Téma: Partnerské obce a města

Partnerská (družební) města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné charakteristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům a také k ekonomické a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob,

Pokračovat ve čteníTéma: Partnerské obce a města”

Téma: Partnerství se švýcarskými obcemi Rorbas a Freienstein-teufen

obec Rorbas na mapě Švýcarska a kantonu Curych (wikipedia.org)

Rorbas a Freienstein-Teufen jsou dvě multikulturní obce na severu Švýcarska s celkem kolem 5 tisíci obyvateli.

V roce 2000 proběhla první návštěva švýcarských dětí u nás, od roku 2002 do roku 2015 odpovídal za organizaci a náplň výměnných pobytů školních dětí učitel a zastupitel Daniel Vychodil.

V roce 2001 se zkoušela i družba skautských středisek, ale tento pokus s ukázal jako neživotaschopný.

V současné době probíhají nadále výměnné pobyty školních dětí a spolupráce rámci samospráv,

Pokračovat ve čteníTéma: Partnerství se švýcarskými obcemi Rorbas a Freienstein-teufen”

Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

so 12.10.2019 Výlov rybníka v Loučkách s programem

6.
p.Pilař Lukavice
Soukromý rybář vás zve na výlov rybníku v Loučkách u Podlíšťan, který se koná v sobotu 12.října od 8 hodin. Nabízí výhodný nákup ryb. Občerstvení včetně rybích specialit, živou hudbu, podívanou pro děti a dospělé. … Pokračovat ve čtení “so 12.10.2019 Výlov rybníka v Loučkách s programem”

Téma: Živá voda Zdoňov

Zdoňov – Navrátit vodu do vysušené krajiny – je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Od roku 2018 spolupracuje Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.*1

 

Pokračovat ve čteníTéma: Živá voda Zdoňov”

Téma: odpady v Židlochovicích

Židlochovice (pod Brnem) – podobně velké jako Slatiňany

  • změnu začali kolem 2016 – postupně
  • pilotní projekt pomocí pytlů – osvědčil se
  • další krok: nádoby: plast – papír – bio , svoz co měsíc
  • projekt “Čisté Židlochovice”
  • paušální sleva 100Kč na domácnost, která se zapojila
  • časem zavedli 3týdenní svoz směsného odpadu
  • Tříděný odpad sváží z kontejnerů, kontejnery pronajali občanům na 5 let bezplatně (získali je z dotace)

Pokračovat ve čteníTéma: odpady v Židlochovicích”

Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.

Ve Fulneku byl zaveden systém, který je založen na smluvním vztahu mezi městem a zájemcem o službu – vývozu jeho směsného komunálního odpadu. Není to tedy klasický poplatek na obyvatele.

Podle starostky města má systém tu výhodu, že ve městě mají málo dlužníků. Nevýhodou může být, že tuto smlouvu nemusí podepsat všichni. Na 5 700 obyvatel je sepsáno cca 1 200 smluv.

Kolik tato služba občany stojí? Kupříkladu pětičlenná rodina, která třídí a má proto nejmenší možnou velikost popelnice (70 litrů) s vývozem jednou za měsíc,

Pokračovat ve čtení “Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.”

Odpady v Letohradě

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Téma: Hostivice – revitalizace Litovický potok

Revitalizace proběhla v roce 2015.

Obr. 1. Litovický potok v Hostivicích při zahajování prací. Produktem starší technické úpravy byla přímá trasa, lichoběžníkový průřez, opevnění dlažbou, minimální tvarová a hydraulická členitost, většinou výrazné zahloubení proti okolnímu terénu *1

Obr. 4. Dohotovená přírodě blízká kyneta v horním úseku revitalizace. Významné zvětšení hladinové plochy proti někdejší strouze je zjevné *1

Obr.

Pokračovat ve čteníTéma: Hostivice – revitalizace Litovický potok”