Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení”

Zahájení územního řízení na VO ve Schmoranzově ulici

Od dnes budou mít občané 15dnů na seznámení se s projektovou dokumentací a předložení připomínek.

Počítá se se stavbou 12ti nových LED svítidel. Zároveň se počítá s přípravou pro optickou internetovou síť.

S přípravou pro elektrické vedení do země se však nepočítá.

Pokračovat ve čtení “Zahájení územního řízení na VO ve Schmoranzově ulici”

Návrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Švermově ulici

Jedná se o rekonstrukce veřejného osvětlení a to od nového chodníku od penzionu Bonet až k ulici Vítězství. Záměr spočívá v pořízení nových LED osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.*1

Akce by se mohla provést v roce 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

Část osvětlení bude rekonstruována současně s chodníkem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Švermově ulici

Návrh: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou

Ulice nové zástavby za benzínkou ve Škrovádě nemají dosud veřejné osvětlení. Ulice totiž není dosud zkolaudovaná, není ani v majetku města a pro osvětlení není vybudována kabeláž.

Naopak na pěším průchodu ke Škrovádské ulici za benzínkou je příprava pro dvě lampy i s kabely, ale ty tu dosud nejsou osazeny.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou”

Návrh: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice

Připravuje se rekonstrukce Havlíčkovy ulice od TGM po Švermovu.

Projekt by měl vycházet z Koncepce dopravy v klidu .

Realizace úprav Havlíčkovy ulice se zase zastavila na tom, že nedošlo k dohodě s vlastníkem pozemku, který do prostoru ulice zasahuje. (Ozvěny 2/2019)

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce Havlíčkovy ulice

Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Byl schválen záměr a situační výkres realizace VO v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim”

Téma: Rekonstrukce VO v ul. Schmoranzova

Stávající veřejné osvětlení v ulici Schmoranzova je dožilé a nevyhovující. Na základě této skutečnosti Rada města schválila předložený návrh situačního výkresu na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to od kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr spočívá v pořízení 10-ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnou legislativou včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, které nevytvářejí světelný smog,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v ul. Schmoranzova”

po 17.6.2019 Veřejné projednání veřejného osvětlení ve Schmoranzově ulici

V souvislosti s připravovaným záměrem rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova ve Slatiňanech si Vás tímto dovolujeme pozvat na VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ uvedeného záměru, a to v pondělí dne 17. 6. 2019 od 16:00 hodin přímo na místě před hostincem U Wenzlů (Schmoranzova 24).

Návrh situačního nákresu můžete nalézt na webových stránkách města pod odkazem „Výhledové projekty“.

Tento text byl tento týden roznesen do schránek domů v ulici Schmoranzova,

Pokračovat ve čtení “po 17.6.2019 Veřejné projednání veřejného osvětlení ve Schmoranzově ulici”

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Téma: VO ve Škrovádu – II. etapa – Škrovádská

Škrovádská ulice včetně přilehlých ulic – směr od návsi vpravo

RM schválila zadání PD

Na veřejné osvětlení ve Škrovádské ulici budou použita svítidla
od společnosti iGuzzini – typ Wow. Na veřejné osvětlení v přilehlých ulicích budou použita svítidla od společnosti iGuzzini – typ Street

    LED svítidla iGuzziny Street

 

Pokračovat ve čteníTéma: VO ve Škrovádu – II. etapa – Škrovádská”