Téma: Veřejné osvětlení

Provozování veřejného osvětlení není povinností obce, protože žádný platný právní předpis obcím neukládá povinnost zavést a provozovat na jejich území veřejné osvětlení.[2] Provozování veřejného osvětlení spadá do výkonu samostatné působnosti obce podle § 35 zákona o obcích.[2] Některé obce v rámci úspory energie provozují osvětlení jen ve večerních a ranních hodinách a na část noci ho vypínají, v některých obcích nebo částech obce není vůbec zřízeno. Zákon neumožňuje uložit veřejnosti (občanům,

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení”

Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení”

Má svítit veřejné osvětlení celou noc?

Jedním z výdobytků moderní společnosti je veřejné osvětlení. Má dvě funkce: aby bylo vidět na cestu a aby se nedalo tak snadno krást. Ale zase jeho stavba, provoz a obnova stojí  miliony ročně, svítí nám do ložnic a zastiňuje noční oblohu, která odjakživa lidi fascinovala a inspirovala k přemýšlení o smyslu života.

Pokračovat ve čtení “Má svítit veřejné osvětlení celou noc?”

Návrh: Vypínat veřejné osvětlení na noc

Návrh spočívá v tom veřejné osvětlení v určitou dobu – např. od 24:00 do 5:00 úplně vypnout, anebo ponechat svítit jen v páteřních ulicích (TGM, Vítězství), jako to je v Nasavrkách.

Výhody – nevýhody

+ méně světelného smogu – zvlášť v ulicích, kde jsou ještě ta šílená kulová svítidla

+ lepší pohled na oblohu (když po půlnoci vykoukneme ven, uvidíme hvězdy a možná budeme méně konzumní a třeba budeme moci někdy jít i za svitu měsíce)

+ zdravější spánek (světlo –

Pokračovat ve čteníNávrh: Vypínat veřejné osvětlení na noc”

Návrh: Ztlumit veřejné osvětlení na noc

Návrh spočívá v tom veřejné osvětlení v určitou dobu – např. od 24:00 do 5:00 ztlumit nebo nechat svítit jen každou 2. či 3 lampu kromě páteřních ulic (TGM, Vítězství), jako to v Miřeticích.

Výhody – nevýhody

+ méně světelného smogu – zvlášť v ulicích, kde jsou ještě ta šílená kulová svítidla

+ ušetří se asi 1/4 elektrické energie za osvětlení,

Pokračovat ve čteníNávrh: Ztlumit veřejné osvětlení na noc”

Návrh: Vybrání nového typu svítidel a nahrazení velké části či všech koulí

Koule Jermad mají mnoho nevýhod – malou účinnost – min. 50 % světelného toku jde do stran a nahoru; produkují silné světelné znečištění, svítí lidem do ulic. Novější LED svítidla mohou mít při stejné svítivosti asi 40% spotřebu. Bohužel tedy projektanti projektují pro sichr silnější svítidla, než musí, takže výsledná úspora není tak významná.

Spotřeba energie za VO byla v roce 2019 720 tis Kč, jen asi 5% svítidel byly LED.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybrání nového typu svítidel a nahrazení velké části či všech koulí”

Rada města schválila LED svítidla pro VO

598/45/2016/RMS
1) vzala na vědomí stanovisko komise pro rozvoj města ze dne 26. 4. 2016 a informaci
vedoucího OVŽP při výběru vhodných svítidel
2) schválila typ svítidel – Guzzini Wow
3) uložila OVŽP vytipovat a vybrat vhodnou variantu umístění nových LED svítidel

Pokračovat ve čtení “Rada města schválila LED svítidla pro VO”

Uzavírky a omezení ve Schmoranzově ulici kvůli stavbě osvětlení a přechodu

Stavba ve Schmoranzově ulici bude probíhat ve dvou etapách:

– I. etapa od 28.5. do 25.6.2020 – od šišáku po křižovatku
s ulicí Husova,
– II. etapa od 20.6. do 20.7.2020 – od křižovatky a ulicí Husova po železniční přejezd. V této etapě bude ulice Husova u křižovatky uzavřena.

Stavba brány není sice v dokumentu zmíněna, ale je součástí stejné zakázky.

Pokračovat ve čtení “Uzavírky a omezení ve Schmoranzově ulici kvůli stavbě osvětlení a přechodu”

Téma: Hodina země

Hodina Země je symbolická akce, při které se jednou ročně záměrně zhasnou v určitou dobu na hodinu světla veřejného osvětlení.

Je to každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.

Pokračovat ve čteníTéma: Hodina země”

Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Byl schválen záměr a situační výkres realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim”