Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem

Rada města Slatiňany* schválila finanční příspěvky organizacím za rok 2023 v celkové výši 398 tis.Kč.

Dotace dostali:

SK Spartak Slatiňany 49 000Kč
TJ Sokol Slatiňany 49 000Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany 35 000Kč (loni 30 000Kč)
ROBI Slatiňany 23 000Kč (loni 20 000Kč)
SDH Slatiňany 25 000Kč (loni 24 000Kč)
SDH Trpišov 6 000Kč (loni 5 000Kč)
Český rybářský svaz MO Slatiňany 25 000Kč (loni 20 000Kč)
Myslivecká společnost Slatiňany 7 000Kč (loni 6 000Kč)
Myslivecká společnost Kochánovice 7 000Kč (loni 6 000Kč)
ZO Českého svazu chovatelů Slatiňany 15 000Kč (loni 20 000Kč)
Jezdecký klub PABLO 5 000Kč (loni 15 000Kč)
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slatiňany 22 000Kč (stejně jako loni)
Pardubický spolek historie železniční dopravy – slatinak.cz 5 000Kč (loni 3 000Kč)
Klub českých turistů,

Pokračovat ve čtení „Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem“

Návrh: Zpřehlednit rozpočet města

Aktuální forma rozpočtu města nedovoluje pouhým pohledem říci, jestli je rozpočet ve schodku

Mnohé strany mají i v programu odkaz na rozpočet*

Nabízí se udělat jednu tabulku, kde příjmy budou s + a výdaje s – a výsledek bude hospodářský výsledek. Když bude kladný, bude rozpočet v přebytku, záporný ve ztrátě.

Pak by byla druhá tabulka by zohledňovala dlouhodobá aktiva (aspoň ta významná – miliony na účtu, slíbené dotace).

Pokračovat ve čteníNávrh: Zpřehlednit rozpočet města“

Téma: Některé rozklikávací rozpočty obcí

Monitor  -statnipokladna.cz

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.*

Nejsou tam ale konkrétní instituce (Švýcárna, ZUŠ apod.), ale pouze obecné účetnické skupiny („neinvestiční transfery“ apod.).

Dají se tam najít i Slatiňany –

Pokračovat ve čteníTéma: Některé rozklikávací rozpočty obcí“

Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2023

Protikorozní ochrana lávky Na Podskále, Slatiňany

Nátěr konstrukce lávky; Rozpočet projektu v mil. Kč 1,4; Plánovaný termín započetí projektu 5-7 / 2023*

Projektová dokumentace na opravu lávky u objektu č. p. 49 Vrchlického,

Rozpočet projektu v mil. Kč 0,6; Plánovaný termín započetí projektu 4-5 / 2023*

Oprava opěrné stěny komunikace Na Ostrově, Slatiňany

Stavební práce – oprava; Rozpočet projektu v mil. Kč 3,5; Plánovaný termín započetí projektu 7-8 / 2023*

Projektová dokumentace na ul.Pokračovat ve čtení „Plán investičních akcí města Slatiňany pro rok 2023“

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2023

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2022 schválená usnesením rady města Slatiňany č. 143/2022/RMS dne 19. září 2022

předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2023 je 500.000,- Kč.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2023″

Dodatečné dotace společenským organizacím pro rok 2022 – Spartak, Sokol, Charita a Rybáři

Na základě rozhodnutí 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz byly přiděleny další dotace

Poskytnutí dotací z rozpočtu města7

    1. SK Spartak Slatiňany 55 tis.*
    2. TJ Sokol Slatiňany 30 tis.*
    3. Národopisný soubor Formani Slatiňany 10 tis. (v květnu už dostal od RM 30.000Kč)*
    4. Český rybářský svaz,

Pokračovat ve čtení „Dodatečné dotace společenským organizacím pro rok 2022 – Spartak, Sokol, Charita a Rybáři“

Participativní rozpočtování v Heřmanově Městci

Milion korun. Právě tuto částku nabízí obyvatelům Heřmanova Městce a jeho místních částí participativní rozpočet pro rok 2022.

Na rok 2022 byly přihlášeny tři projekty, které musí mít rozpočet do 500 tisíc korun. Lidé pro ně mohou hlasovat nejen online, ale i prostřednictvím anketních lístků*

Pokračovat ve čtení „Participativní rozpočtování v Heřmanově Městci“

Chrudim už má rozklikávací rozpočet

Město Chrudim spustilo koncem minulého roku na internetu rozklikávací rozpočet Rozpočet města Chrudim (eobec.eu).

Kdo se z občanů zajímal blíže o rozpočet města Slatiňany, tak se dostal pravděpodobně nejdál ke dvěma tabulkám na list papíru, kde je celý 100 milionový rozpočet rozdělen do nějakých 40 položek výdajů a 20 položek příjmů.

Pokračovat ve čtení „Chrudim už má rozklikávací rozpočet“