Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, sže jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana) výbory a oblasti a gesce *1) Bydliště, kontakty a profese
RADNÍ + ZASTUPITELÉ
Jeník Ivan (SNK-ED)
starosta
Evidence majetku – pronájmy – Krizové řízení – Dotace poskytované městem – Propagace města – Hospodaření města, změny rozpočtu
Sečská; 469660232; 724179925; i.jenikslatinany.cz; veterinář
Šťastný Stanislav (ODS)
místostarosta
Investice – Plán údržby a rozvoje nemovitostí – Veřejné zakázky – Dotace – Zástupce města při stavebních řízeních – rozpočet
724652041; s.stastnyslatinany.cz; osobně Po a St 15-17h na úřadě (místostarostenské dny)
Fryšová Dagmar (SNK ED)
vymáhání pohledávek – byty – Místní poplatky

člen kontrolního výboru

důchodkyně*3
Chalupník Milan (SNK-ED)
člen finančního výboru
školství – Hospodaření příspěvkových organizací a s majetkem města – Dopravní obslužnost
Švermova; milan.chalupniktiscali.cz; ředitel školy
Málková Marie (ODS)
Sociální oblast – Návrhy n a umístění občanů v DPS, DD, opatrovnictví – Kulturní, společenská a sportovní oblast Družstevní; 724096517; marie.malkovalepsislatinany.cz
Rulík František (SNK ED)

člen finančního výboru
Požární ochrana – Pořádek a čistota ve městě – Údržba zeleně a mobiliáře městačlen výboru pro životní prostředí
Medunova; hasič,  kontakt 
Steklý Vít (TOP 09)
Užívání veřejného prostranství – Působnost při přípravě Ozvěn – Jednání s organizací Spartak Slatiňany – komunální odpad Štěpánkova; 721 942 193 ; vit.steklypce.top09.cz; vit.steklylepsislatinany.cz
ZASTUPITELÉ
Brůžek Jan (Sedma)
předseda výboru pro územní plánování Wolkerova
Bušta Jaroslav (Sedma)
zámek; kastelán
Drahokoupil David (Sedma)
předseda osadního výboru Kunčí Kunčí; zemědělec
Hromádková Jana (KSČM)

účetní; TGM x Vrchlického
Kolek Petr (Sedma)
člen výboru pro územní plánování Tyršova x Vítězství
Kocián Zdeněk (SNK ED)
Kolouch Jakub (ODS)
předseda finančního výboru jakub.kolouchlepsislatinany.cz; konstruktér
Malina Jaroslav (KSČM)

předseda kontrolního výboru Wolkerova 677
Mandys Ivo (Sedma)
člen kontrolního výboru Švermova 754 
Pavliš Dominik (KDU-ČSL)

člen výboru pro územní plánování Medunova
Picpauerová Kamila (Sedma)
člen kontrolního výboru Škrovád
Sejkorová Stanislava (SNK-ED)

Stanislava Sejkorová

Kunčí ;
sejkorovasseznam.cz
Sobotková Jana (TOP 09)
725600237; jana.sobotkovalepsislatinany.cz
Vychodil Daniel (Sedma)
Jungmannova; daniel.vychodilcentrum.cz
OSADNÍ VÝBORY
Buřil Vlastislav
člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Černá Jaroslava
člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Bleha Jaroslav člen osadního výboru Trpišov jednatel, truhlář; Trpišov 9; 777865557; j_bleha[at]yahoo.com;
www.stuartbohemia.cz
Michek Petr
člen osadního výboru Trpišov Trpišov 52; živnostník; 732631960; petinmichek[at]seznam.cz
Blatoňová Jitka

člen osadního výboru Trpišov
Trpišov 69; pracovnice DSS; 723487225; blatonovaj[at]seznam.cz
OSTATNÍ ČLENOVÉ KONTROLNÍCH VÝBORŮ
Herrová Marie (ODS) člen finančního výboru
Dalecký Daniel (TOP09) člen výboru pro územní plánování
Urválek Jiří (TOP09) člen výboru pro územní plánování

23 komentářů u „Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.