to zejména s ohledem na skutečnost, že daný přechod pro chodce neodpovídá
ČSN 73 6110 (délka tohoto přechodu pro chodce je 11,8m) a doporučila přechod i okolní prostory stavebně upravit tak, aby nebylo nutné užít jiných dopravních zařízení (baliset). (Ozvěny)

plastové obrubníky a podobně tam nejde dát ,neboť na druhé straně je vjezd do domu Přechod se musí udělat podle platných norem a pro jeho bezpečnost zúžit . Myslím na 7 m jinak by musel být uprostřed ostrůvek ,ale to zase brání při přepravě nadměrných nákladů a TGM je na trase (IJ 3.6.2015) )

Odkaz: Ozvěny 2017/3 1.3.2017

Odkaz: IJ e-mail 3.6.2015

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.