Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019:

 1. Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (především veřejné osvětlení).
 2. Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společnostmi dodávajícími software do Městské knihovny.
 3. Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna od společnosti Komplex CZ s.r.o.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi dne 29. 4. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi

dne 15. června 2020 Rada města Slatiňany

 1. schválila znění žádosti dotace “Efektivní a přitažlivé město Slatiňany II” a její následné podání.
 2. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat plnou moc Ing. Eleně Peškové za účelem všech právních úkonů souvisejících s podáním projektu.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi

Rada města Slatiňany 8.6.2020

 1. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa „od klapačky k vodárně“
 2. schválila bezplatné používání Společenského domu spolkem TY – Já – tr Slatiňany z.s. v měsících červnu a září 2020 v termínech:
  Pondělí: 17:30-19:30
  Úterý: 17:00-20:00
  Středa: 17:00-19:00
  Čtvrtek: 15:00-17:00
  Pátek: 15:30-19:30
 3. projednala návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí bankovního úvěru pro město Slatiňany na financování investiční akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“ ve znění zprávy č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi

Rada města Slatiňany dne 25.5.2020

 1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování se Školní jídelnou Slatiňany,
  1. rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování stravování – formou rozvozu obědů se Školní jídelnou
 2. vzala na vědomí informaci Ing. Jana Brůžka k „Doporučení výboru pro územní plánování
 3. ponechala celkový počet zaměstnanců města s účinností od 1.9. 2020 na 50 (včetně údržby města a odloučených pracovišť)
  1. schválila organizační strukturu Městského úřadu Slatiňany s platností od 1.9.2020 ve znění
 4. určila do výběrové komise na:
  1. vedoucího/vedoucí finančního odboru za radu města Ing.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi

 1. Schválení přijetí daru (květinová výzdoba) na ples od Jarmily Pohorské – Květinářství.
 2. Rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o využití programového vybavení pro rozšiřující modul CIS-PAM – E-neschopenka s firmou PORS software a.s. Modul souvisí s novým zákonem zavádějící eNeschopenky.
 3. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 47. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi dne 11. 5. 2020:

 1. Byla upravena směrnice „Pravidla parkování v místech zřízených a vyhrazených parkovacích míst“. Z původní částky 4 000 Kč/ rok,  zvýšení  na  6  000 Kč/rok.  Nově na  parkovišti  „hřebčína“ může parkovat až 15 aut zaměstnanců Národního hřebčína Kladruby nad Labem kromě všedních dnů i o víkendu. Jedná se pouze o paušalizaci poplatku, nikoliv o rezervované stání.
 2. Rada  vybrala  z  cenových  nabídek  technický  dozor  stavebníka, 

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”

Rada města Slatiňany projednala na 59. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila 9. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – dofinancování opravy fasády ZŠ.)
 2. schválila úpravu závazných ukazatelů na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní školu Slatiňany za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.
  1. Závazným ukazatelem je výše poskytnutého neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci v celkové výši 7.507.500,- Kč, dle rozpisu:
   a) na provoz 3.074.000,–

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 59. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 58. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila přijetí věcného daru (350 kusů roušek v hodnotě 16.093 Kč od společnosti AIRTEX styl s.r.o.
 2. schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu – Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka
 3. schválila vyřazení neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města
  1. určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci neupotřebitelného majetku a určila termín pro předložení likvidačního protokolu o fyzické likvidaci na 30.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 58. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „Vnitřní směrnici k delegování pravomocí“
 2. schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2020“
 3. schválila ceník vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu
 4. schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2018
 5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka stanovováním cen při prodeji dřevní hmoty z lesů v majetku města po konzultaci s hajným města nebo s odborným lesním hospodářem ve znění zprávy č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi”