Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Skládky nové

(zatím nic)

Skládky řešené

Skládka stavebního materiálu u řadovek u cukrovaru

Skládky zlikvidované

Skládka za kontejnery ve Škrovádě u lesa

Odpadky u kontejnerů

Odpadky u kontejnerů na tříděný odpad jsou také striktně vzato považovány za černou skládku.

Pokračovat ve čteníTéma: Černé skládky”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Poplatek za odpady pro firmy pro 2020

RM schválila ceny platné od 1. 1. 2020 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání (dále jen firmy), které budou v souladu se zákonem o odpadech využívat odpadový systém města Slatiňany (vyjma možnosti využívání sběrného dvora), a to:

  • ve výši 2.270,- Kč bez DPH/rok pro firmu, která požaduje odvoz nádoby na směsný komunální odpad o objemu 110 nebo 120 l
  • ve výši 2.570,- Kč bez DPH/rok pro odvoz nádoby o objemu 140 l,

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady pro firmy pro 2020”

Téma: Likvidace odpadu pro právnické osoby

O výši poplatku rozhoduje Rada města. Platí pro právnické osoby a příspěvkové organizace Města (ale u těch to je “z kapsy do kapsy”). Firmy si mohou odpady řešit i jinak – některé mají dohodu s Chrudimskými technickými službami nebo s AVE na přímo. *1.

Do systému je připojeno kolem 50 firem s ca. 100 nádobami a dalších 30 nádob vlastní město (v chatových oblastech apod.)*2.

Pokračovat ve čteníTéma: Likvidace odpadu pro právnické osoby”

Poplatek za odpady pro občany je 490 Kč/os/rok pro 2018

Odpadový systém města Slatiňany bude v roce 2018 podobný jako
v loňském roce, přičemž chystáme jeho průběžné rozšiřování a zkvalitňování (viz závěr tohoto příspěvku). Za provoz tohoto systému však formou místního poplatku zaplatíme méně, a to ve výši 490 Kč za poplatníka a rok (v roce 2017 to bylo 590 Kč). Uvedený poplatek byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady pro občany je 490 Kč/os/rok pro 2018”

Poplatek za odpady pro občany je 590 Kč/os/rok pro 2017

Poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 590 Kč/osobu/rok.

Poplatek byl pro rok 2017 stanoven především na základě kalkulovaných výdajů souvisejících s odpadovým systémem města Slatiňany, které lze v roce 2017 očekávat, a to tyto (Výdaje (v Kč)/rok):

Popelnice – směsný komunální odpad (cca 1060 t/rok) 1 800 000Kč
částka vychází z výběrového řízení z roku 2016, svozová společnost AVE odpadové hospodářství s. r. o. předložila nejnižší nabídku, o 112 000 Kč nižší než druhý uchazeč (Technické služby Chrudim s.

Pokračovat ve čtení “Poplatek za odpady pro občany je 590 Kč/os/rok pro 2017”