Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení”

Návrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení na Starém náměstí

Jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení za účelem osvětlení místní komunikace, kde je naplánováno umístit 32 nových sloupů. Stavba se týká místní komunikace na Starém náměstí, v ulici Raisova a Šmeralova. Navržena jsou stejná svítidla, která můžete vidět v obnovené části ulice Klášterní a v ulici Čechově.

Silnější čára v plánu označuje, kde bude nové osvětlení. Budou instalována moderní LED svítidla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení na Starém náměstí”

Návrh: Oprava chodníku a osvětlení v ulici Medunova

Oprava chodníku Medunova – II. etapa
cílem je provedení celkové opravy dožilého povrchu chodníku. Chodník bude opatřen novými obrubami, vlastní povrch bude proveden betonovou zámkovou dlažbou s bezpečnostními prvky z reliéfní dlažby.

Pokračovat ve čteníNávrh: Oprava chodníku a osvětlení v ulici Medunova”

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2018

Akce v roce 2018
Poř. č. Stavba Plánovaný termín Finanční částka v rozpočtu (Kč)

01. Oprava propustku na MK Trpišov do 9 150 000,00

02. PD-rekonstrukce ul. Vrchlického, Slatiňany zadat až po skončení arch. soutěže na rekonstrukci objektu č. p. 49 Vrchlického ul. 85 000,00

03. Rekonstrukce komunikace v ul. Klášterní, Slatiňany, včetně VO do 11 5 500 000,00

04. Stavba komunikace ve Škrovádu (k RD č.

Pokračovat ve čtení “Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2018”

Téma: Údržba a ochrana sloupů veřejného osvětlení

Udržovaný sloup vydrží třeba 50 let, jednou za 5 let je potřeba ho očistit a natřít, což může stát kolem 1000 Kč včetně techniky. Takže rok udržovaného sloupu vyjde 250 Kč na nákupu a 200 Kč na údržbě, tedy celkem 450 Kč.

Nahrazení sloupu (bez svítidla) stojí kolem 13 tis. Kč. Neudržovaný sloup je za 15 let na výměnu. Tedy rok života neudržovaného sloupu stojí kolem 850 tis. Kč a posledních 5 let koukáme na rezatý ošklivý sloup.

Pokračovat ve čteníTéma: Údržba a ochrana sloupů veřejného osvětlení”

Doporučení komise pro rozvoj města ke koulím

Ze zápisu komise pro rozvoj města (KPRM) 23.1.2015 :

  • Škrovádské nábřeží a chodník mezi Školskou a Nerudovou: pokračovat v koulích.
  • Před dalšími instalacemi komise doporučila: provést pasporitzaci a studii architektem pro vytvoření koncepce osvětlení

Pokračovat ve čtení “Doporučení komise pro rozvoj města ke koulím”

Téma: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou

Ulice nové zástavby za benzínkou ve Škrovádě nemají dosud veřejné osvětlení. Ulice totiž není dosud zkolaudovaná, není ani v majetku města a pro osvětlení není vybudována kabeláž.

Naopak na pěším průchodu ke Škrovádské ulici za benzínkou je příprava pro dvě lampy i s kabely, ale ty tu dosud nejsou osazeny.

Pokračovat ve čteníTéma: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou”