Mota

Zatímco „veřejní intelektuálové“ se staví do pozice „vyvolených“, kteří „vědí lépe než my ostatní“ populista se pouze skromně pasuje na hlas „nás ostatních“, který jen věrně tlumočí naše přání, jež nám odezírá z očí a myslí. Václav Němec

(originál: . Zatímco „veřejní intelektuálové“ se staví do pozice „vyvolených“, kteří „vědí lépe než my ostatní“ V. Klaus se pouze skromně pasuje na hlas „nás ostatních“, který jen věrně tlumočí naše přání, jež nám odezírá z očí a myslí)

Apoštol svobody v Novém světě
Komentář k projevu Václava Klause ve Woodrow Wilson Center
Václav Němec – Apoštol svobody a dotěrná monstra minulosti – část I: Apoštol svobody – str. 18 – skenováno


5.10.2021

Spisovatel G. K. Chesterton napsal: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak. Budou věřit v cokoliv.“ Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit… (azcitaty.cz)


4.8.2021

Chcete mít pravdu nebo chcete být šťastní?

Dan Mager MSW
Some Assembly Required

Would You Rather Be Right or Would You Rather Be Happy?
Sometimes we have to choose. Which is more important to you?
Posted Jul 24, 2014

https://www.psychologytoday.com/us/blog/some-assembly-required/201407/would-you-rather-be-right-or-would-you-rather-be-happy


21/7/2021

Někteří lidé žijí, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom umírají, jako by vůbec nežili.

„[Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:] Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“ — Dalajláma

Zdroj: https://citaty.net/citaty/275464-dalajlama-kdyz-se-ptali-dalajlamy-co-ho-na-lidech-a-lidsko/


Každý stát má svoji mafii, jen v Rusku má mafie svůj stát.

Relativně samostatně stojí subjekty jako třeba Prigožin (trollí farma). Nechodí na meetingy, ale je patrné, že je informován o tom, co chce Kreml v informačním prostoru mít. Je ale extrémně těžké dohledat, kdo ho řídí, zda je to jedna z tajných služeb, nebo nějaká větev Kremlu. To už je prakticky rovina využívání organizovaného zločinu. Rusové jsou slavní tím, že využívají svoje mafie pro státní potřeby. Existuje o tom vtip: „Každý stát má svoji mafii, jen v Rusku má mafie svůj stát.“

Jakub Kalenský (Atlantic Council): Toxické weby „perou“ dezinformace. Pomáhají zakrýt jejich ruský původ; KAREL WOLF; 7. 12. 2020; https://www.lupa.cz/clanky/jakub-kalensky-atlantic-council-toxicke-weby-perou-dezinformace-pomahaji-zakryt-jejich-rusky-puvod/

Už ale samotná volba vhodného pojmenování Ruské federace je v některých zemích problematická. Mluvit o Rusku coby o příteli je v Česku v těchto dnech málo myslitelné, ale jsme tak daleko, abychom Moskvu zařadili do škatulky nepřítel? „Můj přítel, ruský disident Vladimir Kara-Murza, jehož se dvakrát pokusili otrávit, vždycky upozorňuje, že nejde o Ruskou federaci a ruské obyvatelstvo – jde o Kreml, o jestřáby z KGB. Nebo jak to formuloval můj zesnulý přítel, senátor John McCain, je to čerpací stanice provozovaná mafií. Je to zločinecký, mafiánský stát, který podporuje teroristické aktivity,“ hodnotí litevský politik.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesi-probudte-se-rusko-je-jako-cerpaci-stanice-provozovana-mafii-151554


25/6/2021

Média nezaujme nic, co není dostatečně vyostřené, praštěné a zběsilé, podobně jako podle Greshamova zákona špatná mince vytlačuje dobrou. To je pravděpodobně největší nálož pod naší společností a její nebezpečí si málokdo uvědomuje. Stanislav Komárek.

