Téma: Veřejné osvětlení

Provozování veřejného osvětlení není povinností obce, protože žádný platný právní předpis obcím neukládá povinnost zavést a provozovat na jejich území veřejné osvětlení.[2] Provozování veřejného osvětlení spadá do výkonu samostatné působnosti obce podle § 35 zákona o obcích.[2] Některé obce v rámci úspory energie provozují osvětlení jen ve večerních a ranních hodinách a na část noci ho vypínají, v některých obcích nebo částech obce není vůbec zřízeno. Zákon neumožňuje uložit veřejnosti (občanům,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení”

Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení”

Téma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Jedná se o 9 nových lamp LED včetně sloupů, u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení.

Projektová kancelář: Ing. Radim Loukota, Pardubice a Miroslav Suchý, Chrudim; Finanční rozpočet projektu 3,8 mil.Kč; Plánovaný termín započetí 7-8/2021 *

V ulici Švermova bude nových 30 osvětlovacích těles včetně sloupů.

Pokračovat ve čteníTéma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice”

Město připravuje povolení na nové osvětlení v celé Švermově ulici.

Do 25.2. je možno podávat námitky proti připravované stavbě veřejného osvětlení a budování datové sítě.

Nebude však provedena příprava pro elektrické vedení v části, kde je dosud nadzemní vedení,

Pokračovat ve čtení “Město připravuje povolení na nové osvětlení v celé Švermově ulici.”

Téma: Veřejné osvětlení ve Škrovádě pod lesem

VO pod lesem.

na pozemcích parc. č. 229/1, 229/10, 229/18, 229/19, 229/32, 229/33, 229/34, 229/37, 229/38, 229/39, 229/46, 229/47, 229/48, 229/49, 229/52, 230/1, 230/2, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14, 472/2 v katastrálním území Kunčí.

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení ve Škrovádě pod lesem”

Téma: Nové veřejné osvětlení v nové ulici v Trpišově

Město instaluje 10 lamp VO. * dle jednotné koncepce osvětlení města – typ iGuzzini street do ulice, kterou si vybudovali stavebníci sami.

Výkres je zpracován stavebníky a byl podkladem pro stavební řízení a povolení. Zveřejněn tudíž nebyl na stránkách města, jelikož nebyl pořízen z rozpočtu města a jednalo se o soukromou investici do PD a následné vybudování infrastruktury (kabelové vedení, silnice).*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Nové veřejné osvětlení v nové ulici v Trpišově”

RM schválila naprojektovat ve východní části ulice Klášterní typ svítidel iGuzzini – WOW.

Občané dotčených ulic byli informování dopisem, že do 6.11.2020 mohou zasílat připomínky vedoucímu odboru výstavby a investic, protože kvůli koronaviru jsou zakázána zbytná shromáždění.

Ústav požaduje zachování chodníku na straně ústavu, protože to je nejpřímější cesta mezi domky, parkovištěm a hlavní budovou a dále směrem k TGM.* Takže pokud se má rozšířit vozovka, tak jedině na úkor chodníku podél domů.

Pokračovat ve čtení “RM schválila naprojektovat ve východní části ulice Klášterní typ svítidel iGuzzini – WOW.”

Návrh: Chodník a VO ve Škrovádu od křižovatky T ke křížkům

Jde obnovení a prodloužení stávajícího chodníku podle silnice. Parkování na silnici zde pak již nebude možné.  Nicméně tato stavba má mezi chodníky velmi nízkou prioritu, řeší se jen kvůli osvětlení, které se bude modernizovat pravděpodobně dříve.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: Chodník a VO ve Škrovádu od křižovatky T ke křížkům”

MŽP prodlužuje možnost získat dotace na šetrné pouliční osvětlení pro obce v CHKO

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje vzhledem k současné situaci kolem pandemie výzvu pro obce v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukce veřejného osvětlení do 15. 11. 2020. Výzvu za 30 milionů korun na snížení světelného znečištění vypisuje Státní fond životního prostředí ČR a radnice mohou získat na výměnu energeticky i světelně nevyhovujícího osvětlení až 2 miliony korun.

Dotační výzvu vyhlašuje rezort MŽP v Národním programu Životní prostředí již třetí rok za sebou a stejně jako v předchozích letech má nachystáno 30 milionů korun.

Pokračovat ve čtení “MŽP prodlužuje možnost získat dotace na šetrné pouliční osvětlení pro obce v CHKO”