Téma: Ztráty a nálezy

Kdo někdy něco cenného ztratil a neví přesně kde, tak si určitě také posteskl, že není jedno místo, kam by se ty ztracené věci dávaly. Člověk by tam zašel a nejspíš by to našel.

Kde lze u nás hledat ztracené věci?

Podle Občanského zákoníku*1) by měl nálezce každou nalezenou věc nahlásit na obecní úřad. Úřad rozhodne, kde bude uložena.  Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.