Je vůbec znepokojivé, že média nezaujme nic, co není dostatečně vyostřené, praštěné a zběsilé, rozumné a umírněné názory jsou vytlačovány posedlými, podobně jako podle Greshamova zákona špatná mince vytlačuje dobrou. To je pravděpodobně největší nálož pod naší společností vůbec a její nebezpečí si málokdo uvědomuje.1

Stanislav Komárek: Zamyšlení nad širšími souvislostmi strachu z islámu


17/6/2021

Očkováním získá společnost, ale jedinec riskuje. Je ale lidské specifikum, že neděláme věci jen pro sebe, ale i pro lidi kolem sebe. Jaroslav Petr, biolog.

Upraveno a zkráceno z následujícího:

Neurazitelní pro rok 2021 – Jaroslav Petr https://youtu.be/0i8iFbJ7SZY?t=479

„Očkování je zvláštní: zisk kasíruje společnost, protože proočkovaná populace je zdravější, všechno se může, společnost klape. Rizika s tím spojená však spadají na jednotlivce. Je lidské specifikum, že neděláme věci jen pro sebe, ale i pro lidi kolem sebe. Neočkoval bych se pro sebe, ale pro lidi kolem – rodinu, sousedy, kolegy v práci.“

biolog  Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi se zabývá regulací zrání savčích oocytů a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem redakční rady Vesmíru.

10.5.2021

Společnost není možná bez nerovnosti, nerovnost je netolerovatelná bez morálního řádu a morální řád není přijatelný bez náboženství. Napoleon Bonaparte

23


19.4.2021

Lidé občas chtějí slyšet jen drby a pomluvy, ale na to nemají právo. Ve skutečnosti je to největší překážkou lidské lásky a duchovní moudrosti. Richard Rohr, Jarda Novotný. Breathing Under Water (40)


11.4.2021

„Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí.” Charles Darwin

https://www.growjob.com/citaty/ignorance-casteji-nez-inteligence-plodi-sebevedomi/

https://radiozurnal.rozhlas.cz/petr-ludwig-kriticke-mysleni-vede-k-lepsimu-rozhodnuti-7612477


16.3.2021

Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. (Jan 3,19-21) – transparentnost podle Bible

http://obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=J&kap=3&v=19&najit=sv%C4%9Btlo#v19

Katolický liturgický překlad Jan 3,19-21


2.5.2021

Lidský život má cenu jen ve svobodné zemi a ve svobodě. Ze svobody se odvíjí vše ostatní, co dělá člověka člověkem. František Šedivý *

pamětník František Šedivý,„Skutečný lidský život má cenu jen ve svobodné zemi a ve svobodě. Bez toho nelze žít. Ze svobody se odvíjí vše ostatní, co dělá člověka člověkem. Jestliže toto někdo potlačí, už vede společnost do nepříznivé situace”

Do vězení ho dostal na 12 let agent-provokatér. Příběh Františka Šedivého
06. 03. 2021 / PŘÍBĚHY / ŠTĚPÁN HLAVSA, JAN HORNÍK

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/pribehy/do-vezeni-ho-dostal-na-12-let-agent-provokater-pribeh-frantiska-sediveho


z knihy

Daniel Prokop: Slepé skvrny

9.3.2021

Populismus automaticky převádí veškerá relevantní témata na kulturní souboj. Nebavíme se o změně klimatu a jak ji řešit, ale o tom, zda nejde o další pokus liberálních elit, jak ovládnout běžné lidi. Daniel Prokop

16.3.2021

Populismus převádí relevantní témata na kulturní souboj. Součástí kulturního souboje se stávají témata od kouření v hospodách po držení automatických zbraní. Nebavíme se o změně klimatu a jak ji řešit, ale o tom, zda nejde o další pokus liberálních elit ovládnout běžné lidi. Jan Klimeš, Daniel Prokop

31/5/2021

Populismus ohrožuje demokracii zejména zneviditelněním lobbismu a ovládnutím politiky oligarchiemi a korporátními zájmy. Daniel Prokop: Slepé skvrny

