Téma: Likvidace domovního odpadu ve Slatiňanech

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Pokračovat ve čteníTéma: Likvidace domovního odpadu ve Slatiňanech”

Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Skládky nové

(zatím nic)

Skládky řešené
Skládky zlikvidované

Skládka za kontejnery ve Škrovádě u lesa

Skládka stavebního materiálu u řadovek u cukrovaru

Odpadky u kontejnerů

Odpadky u kontejnerů na tříděný odpad jsou také striktně vzato považovány za černou skládku.

Pokračovat ve čteníTéma: Černé skládky”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Odpady v Nasavrkách

Svoz směsného odpadu z popelnic probíhá jednou týdně, vždy v úterý.

Ve městě jsou kontejnery na tříděný odpad. Sběr papíru probíhá v určených dnech během roku v základní a mateřské škole

Sběrný dvůr na je skládce AVE. Skládka pro ukládání odpadu spolu se sběrným dvorem funguje pro veřejnost v pracovní dny od 6 do 15hodin a každou první sobotu v měsíci v době od 9 do 12hodin. Po telefonické domluvě i v jiný čas.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Nasavrkách”

Odpady v Letohradě

Odpady v Letohradu

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Téma: Skládkování směsného odpadu

Skládky komunálního odpadu.

Směsný odpad z našeho města jde většinou na skládku v Nasavrkách. V Hlinsku je podobná, i když menší.

Ze skládek se např. uvolňuje značné množství metanu přispívajícího ke globálnímu oteplování a hrozí kontaminace podzemních vod, znehodnocují krajinu atd.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Skládkování směsného odpadu”

od 1. 8. 2020 bude odvážen odpad pouze z popelnic opatřených čipem

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2020 bude odvážen odpad pouze z popelnic opatřených čipem. Žádáme občany, kteří ještě nemají popelnici očipovanou, aby si dohodli termín dočipování na MÚ u paní Doležalové.

Pokračovat ve čtení “od 1. 8. 2020 bude odvážen odpad pouze z popelnic opatřených čipem”

Sběrný dvůr už funguje normálně, smlouva na 3,5 roku je konečně uzavřena

SBĚRNÝ DVŮR v ulici Nádražní je opět od 1. července 2020 otevřen pro občany města Slatiňany od pondělí do soboty. Ve středu je až do 18h.

K dohodě došlo po roce vyjednávání, kdy město nechtělo přistoupit na (podle něj) příliš vysokou cenu služby. Zrušilo první výběrové řízení a doufalo, že do druhého se přihlásí ještě jiný poskytovatel, který by vytvořil aspoň trochu konkurenční prostředí. Ten se neobjevil, nicméně předchozí i nový poskytovatel a jediný soutěžící Recykling nabídl poněkud nižší cenu,

Pokračovat ve čtení “Sběrný dvůr už funguje normálně, smlouva na 3,5 roku je konečně uzavřena”

Čipování popelnic se tento týden dokončuje

Upozorňujeme občany, že tento týden probíhá poslední etapa čipování popelnic, která se týká občanů místní části Škrovád, bližší informace naleznete v květnových Ozvěnách a na internetových stránkách města.*1

Celkem máme očipováno 970 plastových a 603 plechových. Počet, který se nyní používá, který byl někdy v cca září 2019 ručně počítán, je 1 510 kusů. Tedy máme očipováno víc popelnic než bylo spočítáno, tudíž se dá předpokládat, že většina lidí čip na popelnici již má.  … Pokračovat ve čtení “Čipování popelnic se tento týden dokončuje”