Téma: Pomoc slabším

Pomoc sociálně slabým. Sociální péče, politika, pomoc ohroženým a vyloučeným v našem městě. Zde budeme přidávat návrhy, témata a události související.

Lidé frustrovaní svou situací nebo nezájmem okolí častěji hledají útěchu v činnostech, které společnosti škodí: podporují anarchisty a extremisty, užívají a obchodují s drogami, mají menší zábrany před trestnou činností, menší vůli dodržovat společenské zvyklosti co se týče ohleduplnosti a čistoty, půjčují si u vychytralých miliardářů, kteří s pomocí vymahačů následně jejich situaci ještě zhoršují a někdy činí bezvýchodnou…


Lidé už od počátků civilizace více či méně pomáhají slabším. Dá se říci, že hlavní rozdíl mezi zvířaty a lidmi je právě to, že silní se dokáží více či méně vzdát své převahy ve prospěch slabších. Lidská společnost se pak mohla změnit z "džungle", kde na každého číhá všude smrt a nebezpečí, na prostředí, kde se je čas a prostor i na jiné věci, než se jen bát o život a živobytí. A čím více se to té které společnosti daří, tím lépe se v ní žije většímu podílu jejich členů.

Naše dnešní euroatlantická společnost (formovaná https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanismus#Dal%C5%A1%C3%AD_v%C3%BDznam _blank rel="noopener">antikou, pak křesťanstvím a po ztrátě autority v důsledku rel="noopener">reformace také rel="noopener">ateistickým humanismem) je v ohledu k druhým na vysoké úrovni.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.