22/8/2021

Populismus oslní a vypaluje dlouhodobé slepé skvrny, které pak nedovolují zahlédnout znamení doby a reagovat na ně. Daniel Prokop: Slepé skvrny

(volný)

Z témat, která by měla být předmětem bádání a kritiky, dělá populismus předmět víry. Věřit se najednou dá na národní svébytnost, na globální oteplování, nebo jeho neexistenci, na demokracii, nebo její opaky. Populismus produkuje modly. Daniel Prokop: Slepé skvrny

inspirací pro dnešní církev

Universum ČKA 3/2020; str. 32; skenováno 6/3/2021;

odkazy v závorkách – stránky v knize Daniel Prokop: Slepé skvrny

(citace)

Populismus

Anatomii populismu provádí Prokop ve stejnojmenném oddílu čtvrté kapitoly (str. 137-147) skutečně důkladně. Specificky se zabývá třemi apely či apely tzv. nového populismu.

Apel návratu (str. 140) konstruuje minulost, která umožňuje v kontrastu se současností zažívat pocit vlastní důstojnosti.

Apel místa a komunity (str. 141) vytváří protiklad mezi vlastní komunitou a privilegovanými regiony, oproti kterým je komunita znevýhodněna.

Třetím apelem je nově vytvořená kulturní identita (str. 142). I tento apel se projevuje především ve štěpení společnosti na skupiny se zdánlivě protichůdnými zájmy. Vytváří dojem příslušnosti k majoritě běžných lidí, které ohrožují minoritní skupiny z nižších (Romové) i vyšších (příslušníci kulturní elity) společenských pater.

Strategie populismu má přitom veskrze pragmatické pozadí. jejím cílem je „odlákat pozornost od finančních zájmů“ (str. 138). „Nový populismus ohrožuje demokracii zejména zneviditelněním lobbismu a ovládnutím politiky oligarchiemi a korporátními zájmy“ (str. 137).

Kromě cílevědomé manipulace má nový populismus i vedlejší dopady. Víceméně automaticky převádí „veškerá relevantní témata na kulturní souboj“ (str. 137) a veřejnou diskusi zbavuje pragmatické volby (142). „Součástí kulturního souboje se stávají témata od kouření v hospodách po držení automatických zbraní. Nebavíme se o změně klimatu a jak ji řešit, ale o tom, zda nejde o další pokus liberálních elit, jak ovládnout běžné lidi novým typem totality“ (str. 137).

Vytváření umělých řezů a štěpení na těle společnosti ostře koliduje s důrazem sociálního učení církve na jednotu, soudržnost a bratrství. Sabotuje práci církve, která svou činností „upevňuje soudržnost lidské společnosti“ (GS 40). Působí i proti Božímu plánu, neboť „Bůh, jenž se otcovsky o všechny stará, chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu rodinu a chovali sek sobě bratrsky“ (GS 24). Staví lidi proti sobě tak, aby hledání jednoty a smířeni působilo jako zrada vyššího ideálu. Populismus znásilňuje svědomí.

I další efekt populismu je destruktivní. Oslní a vypaluje dlouhodobé slepé skvrny, které pak nedovolují zahlédnout znamení doby (GS 4) a reagovat na ně. Z témat, která by měla být předmětem bádání a kritiky, dělá předmět víry, Věřit se najednou dá na národní svébytnost, na globální oteplování, nebo jeho neexistenci, na demokracii, nebo její opaky, na pokrok, nebo blížící se zánik. Populismus produkuje modly. Nevyprazdňuje se v takovém prostředí i pojem víry jako takový?


3.3.2021

4. S tím souvisí i poznání, že politika založená na premise „Nenáviďte ty druhé, abychom vás mohli před nimi ,ochránit‘“ ničí společnost. V krizi jsme zranitelní.

