Téma: Bioodpad

Bioodpad tvoří asi 1/3 objemu domácího odpadu a přitom jeho likvidace je celkem snadná a bezpečná. Proto má smysl snažit podporovat opatření, která umožní, že nemusíme bioodpad vyhazovat do popelnic. V Plánu odpadového hospodářství je plánováno snížení množství biologických odpadů ve směsném odpadu ukládaném na skládky v roce 2020 na max. 35 % hmotnostních roku 1995. … Pokračovat ve čteníTéma: Bioodpad”

Návrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka

Likvidovat správně psí hovínka není žádná legrace: v popelnici smrdí, do kompostu či bio-odpadu ve větším množství také nejsou vhodné, do záchoda je nelze házet v igelitových pytlících a musí se tam nosit… Pro výkaly samotné nebo v papírových pytlících se nabízí použít psí komposter, který se zakope do země. Lze ho koupit nebo vyrobit … Pokračovat ve čteníNávrh: Komposter psích výkalů aneb psí kadibudka”

Návrh: bioodpad – psí výkaly

Snad nikomu není příjemné, když si přinese domů na botě nějaký psí exkrement. Také je otrava muset se vyhýbat všem trávníkům, aby člověk do něčeho nešlápl. Proto je dobré všemožně podporovat ty majitele psů, kteří nenechávají produkty svých miláčků na chodnících a trávnících, ale zodpovědně je sbírají. Jenže kam pak s nimi? Zdroj: Deník: Mostečané … Pokračovat ve čteníNávrh: bioodpad – psí výkaly”

Návrh: Psí výkaly na kompost

Nabízí se házet je na kompost či do komposteru. Ale je otázka, jestli pak v něm nevzniknou nějaké zlé bakterie a pak co si můžeme dovolit takovým kompostem posléze hnojit? “Výkaly většiny domácích zvířat lze za určitých podmínek kompostovat. Je to organický materiál podléhající biologickému rozkladu, je však třeba dodržovat určitá pravidla. Psí výkaly jsou výkaly masožravých živočichů … Pokračovat ve čteníNávrh: Psí výkaly na kompost”

Návrh: Svoz bioodpadu dům od domu

Už od roku 2017 řeší město svoz bioodpadu. K ukládání by se mohla využít i městská kompostárna a mohlo by dojít k dalšímu snížení produkce směsného odpadu. Pokud by svoz bioodpadu byl v týdnech mezi svozem směsného odpadu, vyřešil by se zároveň problém s páchnoucími popelnicemi v letních měsících.  

Návrh: Kompostárna ve Škrovádě

Na kompostárnu patří: čerstvě posečená tráva listí pořezy keřů a větve piliny, hobliny, kůra kuchyňské zbytky rostlinného původu popel ze dřeva ornice a výkopová zemina bez kamenů! Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10. Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím kompostujte. Tento způsob je stále … Pokračovat ve čteníNávrh: Kompostárna ve Škrovádě”

Město Rokytnice půjčuje občanům kompostery

Město Rokytnice v Orlických horách nabízí bezplatné vypůjčení kompostéru o objemu 1064 litrů na likvidaci biologického odpadu. Žadateli mohou být vlastníci rodinných domků se zahradou nebo občané bydlící v bytovém domě, kteří vlastní zahrádku v Rokytnici. Pokud ještě kompostér nevlastníte a máte zájem, žádáme vás o vyplnění žádosti, která je v příloze zprávy a do 15. srpna žádost doručte buď osobně v listinné podobě na Městský úřad. Je velice důležité včasné … Pokračovat ve čtení “Město Rokytnice půjčuje občanům kompostery”

Návrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Lidé na sídlištích mohou jen obtížně kompostovat a proto se jim bioodpad hůře likviduje. Navíc je zde také větší problém se zápachem v létě, protože popelnice jsou ve velkém množství na jednom místě. Stačilo by ca. 6 kontejnerů, svoz by pravděpodobně zvládla i naše údržba třeba jednou týdně a pravděpodobně by stačila kapacitně i stávající … Pokračovat ve čteníNávrh: Týdenní svoz bioodpadu z velkých kontejnerů jen ze sídlišť

Svoz mimo svozy směsného by řešil problém zápachu v letních měsících

Případný svoz bioodpoadu v týdnech, kdy se nesváží směsný, anebo možnost odkládání bioodpadu jinam než do popelnic by mohlo vyřešit problém se zápachem rozkládajícího se bioodpadu v teplých měsících při 14ti denním svozu. Zdroj: TÉMA: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v létě zapáchají Zdroj: TÉMA: Popelnice některých občanů při 14ti denním svozu v … Pokračovat ve čtení “Svoz mimo svozy směsného by řešil problém zápachu v letních měsících”

Zakázka na svoz bioodpadu byla zrušena

Přestože na základě výzvy k podání nabídek byly doručeny 4 nabídky, je i ta nejnižší nabízená cena přepočítáním na jednu nádobu poměrně vysoká, a to ve výši 893 Kč včetně DPH za svoz a likvidaci s četností 1× za 14 dní v období od 1. 3. do 30. 11. Důvodem vyšší ceny je pravděpodobně malé … Pokračovat ve čtení “Zakázka na svoz bioodpadu byla zrušena”