Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺

V únorových Ozvěnách byl zveřejněn článek pana radního Kubína o tom, že zastupitelstvo města schválilo nákup hektarového pozemku*, ze kterého jsme se dozvěděli, že nákup pozemku u obchvatu má slovy klasika „dále samá pozitiva a sociální jistoty“. Autor článku ovšem opomněl občanům sdělit informace týkající se procesu nákupu a uvedl zavádějící tvrzení, která chci uvést na pravou míru podložené oficiálními dokumenty města, aby měl čtenář možnost udělat si sám představu o výhodnosti či nevýhodnosti tohoto nákupu.

Pokračovat ve čtení „Co nebylo uvedeno ke koupi hektarového pozemku u obchvatu 🗺“

Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2024 a porovnání s předchozími roky

Rada města Slatiňany* schválila finanční příspěvky organizacím za rok 2023 v celkové výši 398 tis.Kč.

Dotace dostaly:

SK Spartak Slatiňany ? Kč (2023: 49 000Kč)
TJ Sokol Slatiňany ? Kč (2023: 49 000Kč)
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany ? Kč (2023: 35 000Kč ; 2022: 30 000Kč)
ROBI Slatiňany ? Kč (2023: 23 000Kč ; 2022: 20 000Kč)
SDH Slatiňany ?

Pokračovat ve čtení „Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2024 a porovnání s předchozími roky“

Do konce února je možno podávat na město žádosti o dotace na prospěšné činnosti

Předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2024 je 500.000,- Kč.

Kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.

Od 1. prosince 2023 do 28. února 2024 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na odbor správní spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok.

Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2024.*

Pokračovat ve čtení „Do konce února je možno podávat na město žádosti o dotace na prospěšné činnosti“