Téma: Rekonstrukce ulic

Nic nevydrží věčně, a tak i povrch vozovek a chodníků v obci je nutné obnovovat. Přitom lze někdy zohlednit i požadavky na změny dispozic tak, aby byly ulice bezpečnější, nebo se na nich dalo legálně parkovat.

Zároveň je nešťastné, pokud se občané dozví o zahájení rekonstrukce ulice před jejich domy až v okamžiku, kdy je projekt hotový, investice schválena zastupiteli a je vybrána firma. Pak už se s tím dá velmi těžko něco dělat a projekt měnit.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce ulic”

Téma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim

Slatiňany jsou vyhledávaným cílem nebo aspoň zastávkou pro cyklisty z Chrudimi a Pardubic.

Většinou přijedou po cyklostezce od Janderova a pokračují podle Chrudimky až do Škrovádu, kde buď jedou nahoru k Monaku anebo pokračují rovně do skal na Borek.

Zvlášť za pěkného počasí o víkendech od jara do podzimu tudy projedou stovky návštěvníků.

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim”

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Téma: Projekty omezující cyklistiku ve městě

Ne pro všechny je provoz cyklistů po městě prioritou a omezení provozu cyklistů může mít přínos pro jiné skupiny – chodce, automobilisty, obyvatele… Pak je na místě, aby se všichni dotčení – včetně cyklistů – účastnili rozhodování, aby zazněly i jejich hlasy.

Odpovědní se často vymlouvají na předpisy – ale ta ve skutečnosti nebrání třeba jednosměrkám obousměrným pro cyklisty. Pokud má takový jízdní pruh 4 m, není problém.

Je jasné, že na každou ulici se nevejde dohromady

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty omezující cyklistiku ve městě”

Téma: Jednosměrný úsek ulice Štěpánkova

Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). V odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00 m (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). Parametry stanovené právními předpisy mají zajistit především bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V ulici Štěpánkova je šíře mezi obrubníky 3,8 m.

Pokračovat ve čteníTéma: Jednosměrný úsek ulice Štěpánkova”

Návrh: Zprůjezdňování úseků zbytečně uzavřených pro cyklisty

Minimální šíři vozovek a chodníků určuje stavební norma ČSN 73 6110 a TP 179 a to na základě mnoha kritérií a požadavků. Zohledňuje i hustotu provozu a prostorové možnosti. Nabízí mnoho možností, jak situaci řešit a mnohdy je spíš problém pohodlnost projektantů, že ne všechny možnosti zadavateli nabídnou.

Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás).

Pokračovat ve čteníNávrh: Zprůjezdňování úseků zbytečně uzavřených pro cyklisty”

Téma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)

Tedy propojení ulic U lesa a Souběžné anebo I/37 by bylo nejvhodnější provést komunikací s dopravní funkcí (B) (pak jsou ještě komunikace s funkcí pobytovou (C a D)).

Ve regulačním plánu z roku 2001 se počítalo s napojením na I/37 u lesa směrem na Kunčí. Ten však nahradila aktuálně (9/2019) platná územní studie z roku 2015 , podle které by měla hlavní obslužní komunikace vést jako pokračování slepé ulice od stávajících domů podle hlavní silnice (na obrázku níže označena modrou čarou) přes pozemek 112.

Pokračovat ve čteníTéma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)”

Minimální šíře komunikací

Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1  a TP179 *2 jsou:

využití
limity
podle
pozn.

šíře vozovky v obousměrném provozu
min. 5,5 m
ČSN 73 6110 8.4.3
5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v)

jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení
min. 3,0 m mezi obrubami
ČSN 73 6110 8.2.2; 8.4.4
šíře mezi obrubami min. 3,0 m (2,5 + 2x vodící proužek 0,25); … Pokračovat ve čtení “Minimální šíře komunikací”