18. 10. 2020
DVACET LEKCÍ ROKU DVACET

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/43/dvacet-lekci-roku-dvacet


22.2.2021

Ano, je tady most. Ale my jsme zvyklí hledat si svou českou cestu. (Vladimír Renčín)

Renčín. Ano, je tady most…českou cestu. – Dob 060, RsČ 198, ILU 110-110, Rea 12-10
http://www.rencin-vtipy.ic.cz/frame.html


14.2.2021

Vždycky si zvolte stranu. Neutralita pomáhá utlačovateli, nikdy utlačovanému. Ticho povzbuzuje mučitele, nikdy ne mučedníka. Někdy musíme zakročit. Když jsou lidské životy v nebezpečí, když je lidská důstojnost ohrožena, hranice národů se stanou irelevantními. Kdekoli je muž či žena perzekuován za svou rasu, náboženství, nebo politické názory, to místo se musí – na daný moment – stát centrem existence.

Elie Wiesel  při přijetí Nobelovy ceny za mír (Okénko letohradské farnosti 11/2020)


24/1/2021

8. Po silných řečech přichází silné bolení hlavy. Populisté mají tendenci podceňovat problémy a nechtějí připouštět vlastní omyl, protože to oslabuje jejich auru vyvolených.

Erik Tabery: DVACET LEKCÍ ROKU DVACET – V Česku chybí vize a koncepční vedení, vzdělávací systém je zastaralý, pandemie si nevybírá

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/43/dvacet-lekci-roku-dvacet


8/1/2021

Tři bývalí američtí prezidenti a britská královna oznámili, že se nechají očkovat hned, jak to bude možné, zatímco u nás prezident vykládá, že se bojí injekční stříkačky. (Respekt)

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/51/posledni-vanoce-s-covidem


22/12/2020

Jestliže budeme mít před Vánoci příliš mnoho vzájemných kontaktů, budou to poslední Vánoce s našimi prarodiči. Angela Merkel

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/51/posledni-vanoce-s-covidem


Populismus je strašákem evropských demokracií mimo jiné proto, že dělá z veřejného života osobní záležitost. Populista láká voliče na svoji osobu a povahu, ne na ideje, jimiž zpravidla pohrdá. Jenže tento vztah voličů k populistovi bývá někdy velmi křehký, neboť je vybudovaný na emocích, a ne na rozumu. A emoce, jak víme, jsou značně nestálé.

KŘEHKOST POPULISTY – Slovenský premiér Igor Matovič zažívá prudký pád

Martin M. Šimečka 3. 1. 2021

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/1/krehkost-populisty


Zaměření se na jediný pohled na svět může vést časem k odmítání jiných pohledů, k netoleranci druhých a nakonec k radikalizaci.

z filmu Můj džihád z kategorie migrace projektu Jeden svět na školách Člověka v tísni.


Slovo je mocné a snadno zaseje strach

„Slovo vás může zotročit.(…)
Docela nedávno jeden muž v Německu pomocí slova zmanipuloval celou zemi plnou inteligentních lidí. Jen pouhou silou svého slova je vtáhl do světové války a další lidi přiměl k páchání příšerných násilných činů. Svým slovem v lidech probudil jejich strach a po celém světě se pak jako výbuch šířila vlna zabíjení a války. Lidé na celém světě ze začali vzájemně zabíjet, protože se jedni druhých báli.
(…) Lidská mysl je jako úrodná půda, do níž se neustále vysévají semínka. Těmi semínky jsou názory, myšlenky a představy. Když takové semínko – myšlenku vysejete, začne růst. Slovo je jako semínko a lidská mysl je neuvěřitelně plodná. Problém je, že je až příliš často plodná pro semena strachu. Každá lidská mysl je plodná pro taková semínka, pro jaké je připravena. (…) Hlitler vysel spoustu semínek strachu a ta vyrostla v ohromné rostliny hromadného ničení.“
(Ruiz-Ctyri_dohody-12.mp3 5:45 – 7:55)


22/11/2020

Dnešní rozvolňování opatření je jako když auto zpomalí z 250 na 230 km/h a řidič už přestane brzdit. (volně podle Kulveita/Respektu)

Podle Kulveita je proto předčasné mluvit o rozvolňování opatření, což přibližuje analogií, kdy auto zpomalí z 250 na 230 kilometrů v hodině a řidič začne uvažovat o tom, že už přestane brzdit.

respekt 2020/46 Tabulka na ledničce


10/11/2020

Nejspíš převezmu tvoje názory o mně, o lidech a životě. Když si myslíš, že lidi jsou zlí a využívají jiné, bude to pro mě těžší a budu v životě nedůvěřivý. Tvoje dítě.

