Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany”

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi dne 7. 10. 2020:

 1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu  – příjem dotací, stavební více práce ul. Schmoranzova.
 2. Došlo k potvrzení výsledku výběrového řízení vypsaném ZŠ na nákupu 33 kusů notebooků. Z pěti oslovených společností, dvě podaly nabídku. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EVRES Computers spol. s r.o. s cenou 597 858 Kč. MŠMT by měla na tuto techniku související s on-line výukou (distanční vzdělávání žáků) poskytnout částku 599 090 Kč.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi dne 5. 10. 2020:

 1. Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. Dospělí 40 Kč a děti 20 Kč. Akce proběhne pouze v případě příznivé situace.
 2. Byl schválen dodatek ke smlouvě o dočasném využívání Společenského domu společností ACORD, z.s. s cílem vyhovět aktivitám spolku ale zároveň neblokovat prostory společenského domu ostatním aktivitám.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi dne 14. 9. 2020:

 1. Byl schválen dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu, který posouvá termín čerpání příspěvku pro zaměstnance o jeden měsíc z důvodů pandemie, kdy část zaměstnanců nestihla včas příspěvek vyčerpat.
 2. V souvislosti s připravenou stavbou kanalizace v Kunčí, bylo schváleno znění smlouvy pro zřízení pozemkové služebnosti. Státní pozemkový úřad (druhá strana) přišel s jiným zněním,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi dne 31. 8. 2020

 1. Na základě novely zákona o pohřebnictví došlo k úpravě řádu
  hřbitova.
 2. Souhlas se žádostí nájemníka v nebytových prostorách cukrárny o prohloubení studny. Náklady spojené s prohloubením půjdou na vrub nájemníka výměnou za následnou možnost bezplatného využívání vody z této studny.
 3. Byl vyhlášen Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu
  města pro rok 2021.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi

Rada města Slatiňany dne 17. srpna 2020

 1. Bylo schváleno kácení 3 ks dřevin v areálu I. stupně ZŠ z důvodů realizace stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“. V rámci stavby budou provedeny sadové úpravy, bude dosazen vrbový tunel a provedena výsadba keřů trojpuku a fotergily. Na jižní straně pozemku podél oplocení bude provedena výsadba popínavých rostlin.
 2. schválila návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do III. kategorie v roce 2020 – Stavební úprava okružní křižovatky na silnici I/37 ve Slatiňanech v souladu
 3. schválila „Organizační řád Městského úřadu Slatiňany
 4. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě
  1. č.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi dne 13. 8. 2020:

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o odstoupení společnosti CHRPA stavební společnost s r.o., Rada města vybrala v pořadí další nabídku na realizaci „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“, již podala společnost Realitní a stavební společnost s.r.o. s cenou 19 415 249 Kč bez DPH.
 2. Na základě schválení nové organizační struktury na 61. radě města z 25. 5. a doporučení výběrové komise došlo k jmenování Žofie Křivské,

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi”

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení “Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva”

Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi dne 2. 7. 2020:

 1. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společnost CHRPA stavební společnost s r.o., jako dodavatele akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“. Z osmi uchazečů společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 17 999 003 Kč bez DPH.
 2. Rada města souhlasila s přechodem na nové podmínky vedení běžných účtů a zrušením druhého nepoužívaného u České spořitelny.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi dne 29. 6. 2020:

 1. Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně o drobný hmotný majetek z roku 1996 a starší (starý nábytek) a stará nefunkční elektronika (LED 22“ Samsung, mobilní telefon iGET Blackview, …).
 2. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala Michala Kindla jako dodavatele akce „Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi”

Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019

 1. Vodovodní přípojka Švýcárna
  1. projednala zprávu hodnotící komise
  2. schválila výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
  3. rozhodla o výběru k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku , kterým je společnost PP-GROUP.cz s. r. o., se sídlem Pasecká 378, 539 44 Proseč, s nabídkovou cenou 358.920,- Kč bez DPH ve znění zprávy č. 1/18
  4. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka podepsat:- Převzetí písemné zprávy hodnotící komise; –

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 18. schůzi dne 3. 6. 2019”

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi dne 24. 6. 2020:

 1. Rada navrhla nové určení platů ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)
 2. Došlo k odložení výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na zajištění  sběrného dvora, přičemž byl požádán Výbor pro životní prostředí o názor na některé otázky týkající se možností realizace této služby.
 3. Byla schválena úprava odpisového plánu ŠJ z důvodu pořízení nového plynového kotle.

Pokračovat ve čtení “Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi”