Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Podle POH jsou pro sběr směsného komunálního odpadu určeny sběrné nádoby o objemu 70 l,

Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Téma: Skládka komunálního odpadu Nasavrky

Provozuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Skládka původně vznikla pro ukládání komunálního odpadu obcí Nasavrky a okolí a měla fungovat do roku 2010.

Od té doby se její platnost prodloužila na neurčito a rozloha a kapacita zečtyřnásobila. Sváží se sem odpad z širšího okolí včetně  Slatiňan.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Nasavrky”

Téma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko

Skládku v Hlinsku u Srní vybudoval OPOS Chrudim (okresní podnik služeb) v 80. letech. Od té doby je v provozu a ukládá se na ní směsný odpad. Skládka dodnes funguje a provozují ji Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Hlinsko”

Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn

V listopadových Ozvěnách vyšel článek nazvaný REAKCE NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, pod kterým byl podepsán jakýsi Slatiňanák. Jednalo se tedy o článek anonymní.

No, nechci s anonymem polemizovat, vyjádřil svůj názor a nenašel dost odvahy se podepsat. Jsou rodiny, které se s dvoutýdenními intervaly svozu odpadu vyrovnají lehce, jsou rodiny, které to mají jen taktak a jsou i takové, které prostě toho odpadu vyprodukují příliš mnoho nebo stále ještě neumí dobře třídit. Ti poslední budou pochopitelně protestovat,

Pokračovat ve čtení “Vzkaz anonymnímu Slatiňanákovi i redakci Ozvěn”

Poplatek za odpady je 490 Kč/os/rok

Odpadový systém města Slatiňany bude v roce 2018 podobný jako
v loňském roce, přičemž chystáme jeho průběžné rozšiřování a zkvalitňování (viz závěr tohoto příspěvku). Za provoz tohoto systému však formou místního poplatku zaplatíme méně, a to ve výši 490 Kč za poplatníka a rok (v roce 2017 to bylo 590 Kč). Uvedený poplatek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady je 490 Kč/os/rok”

Poplatek za odpady je 590 Kč/os/rok

Poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 590 Kč/osobu/rok.

Poplatek byl pro rok 2017 stanoven především na základě kalkulovaných výdajů souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňany, které lze v roce 2017 očekávat, a to tyto (Výdaje (v Kč)/rok):

Popelnice – směsný komunální odpad (cca 1060 t/rok) 1 800 000Kč
částka vychází z výběrového řízení z roku 2016, svozová společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku, o 112 000 Kč nižší než druhý uchazeč (Technické služby Chrudim s.

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady je 590 Kč/os/rok”

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření komise pro odpady”

Návrh: Podpora používání menších popelnic

Velká popelnice svádí více k naplnění, než malá. Ale kdo si koupí malou, když třeba někdy bude potřebovat velkou? Navíc 70 l stojí stejně jako normální 110 l plechová a to je asi 2x tolik, než plastová 120 l. Ani tedy není zvlášť hezká. Navíc není zatím ani ověřeno, jestli ji dokáží popeláři vyvézt.

Takže občan si ji asi dobrovolně nekoupí. Ale stojí ke zvážení, jestli by se nakonec nevyplatilo podpořit použití těchto nádob ze společného městského rozpočtu podobně jako byly podpořeny dotované kompostery.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora používání menších popelnic”