Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat. A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou … Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné… turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení. Obsah košů se bere jako … Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana…. Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města. Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Návrh: Podpora používání menších popelnic

Velká popelnice svádí více k naplnění, než malá. Ale kdo si koupí malou, když třeba někdy bude potřebovat velkou? Navíc 70 l stojí stejně jako normální 110 l plechová a to je asi 2x tolik, než plastová 120 l. Ani tedy není zvlášť hezká. Navíc není zatím ani ověřeno, jestli ji dokáží popeláři vyvézt. Takže občan … Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora používání menších popelnic”

Návrh: Město nabídne k narození dítěte sadu moderních látkových plen

Moderní plenkové systémy jsou pohodlné a příjemné pro miminko. Plenky není nutno žehlit. Péče o pleny zabere jen asi 3 hodiny týdně. Jednorázové pleny přispívají k vyšší produkci směsného odpadu. U jednoho dítě se jedná o 700 až 1000 kg tohoto odpadu. V přepočtu na roční produkci se jedná asi o 3 kg směsného odpadu … Pokračovat ve čteníNávrh: Město nabídne k narození dítěte sadu moderních látkových plen”

Návrh: jednorázové pleny – nahrazovat látkovými

Jednorázové pleny a vložky pro děti, ženy a seniory jsou pohodlné a například pro cestování nebo pobyt mimo domov velmi praktické. Nicméně někdy je lze při troše dobré vůle nahradit něčím, co lze opakovaně použít, anebo aspoň prodloužit dobu použití jednorázových plen a vložek. Většina z nás ještě byla odchována v klasických látkových plenách. V devadesátých … Pokračovat ve čteníNávrh: jednorázové pleny – nahrazovat látkovými”

Návrh: Kosti v pytlíku vhazovat do košů na odpad

Koše se vyvážejí co týden a vysypávají se do směsného odpadu. Ale mají omezenou kapacitu, tak by se to nemělo zvrhnout, aby tam lidi házeli i všechny odpadky (jako to někdo už roky dělá ve Škrovádě na návsi). Možná se to zdá na první poslech jako divný, návrh, ale z praktického hlediska je možná lepší, … Pokračovat ve čteníNávrh: Kosti v pytlíku vhazovat do košů na odpad”

Návrh: Tipy k odstranění zápachu odpadu v popelnicích

zbytky jídla, především masa před vhozením do sběrné nádoby řádně zabalte např. do igelitových sáčků (zamezte přístupu mouchám), kosti a zbytky masa je vhodné dávat nejlépe do uzavíratelné nádoby do lednice nebo do mrazáku do doby, než se u Vás bude vyvážet odpad (maso se nebude kazit), sběrné nádoby na odpad pravidelně čistěte, dezinfikujte (používat … Pokračovat ve čteníNávrh: Tipy k odstranění zápachu odpadu v popelnicích”

Návrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části

V každé městské části by byl aspoň jeden veřejně přístupný kontejner na směsný odpad, který by se svážel v každém týdnu, kdy do té části zavítá popelářské auto (v rámci standardního svozu). V Trpišově na návsi jsou tři takové a je na nich napsáno, že nahrazují popelnice pro chataře, co si platí odpad a nezajíždí k nim … Pokračovat ve čteníNávrh: Kontejnery na směsný odpad do každé městské části

Odpady v Letohradě

Směsný odpad Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu. Tříděný odpad Tříděný odpad se … Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Návrh: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství „MESOH“

Veškerý vyprodukovaný odpad je evidován pomocí čárových kódů. Na popelnicích je nalepen permanentní čárový kód, který svozová firma při svozu načte čtečkou . Tříděný odpad (především papír a plast) se odevzdává v čirých pytlích, na který si občané před svozem připevní visačku s čárovým kódem (viz obr), který odpovídá dané komoditě. Data z čtecího zařízení putují do notebooku, … Pokračovat ve čteníNávrh: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství „MESOH“”

Odpady ve Smržově

Obec Smržov leží asi 10 km severně od Hradce Králové. Směsný odpad Podle počtu svozů za rok si koupí občan štítek a podle toho platí a popelnice se sváží: SVOZ 41x -ČERVENÁ SVOZ 26x – ŽLUTÁ SVOZ 21x – BÍLÁ SVOZ 13x – MODRÁ SVOZ 7x – FIALOVÁ  

Naše město preferuje likvidaci směsného odpadu ve spalovnách

Z plánu odpadového hospodářství pro 2017 až 2021: 3.2.2.3 Opatření a) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů. b) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním / spoluspalováním za dodržování platné legislativy. … Pokračovat ve čtení “Naše město preferuje likvidaci směsného odpadu ve spalovnách”

Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?

(článek z Ozvěn 9/2017) Vážení spoluobčané, letošní horké léto zavdává příčinu ke kritickým ohlasům spojeným se snížením četnosti svozu směsného komunálního odpadu v našem městě. MěÚ hledá cesty, jak nejen hospodárně, ale hlavně ekologicky s výhledem do budoucna v tomto směru postupovat. Je pravdou, že v letošním roce zaznamenáváme (alespoň dosavadní vývoj tomu nasvědčuje) snížení objemu odpadu vyváženého na skládku … Pokračovat ve čtení “Ozvěny: Jak dál s komunálními odpady?”

Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky

Pokud většina občanů dokáže zredukovat produkci odpadu a jen pár občanů to nedokáže, je asi zbytečné, aby celý systém byl nastaven podle těch pár a ostatní na ně zbytečně dopláceli. Také se může každému stát, že občas vyprodukuje více odpadu, než je schopen uložit do dalšího svozu, anebo řádný svoz z nějakého důvody nestihne, např. … Pokračovat ve čtení “Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky”