Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic.

V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995.

Navíc pokud odstraňujeme soustavně bioodpad z našich zahrad, tak vlastně odvážíme biohmotu, která nám může časem chybět v půdě.

Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad“

olej jedlý – do kontejneru

Již nepotřebný olej s fritéz či ze smažení není dobré lít do odpadních vod, mikroorganismy zpracovávající odpad mají s tuky problém.

V naší obci je organizován svoz. Po vychladnutí olej slijte do PET lahví, pevně uzavřete a vhoďte do k tomu určenému kontejneru.

Z Ozvěn 2018/6

„Při posledním svozu vytříděných použitých potravinářských olejů a tuků ze zelených nádob (popelnic) umístěných po našem městě bylo svozovou společností zjištěno, že každá popelnice obsahovala pouze asi polovinu,

Pokračovat ve čtení „olej jedlý – do kontejneru“

bioodpad – psí výkaly

Snad nikomu není příjemné, když si přinese domů na botě nějaký psí exkrement. Také je otrava muset se vyhýbat všem trávníkům, aby člověk do něčeho nešlápl.

Proto je dobré všemožně podporovat ty majitele psů, kteří nenechávají produkty svých miláčků na chodnících a trávnících, ale zodpovědně je sbírají. Jenže kam pak s nimi?

Pokračovat ve čtení „bioodpad – psí výkaly“

bioodpad – suchý spálit

(článek z Ozvěn)

Pálit listí, trávu, větve, popř. jiný odpad rostlinného původu v otevřených topeništích, je možné pouze za těchto podmínek:

– dle § 16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je možné v otevřeném ohništi spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Ten kdo jedná v rozporu s §16 odst. 4) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se dopouští přestupku podle § 23 písm. a) zák.

Pokračovat ve čtení „bioodpad – suchý spálit“

bioodpad – do vlastního kompostéru

Pokud máte jenom trochu možnost, založte si svůj vlastní kompost. Jak jej postavit a správně se o něj starat se dozvíte na webových stránkách www.ekodomov.cz

Na kompost patří:

kuchyňský odpad (kromě masa), odpad ze zahrádky (tráva, listí)

Na kompost nepatří:

odpady, které patří do kontejnerů na separovaný odpad kromě malého množství nebarevného papíru. Pokud možnost zřízení vlastního kompostu nemáte, odkládejte bioodpad do Sběrného dvora Slatiňany (podrobnosti níže) nebo do kompostárny (pozn.

Pokračovat ve čtení „bioodpad – do vlastního kompostéru“

V Pardubicích pročistily zámky bioodpad

Před víc než rokem se pardubická radnice rozhodla vyzkoušet, jestli má smysl třídit bioodpad i na sídlištích. Do té doby si mohli hnědé kontejnery objednat jen lidé z rodinných domů nebo školy a školky. Pilotní projekt na sídlišti Dubina ale skončil neúspěchem, lidé do nádoby vyhazovali i směsný odpad, který obsah znehodnotil. Služby města to ale nevzdaly a rozhodly se nádoby zamknout. Klíče dostali jen ti, kteří opravdu biologický odpad třídit chtějí.*

Služby města Pardubic rozdaly přibližně 200 klíčů těm domácnostem,

Pokračovat ve čtení „V Pardubicích pročistily zámky bioodpad“

Čím čistší bioodpad, tím levnější likvidace

Na hřbitově je umístěn kontejner na bioodpad z hrobů. Tento bioodpad však nebývá tak čistý, aby ho bylo možné vozit do kompostárny, proto se vozí jako bioodpad pro zakrývání skládky v Nasavrkách (ca. 1,6 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)*1. Kdyby to byl čistě bioodpad, dal by se vozit na naši kompostárnu (1 Kč/kg celkem) anebo do Dražkovic (ca. 0,5 Kč/kg odpad + ca. 0,4 Kč/kg doprava)*

 

Pokračovat ve čtení „Čím čistší bioodpad, tím levnější likvidace“

Téma: Kontejner na bioodpad na hřbitově

Kontejner je aktuálně určen pouze pro uživatele hřbitova, protože:

  • odvoz kontejneru je dosti nákladný (1100 Kč/svoz, bývá v něm 2-4 tuny odpadu)*
  • náklady na rozvoz jsou hrazeny z účtu provozu hřbitova, který má příjmy od uživatelů hřbitova

Bioodpad občanů lze buď:

  • odvézt do obecní kompostárny nebo
  • na vlastním pozemku v kompostérech,
  • odvézt do sběrného dvora – to však není zadarmo,

Pokračovat ve čteníTéma: Kontejner na bioodpad na hřbitově“

Kontejner na hřbitově se musí likvidovat jako drahý směsný odpad kvůli nekázni občanů

Od loňského roku město hůře třídí také proto, že kontejner umístěný na hřbitově byl původně označen lako biologický odpad, ale od roku 2021 je svážen jako objemový (tj směsný) odpad vzhledem k tomu, že obsahoval velké množství plastů a skla a dalšího odpadu. S tím souvisí i snížení produkce biologicky rozložitelného odpadu.*

Přitom na hřbitově je ještě kontejner na sklo a plast, což by mělo být dostačující pro třídění.*

Pokračovat ve čtení „Kontejner na hřbitově se musí likvidovat jako drahý směsný odpad kvůli nekázni občanů“