Téma: Rekonstrukce ulic

Nic nevydrží věčně, a tak i povrch vozovek a chodníků v obci je nutné obnovovat. Přitom lze někdy zohlednit i požadavky na změny dispozic tak, aby byly ulice bezpečnější, nebo se na nich dalo legálně parkovat.

Zároveň je nešťastné, pokud se občané dozví o zahájení rekonstrukce ulice před jejich domy až v okamžiku, kdy je projekt hotový, investice schválena zastupiteli a je vybrána firma. Pak už se s tím dá velmi těžko něco dělat a projekt měnit.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce ulic”

Téma: Cukrárna u mlsné kočky

Cukrárna, kavárna a terminál TipSportu poblíž zámku proti hospodě U zámku a vedle silničního mostu na cyklomagitrále od Chrudimi. Založená kolem roku 2000 *1. Zákusky, káva, wifi, točené pivo.

Adresa: Vrchlického 97, 538 21 Slatiňany
Kontakt: 773 800 660
Provozní doba:(1/2020)
Po: zavřeno
Út: 11–16
St-Pá: 9-16
So, Ne: 10-16
IČ:14513145; odpovědná osoba: Luboš Netolický

akvárium pro malé i velké

Pokračovat ve čteníTéma: Cukrárna u mlsné kočky”

Téma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim

Slatiňany jsou vyhledávaným cílem nebo aspoň zastávkou pro cyklisty z Chrudimi a Pardubic.

Většinou přijedou po cyklostezce od Janderova a pokračují podle Chrudimky až do Škrovádu, kde buď jedou nahoru k Monaku anebo pokračují rovně do skal na Borek.

Zvlášť za pěkného počasí o víkendech od jara do podzimu tudy projedou stovky návštěvníků.

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklostezka Slatiňany – Chrudim”

Téma: Nebezpečné křižovatky

S rostoucím počtem aut parkujících na veřejných komunikacích ubývá příhodných míst, a tak auta parkují a zastavují i v blízkosti křižovatek, přičemž někdy nerespektují ani šestimetrový odstup od hrany křižovatky. Tím se křižovatky stávají méně přehledné, vyjíždějící vozidlo musí vyjet více do vozovky a řidič riskuje střet  a vznikají z toho nebezpečné situace.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné křižovatky

Návrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo

Vozidla jedoucí od školy (auta pokračující do zadní části parkoviště a bicykly pokračující dále k poště) mají dávat přednost vozidlům přijíždějícím od hlavní Šmeralovou ulicí.

To je však problém, protože přes zděný plot rohové zahrady, který je až ke kraji vozovky, není vůbec vidět, vidět je až při vjetí do křižovatku, ale v tom místě si často zkracují jízdu vozidla od hlavní, zvlášť když ve Šmeralově trpí město na druhé straně ulice parkující vozidla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Na křižovatku Šmeralova – Staré náměstí přidat zrcadlo”

Návrh: Vytvořit novou cyklostezku na levém břehu řeky až do Škrovádu

Nápad spočívá ve vytvoření nové komunikace navazující na ulici Podskála po břehu řeky až do Škrovádu, kde by mohla být vyvedena buď pod starou prodejnou (dnes hospoda Pod kopcem).

Další varianta je vyjet podle Dařbujána na silnici nad Škrovádem, kde by se stejně hodila nová ulice pro usnadnění rozvíjení zástavby v intravilánu Škrovádu ve snaze snížení tlaku stavět v extravilánu.

 

Tento nápad nebyl zatím (pokud je autoru známo) nijak konzultován se soukromými majiteli pozemků či s vedením města.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit novou cyklostezku na levém břehu řeky až do Škrovádu”

Minimální šíře komunikací

Minimální šířky komunikací podle platné (2019) normy ČSN 736110 *1  a TP179 *2 jsou:

využití
limity
podle
pozn.

šíře vozovky v obousměrném provozu
min. 5,5 m
ČSN 73 6110 8.4.3
5,5 = 2x 2,5 m pro auta (a) + 2x 0,25 m vodící proužek na okrajích (v)

jízdní pruh s obousměrným provozem v úsporném provedení
min. 3,0 m mezi obrubami
ČSN 73 6110 8.2.2; 8.4.4
šíře mezi obrubami min. 3,0 m (2,5 + 2x vodící proužek 0,25); … Pokračovat ve čtení “Minimální šíře komunikací”

Téma: Zúžená škrovádská ulice podél Olšiny ve Škrovádě

Šíře vozovky mezi obrubníky za křižovatkou s Škrovádským nábřežím je 440 cm, zde se při opatrné jízdě minou u dvě vozidla a cyklisté jsou relativně v bezpečí. Ve zúžené části od Olšiny k návsi je šíře 350 cm a tam už činí potíže míjení aut i s cyklisty.

Pokračovat ve čteníTéma: Zúžená škrovádská ulice podél Olšiny ve Škrovádě”

Návrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Rekonstrukce Klášterní ulice od TGM po Tyršovu. V celé délce je ulice jednosměrná a průjezdná od TGM, vozovka bude rozdělena na pruh pro parkování a pruh pro průjezd.

Současně budou rekonstruovány křižovatky Tyršova – Klášterní a Tyršova – Nádražní: prostor křižovatky bude zvýšen a bude fungovat jako retardér pro zklidnění provozu.

Oproti Koncepci dopravy v klidu však nevzniknou původně navrhovaná parkoviště u přilehlých bytovek.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)