CO NÁM DĚTI NEŘEKNOU…

11. Pamatuj, že s největší pravděpodobností převezmu tvoje názory o mně, o druhých lidech a životě všeobecně. Udělej si čas na přemýšlení o tom, jestli jsou tvé názory pravdivé a jestli mi pomůžou. Když si myslíš, že lidi jsou zlí a využívají jiné, bude to pro mě těžší a budu v životě nedůvěřivý.

Tvoje dítě (Okénko do farnosti Letohrad 2020/11)


18. 10. 2020

DVACET LEKCÍ ROKU DVACET

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/43/dvacet-lekci-roku-dvacet

21/10/2020

1. Potřebujeme přátele. Namyšlená česká vláda na jaře odmítala pomáhat jiným zemím, protože si prý krizi zařídily samy. Dnes jsme na tom nejhůře my a žádáme o pomoc. Investice do přátelství je investice do sebe samých.

 

17. Fake news páchají větší škody, než jsme si mysleli. Roky tolerování manipulací a lží ve veřejném prostoru vedly k tomu, že lidé jsou ochotní věřit všemu a ničemu.

Erik Tabery: DVACET LEKCÍ ROKU DVACET – V Česku chybí vize a koncepční vedení, vzdělávací systém je zastaralý, pandemie si nevybírá

18. 10. 2020
DVACET LEKCÍ ROKU DVACET

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/43/dvacet-lekci-roku-dvacet


„Štěnice“ – takto označil zastupitel David Drahokoupil na říjnovém zastupitelstvu editora slatinak.cz poté, co starosta upozornil ostatní zastupitele, že je stále přítomen jako host z veřejnosti.


3/12/2020

Člověk má pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Ale to se zvrátilo v pravý opak. Dnes si je člověk jist právě tou částí člověka, kterou by si neměl být jist – sám sebou. (…) Jsme na nejlepší cestě vytvořit pokolení, které bude myšlenkově tak skromné, že neuvěří ani v násobilku. (G. K. Chesterton)

Čím však dnes trpíme, je pokora na nepravém místě. Skromnost opustila oblast ctižádosti a usadila se v oblasti přesvědčení, kde se nikdy neměla octnout. Člověk má pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. A to se právě zvrátilo v pravý opak. Dnes si je člověk jist právě tou částí člověka, kterou by si neměl být jist – sám sebou. (…) Denně se setkáváme s někým, kdo prohlašuje, že jeho názor samozřejmě nemusí být správný. Jeho názor ovšem správný být musí, jinak to není jeho názor. Jsme na nejlepší cestě vytvořit pokolení, které bude myšlenkově tak skromné, že neuvěří ani v násobilku.

Gilbert Keith Chesterton – ORTODOXIE  – III. kapitola: Sebevražda myšlení

http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/chesterton_gilbert_keith-ortodoxie.txt


Roberte ty stále trochu nechápeš, že auta jezdí na benzin, lednička na elektřinu a lidi pohání prachy.
Nějaké řeči o odpovědném chování jsou fajn, ale to je dobré pro mimořádně vyspělou společnost, ke které vzhledem k výsledkům voleb ani nesměřujeme.

dobrý přítel e-mailem 24/9/2020


Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř – abychom jim zabránili odejít.

John Fitzgerald Kennedy

https://cs.wikiquote.org/wiki/Demokracie


Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.

