Téma: Směsný odpad

Likvidaci směsného odpadu z města zajišťuje především městský úřad, který stanovuje také způsob a četnost svozu, naložení s odpadem a neposledně také způsob placení, které je povinné téměř pro všechny občany. Proto je svoz odpadu jedním z nejčastějších komunálních témat. A přitom způsob svozu a účtování odpadu může významně ovlivnit občany v tom, jak budou … Pokračovat ve čteníTéma: Směsný odpad”

Téma: Čistota ovzduší

Je několik typů znečišťování ovzduší Chemikálie nebezpečné pro dýchání např.  Oxid siřičitý; Oxidy dusíku; Oxid uhelnatý; Přízemní ozon; Benzen; Benzo[a]pyren Skleníkové plyny např. oxid uhličitý; metan; ozon; oxid dusný; fluorované uhlovodíky (HFC a PFC); fluorid sírový; tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC); halony; řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I). Látky poškozujících ozónovou vrstvu např. Freony (CFC); Halony; Měkké freony (HCFC); Methylbromid; Tetrachlormethan (chlorid uhličitý); 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) Zdroj: arnika.org Zdroj: IRZ (integrovaný registr … Pokračovat ve čteníTéma: Čistota ovzduší”

Téma: Domovní odpad

Toto je rozcestník k tématu odpad. Zkusme zde soustředit dobré zkušenosti, co někde třeba funguje, co se někomu osvědčilo a co třeba zase ne. Logický důsledek rostoucí životní úrovně je rostoucí množství domovního odpadu. Zároveň také ale máme více prostředků, času a možností neznečišťovat své životní prostředí. Obecně lze zodpovědné zacházení s odpady omezování produkce … Pokračovat ve čteníTéma: Domovní odpad”

Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle. Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu. Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/

Návrh: Předcházení vzniku odpadů

Protože jsme (stále ještě:) demokratická země a tudíž je maximálně respektována svoboda občanů, tak se profesionálové v oboru (kteří “vidí dál než my”) snaží používat méně zákazů a příkazů a spíš více informovat a “po dobrém” přesvědčovat. Projekty MZP Také proto ministerstvo životního prostředí připravilo dokumenty pro podporu vzdělávání obyvatel ke snižování produkce zbytečných odpadů. … Pokračovat ve čteníNávrh: Předcházení vzniku odpadů”

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné… turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení. Obsah košů se bere jako … Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše”

Téma: Recyklovatelný odpad

Možnosti a historie likvidace recyklovatelného odpadu. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno zvětšení podílu recyklace odpadu podle hmotnosti (včetně kovů) takto: 2016 – 46 % 2018 – 48 % 2020 – 50 % Zdroj: Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu Zdroj: /plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-slatinany-2017-2021/ Zdroj: obecně popisováno zde – např.: V České republice se recykluje jen 31%, … Pokračovat ve čteníTéma: Recyklovatelný odpad”

Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze … Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995. … Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana…. Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města. Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Návrh: Podpora používání menších popelnic

Velká popelnice svádí více k naplnění, než malá. Ale kdo si koupí malou, když třeba někdy bude potřebovat velkou? Navíc 70 l stojí stejně jako normální 110 l plechová a to je asi 2x tolik, než plastová 120 l. Ani tedy není zvlášť hezká. Navíc není zatím ani ověřeno, jestli ji dokáží popeláři vyvézt. Takže občan … Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora používání menších popelnic”

Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve

Od doby před několika dekádami, kdy bylo znečištění chemickými látkami velmi patrné, jsme v EU ušli velký kus cesty a nyní máme vůči mnoha škodlivým látkám zavedenou mnohem lepší ochranu. Nicméně od roku 1950 do roku 2000 se objem světové výroby chemických látek zvýšil více než padesátkrát a každý den se po celém světě registruje mnoho nových látek. … Pokračovat ve čtení “Odpadní vody jsou dnes nebezpečnější než dříve”

Návrh: Nabídnout za odvoz přes internet

Inzertní servery umožňují také darovat věci. Je dobré se domluvit na vybrání jednoho, aby byla  pro co nejlepší shodu nabídky a poptávky. bazos.cz Podle mých zkušeností se nejvíce prodá přes bazos.cz (nabídky do 100 Kč v okolí Slatiňan). Použití je snadnější, než u jiných serverů. Inzerát se vkládá přes odkaz vpravo nahoře Nový inzerát. Inzerát se zobrazuje 2 … Pokračovat ve čteníNávrh: Nabídnout za odvoz přes internet”

Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi

Od začátku příštího roku zprovozní ve sběrném dvoře takzvané reuse centrum, kam budou moci lidé odložit použité věci a jiní si je za malý poplatek zase vzít pro vlastní využití. Cílem je snížit množství odpadu, který by jinak skončil na skládce. Lidé za použité věci budou platit malé částky od několika korun do několika stokorun. … Pokračovat ve čtení “Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi”

Návrh: plasty měkké – víčka od PETek

Sběrná místa Ve Slatiňanech v městské mateřské škole Účel Třídění víček od PET lahví je spíš pro nadšence, podobně jako recyklace igelitových pytlíků nebo hliníkových víček. Ale přesto se najde mnoho takových, kteří takovou nenáročnou činnost mohou udělat, aby třeba někomu pomohli. Za vytříděný plast se totiž platí i třeba několik Kč za kg, ale … Pokračovat ve čteníNávrh: plasty měkké – víčka od PETek”

Návrh: hračky – do školky

Podle vyjádření ředitelky paní Tomiškové je v současnosti ve školce klasických hraček dostatek, aktuálně shánějí spíš výukové materiály, takže nadbytečné hračky noste jinam, prodejte přes Bazoš, uložte na půdě nebo zlikvidujte. Do mateřské školy Kvalitní bezpečné nevyužité a nerozbité hračky lze nabídnout v městské školce přes někoho, kdo tam vodí děti. A to jak hračky … Pokračovat ve čteníNávrh: hračky – do školky

Návrh: papír suchý a čistý – do školy či školky

Máte-li v sousedství nebo v rodině nějaké školáky, nabídněte sběr jim: Na slatiňanské základní škole organizují 2x ročně sběr papíru. Třídy mezi sebou soutěží, kdo vysbírá nejvíc. Papír se pak prodá a utržené peníze jdou ve prospěch školy nebo konkrétní třídy – např. k zakoupení deskových her, uhrazení dopravy na nějaký výlet apod.  Ve škole rozlišují … Pokračovat ve čteníNávrh: papír suchý a čistý – do školy či školky”

Návrh: kovy – hliník drobný – do školky

V MŠ ve Švermově ulici sbírají do nádob omytá víčka od jogurtů, plechovky od nápojů a jiné drobné hliníkové odpady, které pak odevzdají do sběrného dvora. Utržené peníze se využívají k úhradě dalších hraček a pomůcek. Například za rok 2017 získala školka sběrem hliníku 3 421 Kč, které byly použity na nákup tělocvičných pomůcek.