Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

 • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
 • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
 • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020

Na městském úřadě byla prezentace pro pracovníky města a členy Výboru pro životní prostředí o možnostech svozu odpadů před připravovaným výběrovým řízením.

Zúčastnily se dvě společnosti, které mají s odpady zkušenosti a přednesli zkušenosti z mnoha jiných měst a obcí:

 • firma JRK – optimalizace odpadového hospodářství (Robin Dufek a Kamila Rybová)
  • prezentace programu program ECONIT
   • usnadňuje analýzy, export do ISPOPu,
   • sledovat qrkódy,

Pokračovat ve čtení “Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020”

Návrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Vyjednat se svozovou firmou – nejlépe zakotvit do smlouvy pod pokutou – aby svoz na hlavních silnicích (TGM, Švermova, Škrovádská a Vítězství) a ulicích u školy (Neumannova, Školská, Raisova, Staré Náměstí a Nerudova) nebyly (snad kromě svozovou firmou ihned ohlášených výjimečných odůvodněných případů) pravidelně sváženy během dopravní špičky, tj. mezi 7 a 8:30h a dále mezi 15 a 17h.

Už mnoho let se v pondělí mezi 7 a 8:30h sváží popelnice v TGM.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyjednat vývoz popelnic na hlavních silnicích mimo dopravní špičku

Téma: Způsoby účtování směsného odpadu

Směsný odpad lze účtovat buď

Poplatek podle individuální smlouvy

každý občan nebo každá domácnost má podepsanou smlouvu s městem o likvidaci odpadů

+ flexibilní – ve smlouvě může být téměř cokoliv

– velmi pracné – u nás je přes tisíc domácností a subjektů, před 4 tis. občanů

– pokud občan nepodepíše smlouvu, nemusí z ní plnit (platit) – někteří by to mohli zneužívat a těžko bychom je k tomu donutili

Tak to funguje např.

Pokračovat ve čteníTéma: Způsoby účtování směsného odpadu”

Odpady v Mošnově

Obec Mošnov leží na Severní Moravě a má 724 obyvatel.

Od roku 2013 má každá domácnost uzavřenou smlouvu s obcí o svozu popelnic podle četnosti. Obec aktualizuje smlouvu formou vyhlášek. Do té doby tam platili za občana, jako u nás.

ceny pro rok 2019

1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní 1.460,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 30 dní 840,- Kč/rok,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Mošnově”

Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech

stav k 2019:

Svoz 1x týdně
svoz 1x za 14 dní
svoz měsíčně
dvouměsíční svoz
rok
zdroj

Červený Kostelec
3650,-
1 830,-
950,-
520,-
2019
PV 15/3/2019

Hronov /u Náchoda/
3200,-
2100,-
1500,-
1100,-
2019
PV 15/3/2019 … Pokračovat ve čtení “Cena za odpad podle četnosti svozu v různých městech”

Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob

Z prezentace firmy ISES:

Čtení RFID čipů je automatické, nevyžaduje platit pracovníka, který je nutný pro snímání čárových kódů; čtečka čipů je levná, stojí pár tisíc, na rozdíl od váhy popelnic, ta stojí milion.

Samolepky s čárovým nebo QR kódem jsou zase levnější a mají menší počáteční náklady, ale zase vyžadují ruční sejmutí při každém svozu.

Cena jednoho čipu je třeba 30Kč, jedna samolepka vyjde na koruny.

Pokračovat ve čtení “Čipy versus samolepky – technické možnosti evidence svezených nádob”

Téma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají

Od roku 2017 byla snížena četnost svozu směsného odpadu na většině města z týdenní četnosti na čtrnáctidenní jako motivace k většímu třídění. Tento předpoklad se splnil, množství směsného odpadu za rok 2017 kleslo skoro o 1/3, ale objevily se stížnosti občanů na zápach v teplých měsících v okolí popelnic, do kterých někteří občané vhazují stále ještě bioodpad.

Podle pracovníka firmy JRK popelnice zapáchá, když se do ní dá, co tam nepatří,

Pokračovat ve čteníTéma: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají”

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 500 Kč v roce 2015 postupně až na 2000 Kč v roce 2024 (zdroj)

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu”