Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů

Majitelé psů platí městu poplatek za psa. Smysl tohoto poplatku není sice nikde oficiálně vysvětlena, ale lze předpokládat, že to má být podíl na nákladech, které městu vyvolávají psi. Nabízí se:

  1. přizpůsobení četnosti, konstrukce a svozu odpadkových košů, aby do nich bylo možno vhazovat psí výkaly a dále
  2. náklady na provoz známkového systému a
  3. náklady na odchyt a vracení, případně likvidaci volně pobíhajících psů.

Odpadkových košů je městě dost,

Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů”

Návrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka

Likvidovat správně psí hovínka není žádná legrace: v popelnici smrdí, do kompostu či bio-odpadu ve větším množství také nejsou vhodné, do záchoda je nelze házet v igelitových pytlících a musí se tam nosit…

Pro výkaly samotné nebo v papírových pytlících se nabízí použít psí komposter, který se zakope do země. Lze ho koupit nebo vyrobit svépomocí například podle těchto videí (anglicky): http://www.youtube.com/watch?v=l8UlP_V_6O4, http://www.cityfarmer.org/petwaste.html.

Jde v podstatě o to,

Pokračovat ve čteníNávrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka”

Návrh: bioodpad – psí výkaly

Snad nikomu není příjemné, když si přinese domů na botě nějaký psí exkrement. Také je otrava muset se vyhýbat všem trávníkům, aby člověk do něčeho nešlápl.

Proto je dobré všemožně podporovat ty majitele psů, kteří nenechávají produkty svých miláčků na chodnících a trávnících, ale zodpovědně je sbírají. Jenže kam pak s nimi?

Pokračovat ve čteníNávrh: bioodpad – psí výkaly”

Návrh: Psí výkaly na kompost

Nabízí se házet je na kompost či do komposteru.

Ale je otázka, jestli pak v něm nevzniknou nějaké zlé bakterie a pak co si můžeme dovolit takovým kompostem posléze hnojit?

“Výkaly většiny domácích zvířat lze za určitých podmínek kompostovat. Je to organický materiál podléhající biologickému rozkladu, je však třeba dodržovat určitá pravidla. Psí výkaly jsou výkaly masožravých živočichů a mohou na sebe vázat patogenní organismy, které přenášejí nemoci i na člověka.

Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly na kompost”

Návrh: Svoz bioodpadu dům od domu

Už od roku 2017 řeší město svoz bioodpadu. K ukládání by se mohla využít i městská kompostárna a mohlo by dojít k dalšímu snížení produkce směsného odpadu.

Pokud by svoz bioodpadu byl v týdnech mezi svozem směsného odpadu, vyřešil by se zároveň problém s páchnoucími popelnicemi v letních měsících.

 

Pokračovat ve čteníNávrh: Svoz bioodpadu dům od domu

Návrh: Kompostárna ve Škrovádě

Na kompostárnu patří:

  • čerstvě posečená tráva
  • listí
  • pořezy keřů a větve
  • piliny, hobliny, kůra
  • kuchyňské zbytky rostlinného původu
  • popel ze dřeva
  • ornice a výkopová zemina bez kamenů!

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kompostárna ve Škrovádě”