Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí, lze i ve společnosti, která je silně orientována na spotřebu, pouze prostřednictvím míst pro opětovné použití výrobků snížit produkci komunálního odpadu minimálně o 5%. *1)

Upcykling – nový název pro využívání nepotřebných věcí k něčemu jinému

Freetrade – anglický název používaný např. v Irsku

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.