Zastupitelé, radní a výbory 2022 – 2026

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města.

jméno (navrhující strana) výbory a kompetence Bydliště, kontakty a profese
RADNÍ + ZASTUPITELÉ
Brůžek Jan (Sedma)
starosta1, předseda výboru pro územní plánování2

Hospodaření; rozpočet a investice; majetek města; IZS; doprava a komunikace3

Wolkerova; technik, strojník, zámečník4 jbruzekslatinanycz 6067757991
Martin Harsa (Vraníci)
místostarosta, radní 5

údržba nemovitostí; veřejné prostranství; stavební řízení; sport; dotace a ceřejné zakázky3

Slatiňany; produktový manažer6 mharsaslatinanycz 6067794335
Drahokoupil David (Sedma)
radní1, předseda osadního výboru Kunčí7

Požární ochrana; rozvoj místních částí; městské lesy3

Kunčí; zemědělec
ddrahokoupilcentrumcz1
Švecová Jana (Sedma)
radní1, redakční rada Ozvěn8

Sociální oblast; kultura; propagace města (web a FB)3

Slatiňany; provozuje obchod
janasvec05gmailcom1
Peřina Vlastimil (Sedma)
radní5, redakční rada Ozvěn8

Odpady; městská zeleň; spolupráce se zámkem a s hřebčínem3

Slatiňany; vedoucí oddělení SCHKO
vlastimilperinaseznamcz5
Kubín Martin (Vraníci)
radní5,  výbor pro územní plánování2

Hospodaření s nemovitým majetkem; bytová výstavba; místní poplatky; pohledávky3

Slatiňany; konstruktér
kubinmartinemailcz5
Petr Šotta (Vraníci)
radní5

školství; hospodaření příspěvkových organizací; dopravní obslužnost3

Slatiňany; ředitel ZUŠ zusslattiscalicz9
ZASTUPITELÉ
Jan Karlík (Vraníci)
5,  výbor pro územní plánování2 Podhůra; obchodník jankarlikt-agrocz9
Picpauer Jan (Sedma)
Škrovád; referenttechnik janpicpauervolnycz
Koblížek Robert (Sedma)
Škrovád; jednatel, IT technikredaktor; muhromadnadopravacz
Jeník Ivan (SNK-ED)
finanční výbor10 Sečská; mvdrjenikgmailcom5; veterinář
Chalupník Milan (SNK-ED)
předseda finančního výboru10 Švermova; milanchalupniktiscalicz; ředitel školy
Rulík František (SNK-ED)
Medunova; hasič,  kontakt; rulikfrantisekseznamcz5 
Steklý Vít (TOP 09)
kontrolní výbor11 Štěpánkova; 721942193  vitsteklypcetop09cz12 vitsteklylepsislatinanycz
Šťastný Stanislav (ODS)
předseda kontrolního výbor11 724652041 stastnyslatinanyseznamcz13;
Holeka Pavel (SNK-ED) lékař, chirurg1415; pholekaseznamcz13
Kunc Tomáš (SNK-ED)
kontrolní výbor11 Čechova; předseda představenstev16 kunctomasseznamcz13
Douša Martin (KDU-ČSL)
finanční výbor10 Slatiňany dousamartin2gmailcom13 
Slanina Jaroslav (SPD)
Škrovádská; výpravčí; jardaslaninacentrumcz5 
Zahradník Jaroslav
kontrolní výbor11 Škrovád; důchodce, stavební dozorce17; jardazahradnikseznamcz5
OSADNÍ VÝBORY
Buřil Vlastislav (SNK-ED)
člen osadního výboru Kunčí7 Kunčí
Černá Jaroslava
člen osadního výboru Kunčí7 Kunčí
Bleha Jaroslav (Sedma) člen osadního výboru Trpišov jednatel, truhlář; Trpišov; 777865557; j_blehayahoocom;
Michek Petr
člen osadního výboru Trpišov Trpišov; živnostník; 732631960; petinmichekseznamcz
Blatoňová Jitka
člen osadního výboru Trpišov Trpišov; pracovnice DSS; 723487225; blatonovajseznamcz
Sýkorová Klára
člen osadní výbor Škrovád
Picpauerová Marie
člen osadní výbor Škrovád důchodkyně
Zahradníková Jitka
člen osadní výbor Škrovád důchodkyně
OSTATNÍ ČLENOVÉ VÝBORŮ, KOMISÍ A RAD
Herrová Marie (ODS) finanční výbor10
Hübnerová Daniela (Vraníci) finanční výbor10
Beránková Alena (Vraníci) kontrolní výbor11
Urválek Jiří (TOP 09) výbor pro územní plánování2
Kolek Petr (Sedma) výbor pro územní plánování2
Kolouchová Marta redakční rada Ozvěn8 matrikářka na MÚ18
Rašín Vladimír redakční rada Ozvěn8 tajemník MÚ19
Hana Hübnerová redakční rada Ozvěn8 učitelka ČJ v důchodu na ZŠ Slatiňany
 1. Rada | Slatinany 5/12/2022[][][][][][]
 2. Výbor pro územní plánování | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 3. Kompetence radních 2022-2026.pdf (slatinany.cz) 29/3/2023[][][][][][][]
 4. Ing. Jan Brůžek – kandidát na starostu – Sedma Slatiňany (sedmaslatinany.cz)[]
 5. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2022[][][][][][][][][][][][]
 6. Členové sdružení – Vraníci (vranici.cz) 23/12/2022[]
 7. Osadní výbor Kunčí | Slatinany 23/12/2022[][][]
 8. Redakční rada Ozvěn od roku 2022 – slatinak.cz 23/12/2023[][][][][]
 9. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2022[][]
 10. Finanční výbor | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 11. Kontrolní výbor | Slatinany 23/12/2022[][][][][]
 12. Zastupitelstvo | Slatinany 23/12/2023[]
 13. https://www.slatinany.cz/urad/samosprava/zastupitelstvo 23/12/2022[][][][]
 14. Ortopedie | MUDr. Josef Tomáš (pardubickyortoped.cz)[]
 15. MUDr. Pavel Holeka (1chirurgie.cz)[]
 16. Tomáš Kunc ⇒ Obchodní rejstřík | Peníze.cz (penize.cz) 23/12/2022[]
 17. Kandidáti do komunálních voleb 2022 – SPD – slatinak.cz[]
 18. Odbory | Slatinany 23/12/2022[]
 19. Kontakty | Slatinany 23/12/2022[]

32 komentářů u „Zastupitelé, radní a výbory 2022 – 2026“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.