Václav Havel

https://azcitaty.cz/vaclav-havel/2900/


Jen děti mohou žehrat na všechny nepravosti světa. Dospělí vědí, že jsou za svět zodpovědní, že je to jejich svět, že výčitky mohou směrovat nejvýš k sobě. (Marek Vácha)  *

17/9/2020

Nejsme racionální bytosti, které občas používají emoce. Jsme emotivní osobnosti, které občas použijí rozum. (Marek Vácha)  *

Audiokniha „Modlitba argentinských nocí“, Autor: Marek Orko Vácha, Interpret: Marek Orko Vácha

Žehnám Tě vodo – část 2.

Vacha-Modlitba_argentinskych_noci-05-zehnam-te-tvore-vodo.mp3

čas: 13:00 Nejsme racionální bytosti, které občas používají emoce. Jsme emotivní osobnosti, které občas použijí rozum. (Marek Vácha)

14:10 – Jen děti mohou žehrat na všechny nepravosti světa. Dospělí vědí, že jsou za svět odpovědni, že je to jejich svět, že výčitky mohou směrovat nejvýš sobě.

 


21/6/2020

… Populisté přesně vyjadřují to, co si myslí lidé, kteří moc nepřemýšlejí … (Tomáš Halík)  *

(…)Opravdu je tolik lidí ochotno naletět něčemu, co se při minimu kritického zamyšlení ukáže jako primitivní podvod? Nebo snad lidem opravdu přestalo záležet na tom, co je a co není pravda, a jsou připraveni přijímat a šířit cokoliv, co odpovídá jejich emocionálnímu, nikoliv racionálnímu postoji – pocitům zloby a frustrace z příliš složitého světa? Když jsem se e-mailem zeptal jednoho z těch mnoha neznámých, kteří mi ten zfalšovaný obrázek poslali, zda vědomě ohlupuje lidi, anebo zda sám se stal obětí cynických obchodníků s lidskou hloupostí a vystrašeností, odpověděl mi jen obvyklými nadávkami. Populističtí politici – nejen u nás a v postkomunistickém světě, avšak i v zemích s dlouhou demokratickou tradicí, vzpomeňte na brexit a volbu Donalda Trumpa – vítězí tím, že přesně vyjadřují to, co si myslí lidé, kteří nemyslí. Bylo zajímavé pozorovat, kteří politici se zuřivě bránili návrhu zřídit instituci, která by se současné internetové ofenzivě lži postavila a systematicky odhalovala podobné podvody a ukazovala fakta. Byli to zejména ti, které tento cynický stroj lži a falešných zpráv vynesl do jejich pozic, včetně té nejvyšší.(…)

Tomáš Halík: CO JE PRAVDA? (březen 2018)


22/3/2020

ZNAMENÍ DOBY

Na nebi Večernice.
A v domě svíce
znovu hoří.
Jen Slunce vyšlo do ulice.

A ticho taje na podhoří.

Ve městě zpívají si kosi,
sýkorky, stehlíci a hýli,
že lidé roušky ticha nosí
a v lesích potkáte jen víly.

A lidé za rouškami prosí:
„Rozpusť v mém srdci kamení,
ať poznám jak proroci bosí,
jaké je doby znamení.“

Na nebi Večernice.
A v domech srdce znovu hoří.

Aleš Kinc (c) 18/3/2020

Dne 21.3.2020 v 22:21 Kincovi napsal(a):

Roberte, díky,určitě můžeš obě básničky takto použít,


2/3/2020

„Najhorší sa spoja a ostatní len stoja. Všetci sú len ľudia.“ (Živé kvety)  *

Unavení z boja

Unavený z boja
Zbytočného boja
V službách zlého stroja
Kde najhorší sa spoja
A ostatní len stoja
A všetci sú len ľudia
Unavení z boja
Sme unavení z boja…

(celý text)


17/1/2020

Vyváženost neznamená Pět minut Hitler, pět minut židé*

Vyváženost je termín, který se vztahuje na celkový obsah média a v žádném případě neznamená, jak vtipně podotkl Jean-Paul Sartre: Pět minut Hitler, pět minut židé.

