Téma: Rekonstrukce ulic

Nic nevydrží věčně, a tak i povrch vozovek a chodníků v obci je nutné obnovovat. Přitom lze někdy zohlednit i požadavky na změny dispozic tak, aby byly ulice bezpečnější, nebo se na nich dalo legálně parkovat.

Zároveň je nešťastné, pokud se občané dozví o zahájení rekonstrukce ulice před jejich domy až v okamžiku, kdy je projekt hotový, investice schválena zastupiteli a je vybrána firma. Pak už se s tím dá velmi těžko něco dělat a projekt měnit.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce ulic”

Téma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim

Slatiňany jsou vyhledávaným cílem nebo aspoň zastávkou pro cyklisty z Chrudimi a Pardubic.

Většinou přijedou po cyklostezce od Janderova a pokračují podle Chrudimky až do Škrovádu, kde buď jedou nahoru k Monaku anebo pokračují rovně do skal na Borek.

Zvlášť za pěkného počasí o víkendech od jara do podzimu tudy projedou stovky návštěvníků.

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim”

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Připravuje se rekonstrukce Klášterní ulice od TGM po Tyršovu. V celé délce bude ulice jednosměrná a průjezdná od TGM, vozovka bude rozdělena na pruh pro parkování a pruh pro průjezd.

Současně budou rekonstruovány křižovatky Tyršova – Klášterní a Tyršova – Nádražní: prostor křižovatky bude zvýšen a bude fungovat jako retardér pro zklidnění provozu.

Oproti Koncepci dopravy v klidu však nevzniknou původně navrhovaná parkoviště u přilehlých bytovek.

Na základě námitky obyvatelů obytného domu s č.p.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Téma: Otevřené výplně poklopů kanálů na ulicích

Škrovádské nábřeží z nezalitými kanály je součást cyklotrasy a oblíbené místo pro procházky a projížďky i Slatiňáků na in-line bruslích, koloběžkách i dětských kolech, pro které je však vjetí do takového poklopu nebezpečné a o zdraví. V lepším případě se jim musí vyhýbat, čímž zase vjíždějí do protisměru. Není to tragedie, ale otravuje to, zvlášť když tudy člověk jezdí častěji: pěkný nový povrch silnice a přesto zde člověk musí koukat na zem, aby nevjel do kanálu.

Pokračovat ve čteníTéma: Otevřené výplně poklopů kanálů na ulicích”

Návrh: Přepracovat Koncepci dopravy v klidu pro maximální průchodnost města cyklisty

Koncepce dopravy v klidu, která je používána na městě pro rekonstrukci ulic, neřeší vůbec cyklisty, bere je jako ostatní motoristy. Zavádí nové jednosměrky i pro cyklisty a to i tam, kde by pro cyklisty nemusely být. Na cyklisty se při její přípravě prostě zapomnělo.

Pokračovat ve čteníNávrh: Přepracovat Koncepci dopravy v klidu pro maximální průchodnost města cyklisty”

Návrh: V ulicích s malým provozem povolit obousměrný provoz v jednom pruhu pouze pro cyklisty, pro motorová vozidla jednosměrný

Norma ČSN 73 6110 umožňuje ulicích, kde je denní provoz menší než 500 vozidel, obousměrný provoz v jednom pruhu šíře 2,5 m s výhybnami. Ve Slatiňanech to takto máme v mnoha ulicích ve Škrovádě. Asi není problém pak v takové ulici dodatečně omezit obousměrný provoz motorových vozidel a ponechat ho jen pro cyklisty.

Pokračovat ve čteníNávrh: V ulicích s malým provozem povolit obousměrný provoz v jednom pruhu pouze pro cyklisty, pro motorová vozidla jednosměrný”

Návrh: Neupřednostňovat parkující vozidla a zeleň ve vozovce před cyklisty

V Klášterní nebo Neumannově ulici se při rekonstrukci ulice narazilo na problém, že do šíře, která je k dispozici, se nevejde zároveň zeleň, parkující auta, jedoucí auta aspoň v jednom směru a cyklisté v obou směrech.

Bez jakékoliv veřejné diskuse se v těchto případech dala přednost parkujícím vozidlům a zeleni před cyklisty v druhém směru.

Osobně si myslím, že to není správné a příště by se to mělo lépe promyslet.

Pokračovat ve čteníNávrh: Neupřednostňovat parkující vozidla a zeleň ve vozovce před cyklisty”

Návrh: V případě dvou chodníků a úzké vozovky jeden obětovat cyklistům

Podle ČSN 73 6110 musí mít vozovka s jednosměrným provozem pro motorová vozidla a obousměrným pro cyklisty šíři aspoň 3,5 m.

Kde jsou dva ne příliš používané chodníky – jako to bylo třeba v Klášterní – je možné jeden zrušit a místo po něm uvolněné použít pro cyklisty v opačném směru.

Pokračovat ve čteníNávrh: V případě dvou chodníků a úzké vozovky jeden obětovat cyklistům”