Téma: Partnerské obce a města

Partnerská (družební) města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mají často (i když ne vždy) podobné demografické i jiné charakteristiky, někdy také podobnou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům a také k ekonomické a kulturní spolupráci.

Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob,

Pokračovat ve čteníTéma: Partnerské obce a města”

Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

Téma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany

Klub má 24 registrovaných členů, z toho jsou dva s cvičitelskou licencí. Navštěvují nás zájemci o jezdecký sport. Naše priorita je práce s dětmi

Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s.
Podlíšťany 17
Kontakty: 723 901 915; romana.jenikseznam.cz
IČ: 60103001
Předseda spolku: Ivan Jeník

Název: JK Pablo Slatiňany z.s. *1
Licence: MF0006; Oblast: F – Východočeská
Město: 53821 Slatiňany; Telefon: 602 112 355
Uspořádáno závodů: 0; 

Pokračovat ve čteníTéma: Jezdecký klub Pablo-Slatiňany”

Téma: Exotika na ranči Bítovany

Exotika na ranči Bítovany je soukromé, rodinné zařízení, které se zabývá chovem domácích i exotických zvířat. Původně šlo o soukromou chovatelskou stanici, která vznikla v nedalekých Zaječicích.*2 Ranč začal vznikat v roce 2017 a do dnešních dnů se stále rozrůstá.*1

Adresa: Bítovany 6
e-mail: ranc.exotikaseznam.cz
IČ: 11032723

Pokračovat ve čteníTéma: Exotika na ranči Bítovany”

Téma: Partnerství se švýcarskými obcemi Rorbas a Freienstein-teufen

obec Rorbas na mapě Švýcarska a kantonu Curych (wikipedia.org)

Rorbas a Freienstein-Teufen jsou dvě multikulturní obce na severu Švýcarska s celkem kolem 5 tisíci obyvateli.

V roce 2000 proběhla první návštěva švýcarských dětí u nás, od roku 2002 do roku 2015 odpovídal za organizaci a náplň výměnných pobytů školních dětí učitel a zastupitel Daniel Vychodil.

V roce 2001 se zkoušela i družba skautských středisek, ale tento pokus s ukázal jako neživotaschopný.

V současné době probíhají nadále výměnné pobyty školních dětí a spolupráce rámci samospráv,

Pokračovat ve čteníTéma: Partnerství se švýcarskými obcemi Rorbas a Freienstein-teufen”

Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.

Ve Fulneku byl zaveden systém, který je založen na smluvním vztahu mezi městem a zájemcem o službu – vývozu jeho směsného komunálního odpadu. Není to tedy klasický poplatek na obyvatele.

Podle starostky města má systém tu výhodu, že ve městě mají málo dlužníků. Nevýhodou může být, že tuto smlouvu nemusí podepsat všichni. Na 5 700 obyvatel je sepsáno cca 1 200 smluv.

Kolik tato služba občany stojí? Kupříkladu pětičlenná rodina, která třídí a má proto nejmenší možnou velikost popelnice (70 litrů) s vývozem jednou za měsíc,

Pokračovat ve čtení “Odpady ve Fulneku – 350 Kč/obyv.”

Téma: Obec Bohdalov – nové ulice v části Žlíbky

Obec vykoupila soukromé pozemky na okraji obce, zainvestovala je (vybudovala silnici a sítě) a pak je za určitých podmínek (započetí stavby v termínu, kolaudace, účel) nabídla k prodeji. Pozemky získala skoupením (do 200Kč/m2) anebo výměnou, prodej byl kolem 900Kč/m2. Obec zainvestovala sítě a komunikaci a parcelaci. Přesto celá akce nebyla pro obec zisková, což ale ani nebyl účel.

Účel byl nabídnout možnost postavit si místním dospívajícím, protože jiné možnosti v obci dlouhodobě moc nebyly.

Pokračovat ve čteníTéma: Obec Bohdalov – nové ulice v části Žlíbky”

Téma: Janovice – obecní pozemky pro zástavbu za jednotnou cenu

Janovice jsou místní část obce Morašice u Heřmanova Městce.

Pokud je plánována výstavba RD, prodává obecní pozemky podle vzorové kupní smlouvy pro prodej stavebních pozemků (do 1 roku stavební povolení a do 5 let kolaudace, při nesplnění těchto podmínek předkupní právo obce) cena za 1m2 420,-Kč bez DPH.*

V Janovicích byly 3 oblasti: dvě už byly rozprodané a jedna je v prodeji. Obec vybudovala elektriku a kanalizaci, ulici s povrchem, vyznačila hranice parcel a uliční čáru.

Pokračovat ve čteníTéma: Janovice – obecní pozemky pro zástavbu za jednotnou cenu”

Téma: Personální audity městských a obecních úřadů jinde

Chrast

proveden ve volebním období 2012-2018

Luže

proveden někdy před rokem 2018

Bohumín
Jeseník
Blatná
Němčice nad Hanou
Kašperské hory

Závěrečná zpráva z realizace projektu Moderní úřad Kašperské Hory – Personální audit a související vzdělávání a průběžná zpráva a Odborné vzdělávání

Obec Strančice

znění auditu

Pokračovat ve čteníTéma: Personální audity městských a obecních úřadů jinde”