Zastupitelé, radní a výbory 2022 – 2026

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města.

jméno (navrhující strana) výbory a kompetence Bydliště, kontakty a profese
RADNÍ + ZASTUPITELÉ
Brůžek Jan (Sedma)
starosta1, předseda výboru pro územní plánování2

Hospodaření; rozpočet a investice; majetek města; IZS; doprava a komunikace3

Wolkerova; technik, strojník, zámečník4 jbruzekslatinanycz 6067757991
Martin Harsa (Vraníci)
místostarosta, radní 5

údržba nemovitostí; veřejné prostranství; stavební řízení; sport; dotace a ceřejné zakázky3

Slatiňany; produktový manažer6 mharsaslatinanycz 6067794335
Drahokoupil David (Sedma)
radní1, předseda osadního výboru Kunčí7

Požární ochrana; rozvoj místních částí; městské lesy3

Kunčí; zemědělec
ddrahokoupilcentrumcz1
Švecová Jana (Sedma)
radní1, redakční rada Ozvěn8

Sociální oblast; kultura; propagace města (web a FB)3

Slatiňany; provozuje obchod
janasvec05gmailcom1
Peřina Vlastimil (Sedma)
radní5, redakční rada Ozvěn8

Odpady; městská zeleň; spolupráce se zámkem a s hřebčínem3

Slatiňany; vedoucí oddělení SCHKO
vlastimilperinaseznamcz5
Kubín Martin (Vraníci)
radní5,  výbor pro územní plánování2

Hospodaření s nemovitým majetkem; bytová výstavba; místní poplatky; pohledávky3

Slatiňany; konstruktér
kubinmartinemailcz5
Petr Šotta (Vraníci)
radní5

školství; hospodaření příspěvkových organizací; dopravní obslužnost3

Slatiňany; ředitel ZUŠ zusslattiscalicz9
ZASTUPITELÉ
Jan Karlík (Vraníci)
výbor pro územní plánování2 Podhůra; obchodník jankarlikt-agrocz 6023840229
Picpauer Jan (Sedma)
Škrovád; referenttechnik janpicpauervolnycz
Koblížek Robert (Sedma) Odstoupil 20/9/2023, nahrazen J.Pilařem
Pilař Jan (Sedma)
Podskála; inženýr kvality, metrolog jan.pilar.52 10 pilar2seznamcz

Jmenován 4/10/2023 po R.Koblížkovi

Jeník Ivan (SNK-ED)
finanční výbor11 Sečská; mvdrjenikgmailcom5; veterinář
Chalupník Milan (SNK-ED)
předseda finančního výboru11 Švermova; milanchalupniktiscalicz; ředitel školy
Rulík František (SNK-ED)
Medunova; hasič,  kontakt; rulikfrantisekseznamcz5 
Steklý Vít (TOP 09)
kontrolní výbor12 Štěpánkova; 721942193  vitsteklypcetop09cz13 vitsteklylepsislatinanycz
Šťastný Stanislav (ODS)
předseda kontrolního výbor12 724652041 stastnyslatinanyseznamcz14;
Holeka Pavel (SNK-ED) lékař, chirurg1516; pholekaseznamcz14
Kunc Tomáš (SNK-ED)
kontrolní výbor12 Čechova; předseda představenstev17 kunctomasseznamcz14
Douša Martin (KDU-ČSL)
finanční výbor11 Slatiňany dousamartin2gmailcom14 
Slanina Jaroslav (SPD)
Škrovádská; výpravčí; jardaslaninacentrumcz5 
Zahradník Jaroslav (SPD)
kontrolní výbor12 Škrovád; důchodce, stavební dozorce18; jardazahradnikseznamcz5
OSADNÍ VÝBORY
Buřil Vlastislav (SNK-ED)
člen osadního výboru Kunčí7 Kunčí
Černá Jaroslava
člen osadního výboru Kunčí7 Kunčí
Bleha Jaroslav (Sedma) člen osadního výboru Trpišov jednatel, truhlář; Trpišov; 777865557; j_blehayahoocom;
Michek Petr
člen osadního výboru Trpišov Trpišov; živnostník; 732631960; petinmichekseznamcz
Blatoňová Jitka
člen osadního výboru Trpišov Trpišov; pracovnice DSS; 723487225; blatonovajseznamcz
Sýkorová Klára
člen osadní výbor Škrovád
Picpauerová Marie
člen osadní výbor Škrovád důchodkyně
Zahradníková Jitka
člen osadní výbor Škrovád důchodkyně
OSTATNÍ ČLENOVÉ VÝBORŮ, KOMISÍ A RAD
Herrová Marie (ODS) finanční výbor11
Hübnerová Daniela (Vraníci) finanční výbor11
Beránková Alena (Vraníci) kontrolní výbor12
Urválek Jiří (TOP 09) výbor pro územní plánování2
Kolek Petr (Sedma) výbor pro územní plánování2
Kolouchová Marta redakční rada Ozvěn8 matrikářka na MÚ19
Rašín Vladimír redakční rada Ozvěn8 tajemník MÚ20
Hana Hübnerová redakční rada Ozvěn8 učitelka ČJ v důchodu na ZŠ Slatiňany
 1. Rada | Slatinany 5/12/2022[][][][][][]
 2. Výbor pro územní plánování | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 3. Kompetence radních 2022-2026.pdf (slatinany.cz) 29/3/2023[][][][][][][]
 4. Ing. Jan Brůžek – kandidát na starostu – Sedma Slatiňany (sedmaslatinany.cz)[]
 5. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2022[][][][][][][][][][][]
 6. Členové sdružení – Vraníci (vranici.cz) 23/12/2022[]
 7. Osadní výbor Kunčí | Slatinany 23/12/2022[][][]
 8. Redakční rada Ozvěn od roku 2022 – slatinak.cz 23/12/2023[][][][][]
 9. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2022[][]
 10. Jan Pilař – Sedma Slatiňany (sedmaslatinany.cz)[]
 11. Finanční výbor | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 12. Kontrolní výbor | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 13. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2023[]
 14. https://www.slatinany.cz/urad/samosprava/zastupitelstvo 23/12/2022[][][][]
 15. Ortopedie | MUDr. Josef Tomáš (pardubickyortoped.cz)[]
 16. MUDr. Pavel Holeka (1chirurgie.cz)[]
 17. Tomáš Kunc ⇒ Obchodní rejstřík | Peníze.cz (penize.cz) 23/12/2022[]
 18. Kandidáti do komunálních voleb 2022 – SPD – slatinak.cz[]
 19. Odbory | Slatinany 23/12/2022[]
 20. Kontakty | Slatinany 23/12/2022[]

32 komentářů u „Zastupitelé, radní a výbory 2022 – 2026“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.