Téma: Likvidace domovního odpadu

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Pokračovat ve čteníTéma: Likvidace domovního odpadu”

Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Za černé skládky odpovídá majitel pozemku a obec má právo skládku odstranit i bez něj. *

Pokračovat ve čteníTéma: Černé skládky”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky

Pokud většina občanů dokáže zredukovat produkci odpadu a jen pár občanů to nedokáže, je asi zbytečné, aby celý systém byl nastaven podle těch pár a ostatní na ně zbytečně dopláceli.

Také se může každému stát, že občas vyprodukuje více odpadu, než je schopen uložit do dalšího svozu, anebo řádný svoz z nějakého důvody nestihne, např. kvůli dovolené.

Pokračovat ve čtení “Umožní odložit směsný odpad jednotlivcům, kteří by ho vlivem snižování produkce ostatních vozili na černé skládky”

Od června do srpna svoz popelnic jednou týdně

Upozorňujeme občany, že od 31. května 2021 do 3. září 2021 dojde ke změně periodicity provádění jednotlivých svozů směsného komunálního odpadu. V tomt…

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Upozorňujeme občany, že od 31. května 2021 do 3. září 2021 dojde ke změně periodicity provádění jednotlivých svozů směsného komunálního odpadu.

Pokračovat ve čtení “Od června do srpna svoz popelnic jednou týdně”

V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady

V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého odpadového systému města Slatiňany. Nyní je možnost ovlivnit, jak budou účtovány a fungovat odpady v dalších letech.
Důvody:

  1. ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
  2. přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. společností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, platného od 1.

Pokračovat ve čtení “V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady”

V loňském Odpadovém Oskaru nejlépe obstály obce s platbou podle svezených popelnic

Nakládání s komunálními odpady v ČR čeká revoluce. Budeme muset snížit produkci směsného (zbytkového) odpadu anebo navýšit recyklaci. Zatímco v ČR produkují obce a firmy průměrně 270 kg směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele, v některých zemích EU to je i o o 100 kg méně*.

Pokračovat ve čtení “V loňském Odpadovém Oskaru nejlépe obstály obce s platbou podle svezených popelnic”