Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval v hodnotě třeba 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Dále se s návrhem rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet se na konci předchozího roku schvaluje zastupitelstvem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce“

Návrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem

S novým volebním obdobím je příležitost některé věci v řízení Slatiňan začít dělat jinak a lépe.  Všechny strany před volbami hovořily o tom, že je třeba zlepšit komunikaci úřadu a radnice s lidmi. Noví radní mohou učinit vstřícný krok velmi rychle, jednoduše a levně. Stačí se inspirovat v Chrudimi, kde pravidelně zveřejňují investiční plány a studie na konkrétní akce.

Pokračovat ve čteníNávrh: Už žádné utajené investiční akce? Město má šanci otevřít se lidem“

Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím pro rok 2021

schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2021 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 0 (dostal jinou formou)
 2. Sokol Slatiňany 0 (dostal jinou formou)
 3. Junák Slatiňany 30.000,-
 4. ROBI 20.000,-
 5. SDH Slatiňany 20.000,-
 6. SDH Trpišov 5.000,-
 7. Český rybářský svaz 20.000,-
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 6.000,-
 9. Myslivecká společnost Kochánovice 6.000,-
 10. Český svaz chovatelů – 20.000,-
 11. JK PABLO 16.000,-
 12. Svaz diabetiků ČR – 20.000,-
 13. Spolek historie železniční dopravy 3.000,-
 14. Česká abilympijská asociace 0
 15. Klub českých turistů 5.000,-
 16. FORMANI Slatiňany 25.000,-
 17. Klub rekreačních běžců 3.000,-
 18. Okrašlovací spolek Škrovád 9.000,-
 19. Petr Šotta 10.000,-
 20. SDH Kunčí 4.000,-
 21. Mateřská škola Děvčátka Momo 4.000,-
 22. HC Vraníci 4.000,-
 23. Sychrovská 9.000,-
 24. Hubáčková Ema 15.000,

Pokračovat ve čtení „Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím pro rok 2021“

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení „Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva“

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2018

1298/101/2018/RMS
schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2018 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:h

Schváleno:

 1. Spartak Slatiňany 49 000,- Kč
 2. Sokol Slatiňany 48 000,- Kč
 3. Junák Slatiňany 32 000,- Kč
 4. ROBI 27 000,- Kč
 5. SDH Slatiňany 18 000,- Kč
 6. SDH Trpišov 5 000,- Kč
 7. Český rybářský svaz 20 000,- Kč
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7 000,- Kč
 9. Myslivecká společnost Kochánovice 7 000,- Kč
 10. Český svaz chovatelů – 20 000,- Kč
 11. JK PABLO 13 000,- Kč
 12. Svaz diabetiků ČR – 20 000,- Kč
 13. Spolek historie železniční dopravy 3 000,- Kč
 14. Česká abilympijská asociace 3 000,- Kč
 15. Klub českých turistů 13 000,- Kč
 16. FORMANI Slatiňany 46 000,- Kč
 17. Klub Paprsek 5 000,- Kč
 18. Klub rekreačních běžců 3 000,- Kč
 19. Okrašlovací spolek Škrovád 8 000,- Kč
 20. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení „Příspěvky společenským organizacím ve roce 2018“

Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím

schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2020 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž
činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000,-
 2. Sokol Slatiňany 45.000,-
 3. Junák Slatiňany 39.000,-
 4. ROBI 29.000,-
 5. SDH Slatiňany 28.000,-
 6. Hubáčková Ema 15.000,

Pokračovat ve čtení „Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím“

Krajské dotace volnočasových aktivit v prvním pololetí 2021 – 3/4 částky za Slatiňany získali Sokol a Pablo

dotace
program
organizace
akce, požad.částka
částka
pozn.

Poskytování individuálních dotací Pk 2021
Poskytování individuálních dotací Pk 2021
Svaz diabetiků Slatiňany
Spolková činnost pobočných spolků diabetiků
25 000

PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2021
PP1: Podpora kulturních aktivit
Formani Slatiňany z.s.
XVIII. Vánoční lidové zvyky s Formany
10 000

PP1: Podpora kulturních aktivit
Petr Šotta
XVI. ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák
15 000

PP2: Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
Pardubický spolek historie železniční dopravy
Adaptace expozice Slatiňany
0
žádost 78 tis. … Pokračovat ve čtení „Krajské dotace volnočasových aktivit v prvním pololetí 2021 – 3/4 částky za Slatiňany získali Sokol a Pablo“

Příspěvky společenským organizacím ve 2.pol. 2014

Zastupitelstvo a rada města Slatiňany poskytlo ve druhém pololetí roku 2014 finanční příspěvky v celkové výši 200 000Kč. Příspěvky obdržely především společenské organizace zabývající se činností s dětmi a s mládeží na území města Slatiňan.

Jednotlivé příspěvky byly následující:
SK Spartak Slatiňany 80 000Kč
TJ Sokol Slatiňany 17 000Kč
Národopisný soubor Formani Slatiňany 15 000Kč
Junák – svaz skautů a skautek,

Pokračovat ve čtení „Příspěvky společenským organizacím ve 2.pol. 2014“