Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

V Chrudimi město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol

Deník 16/3/2019: „Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných jednot nemá na větší investice peníze. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká dnes bývalý starosta Petr Řezníček.

Pokračovat ve čtení “V Chrudimi město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol”

Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech

stav k 2019:

Svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz měsíčně
dvouměsíční svoz
rok
zdroj

Červený Kostelec
3650,-
1 830,-
950,-
520,-
2019
PV 15/3/2019

Hronov /u Náchoda/
3200,-
2100,-
1500,-
1100,-
2019
PV 15/3/2019 … Pokračovat ve čtení “Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech”

Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě

Dalším místem návštěvy bude město Letohrad, kde bychom se chtěli inspirovat v nakládání s komunálním odpadem. Zde budeme diskutovat s letohradským starostou panem Fialou a panem místostarostou. V  trojčlenné  sestavě  za  Slatiňany  přijedou  místostarosta  Stanislav Šťastný, já a radní Marie Málková.

Město  se  „proslavilo“  zavedením  svozu  tříděného  odpadu  přímo od domů občanů. Kromě určitých věkových skupin (děti do 15-ti let a důchodci nad 70 let) zde mají další slevový systém pro všechny ostatní občany na základě bodového systému.

Pokračovat ve čtení “Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě”

Odpady v Hostouni u Prahy

Obec Hostouň u Prahy nabízí občanům celkem 6 variant svozů, každému dle jeho potřeb. Zajímavé. A všichni jsou prý spokojeni. Cena je za nádobu, ne za osobu s trvalým pobytem.

Známky na popelnice na rok 2019

je možné si zakoupit na obecním úřadě od 2. ledna 2019 a to v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod. V lednu 2019 budou současně platit známky z roku 2018 i známky nové.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Hostouni u Prahy”

Jak fungují otázky na zastupitele jinde

Veřejné dotazování zastupitelů není v ČR zatím moc časté, avšak někde už funguje:

Pokračovat ve čtení “Jak fungují otázky na zastupitele jinde”

Odpady v Bakově nad Jizerou

Bakov nad Jizerou s 3600 obyvateli počátkem roku 2019 soutěží nový systém evidence směsného a tříděného odpadu.

Technické zajištění je patrné ze zadávací dokumentace:

Součástí plnění je také: (…)Dodat každoročně zadavateli identifikační známky na nádoby na SKO a separované odpady a to nejdéle do 1. ledna aktuálního roku. Známky musí obsahovat minimálně „Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou“, údaj o roku platnosti,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Bakově nad Jizerou”

Odpady v Letohradě

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Vyhodnocení soutěže na podporu údržby městské zeleně v Litomyšli

V červencovém čísle Litomyšlské Lilie byla vyhlášena soutěž na podporu údržby zeleně, jejímž hlavním cílem bylo ocenit práci obyvatel města, kteří se nezištně starají o zeleň nacházející se na městských pozemcích.

Do prvního ročníku soutěže občané přihlásili celkem sedm příspěvků. Ty se týkaly různých činností v oblasti péče o městskou zeleň. Od údržby trávníku, přes údržbu v okolí bytového domu až po péči o městské hroby na hřbitově. Každý člen pracovní skupiny pro životní prostředí jednotlivým soutěžním příspěvkům přidělil body. 

Pokračovat ve čtení “Vyhodnocení soutěže na podporu údržby městské zeleně v Litomyšli”

Téma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko

Skládku v Hlinsku u Srní vybudoval OPOS Chrudim (okresní podnik služeb) v 80. letech. Od té doby je v provozu a ukládá se na ní směsný odpad. Skládka dodnes funguje a provozují ji Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko”

Skuteč – regenerace sportovního areálu

Akce regenerace letního sportovního areálu spočívající
-v odvodnění fotbalového trávníku
-a výstavbě nového běžeckého oválu s lehkoatletickým sektorem.
Tuto akci podpořilo ministerstvo dotací ve výši 5 milionů korun.
Dotace pokryje 100 % nákladů, tzn., že Město Skuteč nebude muset na investici doplácet ze svého rozpočtu.

vybudovali si tam ještě perfektní sporotovní halu, ale ta už zadarmo opravdu nebyla:
Nová multifunkční sportovní hala ve Skutči bya oficiálně otevřena dne 10.

Pokračovat ve čtení “Skuteč – regenerace sportovního areálu”