Od března povolené lampy veřejného osvětlení budou mít limit i pro maximum osvětlení

Nová česká technická norma ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení vyšla 1. února 2023 a o měsíc později se stane účinnou.*

Cílem je snížit dopady na přírodu a zdraví člověka, řekl v pondělí novinářům náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Při umístění nových světelných bodů bude stanovena nejen minimální, ale také maximální míra osvětlení, a to jak pro veřejný, tak neveřejný sektor.*

Norma není součástí žádného zákona a je vydaná samostatně.

Pokračovat ve čtení „Od března povolené lampy veřejného osvětlení budou mít limit i pro maximum osvětlení“

Porucha veřejného osvětlení v severní části města

 

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Porucha el. vedení

V ulicích města – část ul. T. G. Masaryka (od vjezdu do Slatiňan od Chrudimi k radnici), ul. Vrchlického včetně lávky pro pěší, ul. Na Ostrově k Lerosu, Smetanovo nábřeží, ul. Spojovací a ul. Medunova nesvítí veřejné osvětlení z důvodu poruch na el.

Pokračovat ve čtení „Porucha veřejného osvětlení v severní části města“

Oprava veřejného osvětlení v části ulice Nádražní ve Slatiňanech do lisopadu

V pondělí 17. října 2022 bude zahájena stavba – Oprava veřejného osvětlení v části ulice Nádražní ve Slatiňanech. Jedná se o část ulice od křižovatky ulic Švermova a Nádražní k nádraží. Dokončení stavby se plánuje nejpozději do konce listopadu 2022. Tímto žádáme občany města, aby v této lokalitě zvýšili pozornost při procházení a projíždění z důvodu bezpečnosti. Děkujeme za pochopení.*

Pokračovat ve čtení „Oprava veřejného osvětlení v části ulice Nádražní ve Slatiňanech do lisopadu“

Ve Škrovádě k mlýnu jde elektrické vedení do země a při tom vznikne nové veřejné osvětlené

Ve Škrovádu byly zahájeny stavební práce na přemístění vrchního vedení elektrické energie včetně výstavby nového veřejného osvětlení. Stavební práce budou probíhat od návsi k mlýnu, k lesu a v části ulice Svatojánská. Práce se plánují dokončit do konce letošního roku.*

Pokračovat ve čtení „Ve Škrovádě k mlýnu jde elektrické vedení do země a při tom vznikne nové veřejné osvětlené“

Téma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)

Rada diskutovala nad cenovou nabídkou na zakázku stavby Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu (část od křižovatky ke kolejím). Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč s cenou 529 101 Kč vč. DPH, došlo k rozhodnutí o zrušení soutěže a její opětovné vypsání.*

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)“

Téma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově

Rada města Slatiňany 15. 6. 2022 dorozpočtovala 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby.*

Nyní máme zpracovanou PD a probíhá výběr zhotovitele na rekonstrukci VO, jelikož je v havarijním stavu a už hrozí, že nedostaneme revizi. Dále pak je to nutné z hlediska ulice Klášterní a Švermova, aby mohly ulice bezproblémově svítit, tak se vše musí propojit. V Nádražní děláme sloupy a chceme zadat studii v intencích koncepce dopravy. Takže pokud budeme na radnici po volbách,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově“

Téma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice, Slatiňany“. Prostředky vyčleněné na tuto akci v rozpočtu města činí 700 000 Kč s DPH.*

Pokračovat ve čteníTéma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice“

Zahájeno územní řízení na nové osvětlení ve Škrovádě od návsi k mlýnu

Bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: – stavbu nového zemního vedení veřejného osvětlení v délce 1246 m, vč. nadzemních ocelových sloupů výšky 4-6m s LED svítidly (celkem 35 nových světelných míst). Všechny sloupy budou osazeny do betonových pouzdrových základů s umístěním podél vozovky komunikace v zeleném pásu, případně chodníku. Sloupy v chodníku budou postaveny tak, aby byla zachována průchodná šířka chodníku min. 0,9 m. U všech sloupů musí být dodržena minimální vzdálenost sloupu (od bližší strany sloupu) od krajnice vozovky 0,5 m. … Pokračovat ve čtení „Zahájeno územní řízení na nové osvětlení ve Škrovádě od návsi k mlýnu“

Vybrán dodavatel na osvětlení ve Švermově ulici

Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Nové veřejné osvětlení a část nového chodníku v ul. Švermova“ byly obdrženy 4 cenové nabídky.

Hodnotící komise konstatovala, že jedna společnost nesplnila požadovaná kritéria a doporučila její vyloučení. Další nejnižší nabídkovou cenou ve výši 5,7 mil. Kč vč DPH předložila společnost MIROS Pardubice a. s., která splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele.

Pokračovat ve čtení „Vybrán dodavatel na osvětlení ve Švermově ulici“

Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022

Město využije rekonstrukce elektrického vedení prováděné ČEZem k rekonstrukci veřejného osvětlení a vložení chrániček pro městskou datovou síť.

Situační výkres včetně stručné textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.*

Pokračovat ve čtení „Elektrické vedení do země nové LED osvětlení ve části Škrovádu by mohlo být v 1. pol. 2022“