Téma: Pekárna Čavrnoch

PEKÁRNA JARČA s.r.o.; jednatelky Iva a Michaela Čavrnochovy *2
T. G. Masaryka 117, 538 21 Slatiňany
Mobil: +420 603 859 008
Email: cavrnoch(o)seznam.cz
IČ: 66808723  DIČ:CZ5709080564
Vznik: 1998 *1; otevřena 2007 *2

Pekárnu ještě za komančů vybudoval tehdejší zemědělský podnik v Mladoňovicích. Po revoluci budovu s pekárnou zrestituovala rodina Novákova a provoz pronajala p. Čavrnochovi. Důvodem ukončení provozu byly neshody ohledně plateb nájmu.*3

Pokračovat ve čteníTéma: Pekárna Čavrnoch

Téma: Koně převalského v parku

Idea vystavit koně Převalského ve Slatiňanech jako živé exponáty hippologických sbírek zdejšího zámku vznikla v roce 1992 z iniciativy tehdejšího kastelána Jaroslava Havlíčka, který dohodl na převozu hřebce Xerona, klisny Xendy a starého hřebce Simona do Slatiňan. Simon ve Slatiňanech nepobyl dlouho, v srpnu 1993 uhynul stářím. Xeron s Xendy měli 3 hříbata, nejslavnější byla Chrudimka. V roce 2002 byli Xeron a Xendy odvezeni zpět do stanice pražské zoo v Dolním Dobřejově, do té doby než se postaví nový výběh v blízkosti zámku.*5

Zdejší hippologické muzeum vybudoval profesor František Bílek,

Pokračovat ve čteníTéma: Koně převalského v parku

Návrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Ze zápisu zastupitelstva 24/9/2019

Ing. Brůžek – otázkou je, zda by nebylo levnější odkanalizovat Kunčí do Orle ve spádu a ne čerpat to přes kopec do Slatiňan Starosta – nebylo, není to tak jednoduché

Ing. Brůžek – šlo by to do stejné kanalizace Starosta – kanalizace od Orle by to neunesla, kanalizace Orel – Slatiňany je na hranici kapacity, například Zaječice se do ní už nemůžou připojit.

pí Málková – kanalizace z Orle na Slatiňany byl problém už dříve a to se Orel od té doby ještě rozrostla,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vést kanalizace spádem do Orle místo přes kopec do Slatiňan

Bývalá škola u kostela

V roce 1739 byla u severozápadní strany kostela postavena první škola s jednou učebnou.

Mezi roky 1801 a 1813 působila škola v č.p. 70 pod zámkem a na tomto místě byla pobočka farní správy (lokálie).

Od roku 1813 v ní pokračovalo vyučování až do roku 1885, kdy ji koupil kníže Auersperg a nechal ji zbourat kvůli rozšiřování kostela.

1857 byla lokálie povýšena na farnost a škola získala status farní školy.*1

Pokračovat ve čteníBývalá škola u kostela

Návrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Během rekonstrukce v roce 2013 v ulici Vítězství v roce 2014 byly zrušeny stromy na severní straně ulice mezi ulicemi Švermova a TGM. Nyní jsou na této straně keře a stromy jen na jižní straně ulice.

Stromy byly pokáceny z důvodu rekonstrukce propadlé kanalizační stoky. Stromy rostly přímo nad trasou kanalizace. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vyslovila nesouhlas s provedením následné výsadby stromů v ochranném pásmu kanalizace.

Stromy mohou překážet provozu na silnici i chodníku,

Pokračovat ve čteníNávrh: Vrátit stromy na obě strany ulice Vítězství

Návrh: plasty měkké – víčka od PETek

Sběrná místa

  • (momentálně ve Slatiňanech ani Chrudimi není – 7/2019)

Účel

Třídění víček od PET lahví je spíš pro nadšence, podobně jako recyklace igelitových pytlíků nebo hliníkových víček.

Ale přesto se najde mnoho takových, kteří takovou nenáročnou činnost mohou udělat, aby třeba někomu pomohli.

Za vytříděný plast se totiž platí i třeba několik Kč za kg, ale vybírají ho jen na pár místech v ČR, proto jich člověk musí mít plné auto,

Pokračovat ve čteníNávrh: plasty měkké – víčka od PETek