Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat.

A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou se svým odpadem nakládat, jestli jej budou například třídit nebo ho vozit za město do lesa.

Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Skládky nové

(zatím nic)

Skládky řešené

Skládka stavebního materiálu u řadovek u cukrovaru

Skládky zlikvidované

Skládka za kontejnery ve Škrovádě u lesa

Související … Pokračovat ve čteníTéma: Černé skládky”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

 • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
 • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
 • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Návrh: V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady

V letošním bude vypsáno nové výběrové řízení na zajištění celého odpadového systému města Slatiňany. Nyní je možnost ovlivnit, jak budou účtovány a fungovat odpady v dalších letech.
Důvody:

 1. ukončení stávající smlouvy na svoz a využití tříditelných složek odpadu (plasty, sklo, papír a nápojové kartony) k 31. 12. 2019
 2. přijetí podnětu současného provozovatele sběrného dvora, tj. společností Recycling-kovové odpady a. s. (ve věci úpravy ceníku, platného od 1. 4. 2016)
 3. problematika hnízd na tříděný odpad,

Pokračovat ve čteníNávrh: V letošním bude vypsáno výběrové řízení na odpady”

Téma: Skládka komunálního odpadu Nasavrky

Provozuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Skládka byla založená v 70. letech minulého století na místě vytěženého lomu, Nasavrky ji provozovaly od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založily společný podnik. V roce 2015 radnice svůj 40procentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. V roce 2018 získaly Nasavrky z poplatků za uložení odpadů více než 16 milionů korun*1.

Od té doby se její platnost prodloužila na neurčito a rozloha a kapacita zečtyřnásobila a aktuálně je přibližně 1 mil.

Pokračovat ve čteníTéma: Skládka komunálního odpadu Nasavrky”

Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020

Na městském úřadě byla prezentace pro pracovníky města a členy Výboru pro životní prostředí o možnostech svozu odpadů před připravovaným výběrovým řízením.

Zúčastnily se dvě společnosti, které mají s odpady zkušenosti a přednesli zkušenosti z mnoha jiných měst a obcí:

 • firma JRK – optimalizace odpadového hospodářství (Robin Dufek a Kamila Rybová)
  • prezentace programu program ECONIT
   • usnadňuje analýzy, export do ISPOPu,
   • sledovat qrkódy,

Pokračovat ve čtení “Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020”

Odpady v Letohradě

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Téma: Spalovny odpadu

Spalování odpadu je ve světě rozšířené a to ať v rozvojových zemích, tak ve vyspělých. V těch vyspělých jsou často používána opatření pro snížení dopadu na životní prostředí. Ale i tam jsou diskuse o vhodnosti a dopadech. Spalování je objektivně ekonomicky zajímavé pro provozovatele, protože “zakázky mají (často zákonem) zaručené” a konkurence je velmi omezená, proto je třeba být obezřetný v nabídce informací pro a proti, která tímto může být ovlivněna.

Spalování redukuje objem odpadu na přibližně 1/10,

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovny odpadu”

Téma: Spalovna odpadu Prachovice

Nejbližší místo pro pálení odpadu je v cementárně Prachovicích. Spalují se zde hlavně průmyslové odpady a zbytky z třídíren plastů. Teplo se využívá k výrobě cementu. Struska z odpadu zůstává v cementu (dává mu namodralou barvu). Spalovna je v provozu od roku 1979.

Nejedná se však o typickou spalovnu odpadů, což je zařízení určené primárně na odstraňování odpadů. Ve spalovně je dodáváno médium podporující hoření, odpadem je popel obsahující vesměs to nejhorší, co spalované odpady obsahovaly,

Pokračovat ve čteníTéma: Spalovna odpadu Prachovice”