Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

Téma: Re-use centrum v Chrudimi

Přímo v chrudimském sběrném dvoře u přejezdu je vyčleněna stavební plechová buňka, ve které “není sběrný dvůr”, proto je možné tam nechat věci a odnést (co je o 2 metry dále se chová už jako odpad a ze zákona se nemůže vydávat).

Velikost je poměrně malá, cca 3×5 metru – nábytek by se nevešel, elektronika se nebere z důvodu bezpečnosti (aby tam nedal třeba někdo poničený fén a ten někoho nezabil).

Pokračovat ve čteníTéma: Re-use centrum v Chrudimi”

Bioodpad a dotované kompostéry ve Svídnici

Obec Svídnice (podle ČSÚ 450 obyvatel, 180 domácností, 130 trvale obydlených domů) využila v roce 2014 dotaci pro pořízením kompostérů pro všechny občany formou bezplatného pronájmu na 5 let s následným darováním. Na první výzvu část domácností nereflektovala a tak se zbylé kompostéry nabízely v další vlně, takže někdo má třeba dva. Ne všichni je hned umístili na svém pozemku.

Podle sdělení místostarostky Jany Novotné se nakonec rozdalo všech 145 kompostérů.

Pokračovat ve čtení “Bioodpad a dotované kompostéry ve Svídnici”

Téma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko

Skládku v Hlinsku u Srní vybudoval OPOS Chrudim (okresní podnik služeb) v 80. letech. Od té doby je v provozu a ukládá se na ní směsný odpad. Skládka dodnes funguje a provozují ji Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko”

V Chrudimi město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol

Deník 16/3/2019: „Dlouhodobě se ukazuje, že většina klubů a tělovýchovných jednot nemá na větší investice peníze. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká dnes bývalý starosta Petr Řezníček.

Pokračovat ve čtení “V Chrudimi město převzalo sportoviště a halu od TJ Sokol”

Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech

stav k 2019:

Svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz měsíčně
dvouměsíční svoz
rok
zdroj

Červený Kostelec
3650,-
1 830,-
950,-
520,-
2019
PV 15/3/2019

Hronov /u Náchoda/
3200,-
2100,-
1500,-
1100,-
2019
PV 15/3/2019 … Pokračovat ve čtení “Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech”

Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě

Dalším místem návštěvy bude město Letohrad, kde bychom se chtěli inspirovat v nakládání s komunálním odpadem. Zde budeme diskutovat s letohradským starostou panem Fialou a panem místostarostou. V  trojčlenné  sestavě  za  Slatiňany  přijedou  místostarosta  Stanislav Šťastný, já a radní Marie Málková.

Město  se  „proslavilo“  zavedením  svozu  tříděného  odpadu  přímo od domů občanů. Kromě určitých věkových skupin (děti do 15-ti let a důchodci nad 70 let) zde mají další slevový systém pro všechny ostatní občany na základě bodového systému.

Pokračovat ve čtení “Návštěva zástupců města pro inspiraci v odpadech v Letohradě”

Odpady v Hostouni u Prahy

Obec Hostouň u Prahy nabízí občanům celkem 6 variant svozů, každému dle jeho potřeb. Zajímavé. A všichni jsou prý spokojeni. Cena je za nádobu, ne za osobu s trvalým pobytem.

Známky na popelnice na rok 2019

je možné si zakoupit na obecním úřadě od 2. ledna 2019 a to v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hod. V lednu 2019 budou současně platit známky z roku 2018 i známky nové.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Hostouni u Prahy”

Jak fungují otázky na zastupitele jinde

Veřejné dotazování zastupitelů není v ČR zatím moc časté, avšak někde už funguje:

Pokračovat ve čtení “Jak fungují otázky na zastupitele jinde”