I v roce 2024 se nám podařilo uklidit Škrovád

V sobotu 6. dubna 2024 se Škrovád zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko. Akce se i letos vydařila a přilákala 22 dobrovolníků z řad místních obyvatel. Společně se jim podařilo sesbírat cca 100 kg odpadu, čímž přispěli k čistotě a své obce a jejího okolí.

Úklid probíhal od 9:30 do 12:00 a dobrovolníci se zaměřili na různé lokality v Škrovádě, včetně okolí cest a břehů řeky. Atmosféra byla přátelská a plná energie, a i díky krásně teplému počasí si všichni zúčastnění akci užili.

Pokračovat ve čteníI v roce 2024 se nám podařilo uklidit Škrovád

Dubnové zasedání osadního výboru ve Škrovádě 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 3. 4. 2024 od 18 hodin v hospodě na návsi.

Na viděnou se těší

Osadní výbor Škrovád

Pokračovat ve čtení „Dubnové zasedání osadního výboru ve Škrovádě 🗓 🗺“

Březnové setkání osadního výboru Škrovád 🗓 🗺

Klára Sýkorová je omluvena, řídí Jitka Zahradníková, p. Picpauerová

začátek v Kůlně v 18h, 6/3/2024

(neoficiální poznámky)

  1. Vývěska na parte na návsi se zruší a k tomu účelu se využije první nástěnka od zastávky směrem ke kontejneru
  2. Jarmark – hledá se dětský průvodčí
    1. v rámci Jarmarku budou dvě prohlídky mlýna ve Skalách, registruje se v knihovně
  3. Ukliďme česko 6/4 9:30-12h sraz na návsi
  4. Osvětlení Svatojánská:
    1. dopis od místostarosta Martin Harsa,

Pokračovat ve čtení „Březnové setkání osadního výboru Škrovád 🗓 🗺“

Témata středečního veřejného osadního výboru ve Škrovádě budou pořádek a veřejné osvětlení za benzínkou 🗓 🗺

Vážení sousedé,

srdečně Vás touto cestou zveme na pravidelnou schůzi osadního výboru, která proběhne ve středu 7. 2. 2024 od 18 hodin v Baru Kůlna.

  • Účast přislíbil místostarosta Martin Harsa, která má na starosti údržbu města, aby se mohl vyjádřit k připomínkám a podnětům k pořádku v ulicích a návsi ve Škrovádu, které se řešili již minulé zasedání.
  • Dále se bude diskutovat o případné výstavbě osvětlení v ulicích za benzínkou,

Pokračovat ve čtení „Témata středečního veřejného osadního výboru ve Škrovádě budou pořádek a veřejné osvětlení za benzínkou 🗓 🗺“

Podivná žlutá usazenina v tůni v Olšině

Po prosincové velké vodě zůstala v tůni u ostrova v Olšině podivná žlutá usazenina. Je to snad nějaká řasa, vyplavená chemikálie ze skládky, kterou v tomto místě občané před desítkami let provozovali anebo snad vyplavené chemikálie z dosud neřešené průmyslové skládky na Borku?

 

Pokračovat ve čtení „Podivná žlutá usazenina v tůni v Olšině“