http://www.otevrenaspolecnost.cz/barcamp2015/vyvazenost-verejnopravnich-medii


21/11/2019

“Nemůžeme očekávat, že politici budou lepší než my sami. Drtivá většina z nich se (stejně jako většina z nás) nachází na kontinuu mezi poctivostí, zodpovědností, leností, nezájmem a sklonem využívat každou příležitost ve svůj prospěch. Zbavme se tedy iluze o tom, že se o náš prospěch postará lépe někdo jiný než my a že je možné zlepšit situaci v našem smyslu, ale bez naší každodenní aktivity. Připusťme si, že na komunální úrovni se může angažovat každý z nás. Buď tedy převezmeme svůj díl zodpovědnosti za politiku v naší zemi, anebo si musíme přestat stěžovat.”
(Petr Robejšek http://www.krestanskaakademie.cz/universum/Universum_14-4_tisk.pdf str. 20-21; proneseno na XX. dnech Josefa Zvěřiny v roce 2014)  *


10/10/2019

„Lidé budou ovladatelní jen tehdy, když uvěří, že jim státy, vlády, justice a média lžou a že ‚skutečná pravda‘ je jinde, na ‚alternativních médiích‘.“ Alexandra Alvarová; Průmysl lži; str. 122;  *


11/9/2019

„Když zjistíš, že se neuživíš vlastní chytrostí, máš ještě možnost žít z cizí hlouposti.“ (Tucet rad mladému příteli, Achille Gregor) Toto ošklivé pravidlo využívají dezinformátoři a bohužel úspěšně, protože se jimi nechává strašit a ovládat už 1/4 národa.  *


7/8/2019

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“ Antoine de Saint-Exupéry *


20/6/2019

„Politika je jednou z nejvyšších forem dobročinné lásky, protože jejím cílem je společné dobro všech.“ papež Pius XI; Universum ČKA 1/2019 *


14/4/2019-20/6/2019

„K vítězství zla stačí, aby slušní lidé nedělali nic“ W. Shakespeare v Hilského překladu, příp. Burke *

(Václav Vacek Poznámky k biblickým textům nedělní liturgie Květná neděle Iz 50:4-7       Flp 2:6-11 L 22:14 – 23:56 14. dubna 2019)


16:04 3.4.2019
Nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi (starosta Miroslav Wágner při uvádění besedy s prezidentem v Jablonném n.Orlicí 3.11.2015)

Nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi (starosta Miroslav Wágner při uvádění besedy s prezidentem v Jablonném n. Orlicí 3.11.2015)

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-pred-lidmi-odmitl-reagovat-na-drsny-dotaz-Snemovna-by-me-zalovala-pro-velezradu-Misto-toho-se-ale-oprel-do-Merkelove-406465
Když starosta vyzýval občany k tomu, aby pokládali dotazy, zopakoval známá prezidentova slova. „Nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi a od toho tady máme pana prezidenta,“
návštěva stála kraj 326tis https://www.pardubickykraj.cz/poskytnute-informace/90179/financovani-navstevy-prezidenta-republiky


10:48 22.2.2019

Svaté město padlo, protože každý plnil svou povinnost. Svaté město padlo, protože každý plnil jen svou povinnost. údajný zápis v kronice o pádu křižáckého města Akkonu v roce 1291

Svaté město padlo, protože každý plnil svou povinnost. Svaté město padlo, protože každý plnil jen svou povinnost. údajný zápis v kronice o pádu křižáckého města Akkonu v roce 1291


1/2019

Je tragické, kolik lidí v politice nerozlišuje mezi dobrým řešením a pro ně výhodným řešením. (Zdeněk Mrázek, Universum 3/2018)

  1. Stanislav Komárek: Evropou obchází strašidlo[]
  2. slatinany.farnost.cz: Pragmatické vrácení pozice církve ve společnosti za Napoleona 10.5.2021[]
  3. Respekt 17/2021: SVÉ FRANCOUZE SI VYCHOVÁM SÁM[]