Téma: Veřejné osvětlení

Provozování veřejného osvětlení není povinností obce, protože žádný platný právní předpis obcím neukládá povinnost zavést a provozovat na jejich území veřejné osvětlení.[2] Provozování veřejného osvětlení spadá do výkonu samostatné působnosti obce podle § 35 zákona o obcích.[2] Některé obce v rámci úspory energie provozují osvětlení jen ve večerních a ranních hodinách a na část noci ho vypínají, v některých obcích nebo částech obce není vůbec zřízeno. Zákon neumožňuje uložit veřejnosti (občanům,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení“

Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení“

Ve Škrovádě k mlýnu jde elektrické vedení do země a při tom vznikne nové veřejné osvětlené

Ve Škrovádu byly zahájeny stavební práce na přemístění vrchního vedení elektrické energie včetně výstavby nového veřejného osvětlení. Stavební práce budou probíhat od návsi k mlýnu, k lesu a v části ulice Svatojánská. Práce se plánují dokončit do konce letošního roku.*

Pokračovat ve čtení „Ve Škrovádě k mlýnu jde elektrické vedení do země a při tom vznikne nové veřejné osvětlené“

Téma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově

Rada města Slatiňany 15. 6. 2022 dorozpočtovala 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby.*

Nyní máme zpracovanou PD a probíhá výběr zhotovitele na rekonstrukci VO, jelikož je v havarijním stavu a už hrozí, že nedostaneme revizi. Dále pak je to nutné z hlediska ulice Klášterní a Švermova, aby mohly ulice bezproblémově svítit, tak se vše musí propojit. V Nádražní děláme sloupy a chceme zadat studii v intencích koncepce dopravy. Takže pokud budeme na radnici po volbách,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově“

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

5/2022 Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Téma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)

Rada diskutovala nad cenovou nabídkou na zakázku stavby Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu (část od křižovatky ke kolejím). Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč s cenou 529 101 Kč vč. DPH, došlo k rozhodnutí o zrušení soutěže a její opětovné vypsání.*

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)“

Téma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Jedná se o 9 nových lamp LED včetně sloupů, u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení.

Projektová kancelář: Ing. Radim Loukota, Pardubice a Miroslav Suchý, Chrudim; Finanční rozpočet projektu 3,8 mil.Kč; Plánovaný termín započetí 7-8/2021 *

V ulici Švermova bude nových 30 osvětlovacích těles včetně sloupů.

Pokračovat ve čteníTéma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice“

Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Byl schválen záměr a situační výkres realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.

3/4/2022

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim“

Téma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice, Slatiňany“. Prostředky vyčleněné na tuto akci v rozpočtu města činí 700 000 Kč s DPH.*

Pokračovat ve čteníTéma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice“