Téma: Zápisy Rady města Slatiňany

Zápisy z Rady byly dosud zveřejňovány v Ozvěnách a na webu města. Od podzimu 2018 je dáváme v zájmu větší transparentnosti rozhodování města i na slatinaka, aby

 1. je bylo možno prolinkovat (propojit odkazem) se souvisejícími tématy,
 2. aby měli občané možnost se k nim jednoduše a neformálně vyjadřovat.

Každý zápis bude vložen jako jeden příspěvek, ačkoliv se v něm řeší více témat. Témata se tedy budou propojovat s celým zápisem,

Pokračovat ve čteníTéma: Zápisy Rady města Slatiňany“

Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi dne 8. 8. 2022:

 1. Rada města diskutovala nad zadávacími podmínkami u  výběrového řízení „Odkanalizování místní části Slatiňany-Kunčí“. Doporučila úpravu mnohých parametrů vůči navrhovanému konceptu.
 2. V různém Rada:
  1. stanovila termín ukončení provozu plovárny na 18. 9. 2022
  2. schválila uspořádání sbírky použitého ošacení a  potřeb do  domácnosti pro Diakonii Broumov.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 137. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi dne 1. 8. 2022:

 1. Rada města schválila vybudování Wi-Fi sítě umožňující bezplatný přístup
  k  internetu ve  vnitřních a  venkovních prostorách v rámci dotačního titulu
  WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově k  dispozici na budově MěÚ, budově
  bývalé Spořitelny, ve Společenském domě, na parkovišti u hřebčína, na Plovárně, na  Švýcárně, na  autobusových zastávkách (Střed a odb. Presy),

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 136. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi dne 25. 7. 2022:

 1. Schválení uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na stavbu chodníku a veřejného osvětlení v ul. Švermova. Při realizaci stavby se zjistilo, že není možné umístit komoru pro optickou datovou síť dle projektové dokumentace z důvodu existence podzemních sítí, které byly vytyčeny v průběhu stavby. Z tohoto důvodu se komora musela umístit v  jiném
  místě, což vedlo k vícepracím, které tento dodatek řeší.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 135. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi dne 7. 7. 2022:

 1. Rada schválila uzavření dodatku k  nájemní smlouvě byt v domě čp. 825
  na Starém náměstí. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, protože se jedná o bezbariérový byt. Dodatek řeší prodloužení o další rok.
 2. Byl schválen finanční dar ve výši 5 000 Kč na vybudování BABYBOXu v Chrudimi.
 3. Rada rozhodla nevyužít nabídku na  likvidaci použitých olejů za  roční poplatek 500 Kč od společnosti Černohlávek Group s.r.o.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 134. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi dne 6. 6. 2022:

 1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 45 nesplněných usnesení jich je 10 z tohoto roku a dá se předpokládat jejich
  splnění. Dále pak 35 starších, které jsou vázány na třetí strany. Zároveň zrušila dvě usnesení pro dlouhodobý nezájem žadatele.
 2. Rada vzala na vědomí předloženou architektonickou studii Lávky pro pěší
  (lávka ze Starého náměstí k zámku
 3. Byly probrány jednotlivé cenové nabídky na technický dozor stavebníka a autorský dozor na jednotlivé stavby města. 

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 130. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi dne 23. 5. 2022:

 1. Rada schválila přijetí dotace ve výši 15 000 Kč od Pardubického kraje na přípravu a realizaci akce 12. Slatiňanské pozastavení, které se konalo dne
  21. května 2022.
 2. Bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13 v DPS s účinností od 1. 6. 2022. Nájemce není občanem města, avšak má rodinné vazby na místní obyvatele.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 129. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi dne 21. 6. 2022:

1. Rada města vyhlásila dnem 21. června 2022 druhé výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení (viz Ozvěny 07/22).

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 133. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi dne 20. 6. 2022:

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování komunikačních služeb s firmou O2 Czech Republic a. s.
 2. Rada města schválila Memorandum o spolupráci mezi Interaktivním muzeem Švýcárna a Destinační společností Východní Čechy. Jedná se o spolupráci při projektu „Karneval Tradic“. Náš podíl spočívá v poskytnutí propagačních materiálů a fotodokumentace k propagaci Švýcárny v uvedeném projektu. 

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 132. schůzi“

Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi dne 15. 6. 2022:

1. Schválení změny rozpočtu – dorozpočtování 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby VO v ul. Nádražní

2. V různém Rada:  souhlasila s veřejným vyvěšením petice za zachování interny v Chrudimské nemocnici a připojila podpisy radních města

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 131. schůzi“

Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva

z USNESENÍ č. 13/2019 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 18. března 2019

Rada města Slatiňany schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2019 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:

 1. Spartak Slatiňany 49.000
 2. Sokol Slatiňany 48.000
 3. Junák Slatiňany 32.000
 4. ROBI 27.000
 5. SDH Slatiňany 18.000
 6. SDH Trpišov 5.000
 7. Český rybářský svaz 20.000
 8. Myslivecká společnost Slatiňany 7.000
 9. Myslivecká společnost
 10. Kochánovice 7.000
 11. Český svaz chovatelů – 20.000
 12. JK PABLO 13.000
 13. Svaz diabetiků ČR – 20.000
 14. Spolek historie železniční dopravy 3.000
 15. Česká abilympijská asociace 3.000
 16. Klub českých turistů 13.000
 17. FORMANI Slatiňany 46.000
 18. Hudební skupina STRUNOVRAT 3.000
 19. Klub rekreačních běžců 3.000
 20. Okrašlovací spolek Škrovád 8.000
 21. Petr Šotta –

Pokračovat ve čtení „Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva“

Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi dne 9. 5. 2022:

 1. Došlo k aktualizaci sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., který byl stanoven na základě výpočtu reálných nákladů s tím
  spojených.
 2. Byl schválen nový sazebník úhrad za poskytování informací dle nařízení
  evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Souvisí s povinností poskytovat občanům informace o nakládání s jejich údaji. Sazebník reflektuje ceny reálně vynaložených nákladů s jednotlivými žádostmi.

Pokračovat ve čtení „Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi“