Informace o sběru elektrozařízení ve sběrném dvoře

Na základě dotazu ke shromažďování elektrozařízení p. Řezníčkové ze dne 10.3.2023 na stránkách www.slatinak.cz* bychom rádi informovali o stavu shromažďování elektrozařízení ze zpětného odběru a uvedli na pravou míru některé mylné informace, které zazněly v uvedeném dotazu.

Veškeré nakládání s odpady na sběrném dvoře města Slatiňany, který provozuje naše společnost Recycling – kovové odpady, a.s. má svoje přísná pravidla.

Sběrný dvůr města Slatiňany je provozován na základě smlouvy s Městem Slatiňany a podle Provozního řádu zařízení Schváleného Rozhodnutím krajského úřadu .

Pokračovat ve čtení „Informace o sběru elektrozařízení ve sběrném dvoře“

Nová zelená úsporám light – MAS Chrudimsko je tady pro vás

Ministerstvo životního prostředí přichystalo nový dotační program s  názvem Nová zelená úsporám Light, který nabízí pomoc domácnostem zasaženými vysokými cenami energií. Cílem programu je lidem poskytnout rychlá, snadná a  efektivní opatření s přiměřenými náklady, která jim
přinesou úsporu.

Patříte mezi cílové skupiny možných žadatelů?

  • Žadatel je vlastníkem posuzované nemovitosti a  má v  ní trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3.

Pokračovat ve čtení „Nová zelená úsporám light – MAS Chrudimsko je tady pro vás“

Letos nebudou plošně zasílány štítky pro tříděný odpad

V  letošním roce nebudou distribuovány společně se složenkou pro platbu místního poplatku za komunální odpad identifikační známky na  tříděný odpad „formou dům od domu“.*

Identifikační známky a plastové pytle jsou k  vyzvednutí na  MěÚ u  paní Doležalové.*

Hlavním důvodem byly finanční náklady spojené s tiskem štítků, které se nevyužijí- štítky, tonery, člověk u tiskárny. V mnoha domácnostech potom leží štítky, které se nikdy nevyužijí.*.

Pokračovat ve čtení „Letos nebudou plošně zasílány štítky pro tříděný odpad“

Návrh: Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky

Kontejnery na škrovádské návsi jsou sice praktické a dobře dostupné, ale kazí vzhled návsi a také komplikují dopravu, když u nich zastaví auto a vykládá do nich odpad.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky“

Návrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu

Pakliže by město chtělo výrazně snížit množství směsného odpadu, nabízí se možnost, stejně jako to je běžné na západě a v mnohých obcích i v ČR (např. v horských, švýcarský Rorbas), že odpad se sbírá do pytlů a ty se vozí např. do sběrného dvora nebo sběrných míst. Při zachování door to door svozu separovaného odpadu a snížením komfortu likvidace směsného odpadu, by občané byli motivováni k vyššímu třídění. … Pokračovat ve čteníNávrh: Zrušit svoz směsného odpadu od domu“

Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.

Ještě stará Rada města v listopadu souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavba oplocení a obslužného dvoru stávající kompostárny“

Pokračovat ve čtení „Vícepráce na kompostárně za 870 tis. mil. Kč. Otevřena bude až na jaře.“