Kontakty na radní a zastupitele a jejich kompetence

Na těchto adresách a kontaktech mohou občané kontaktovat své zastupitele ve věcech týkajících se chodu města. Nelze však zapomenout, že jednotlivý radní či zastupitel může vyslechnout, říci svůj názor, ale stejně s řešením musí často počkat na jednání rady či zastupitelstva.

Zastupitelstvo a rada pro období 2018-2022:

jméno (navrhující strana) výbory a oblasti a gesce *1) Bydliště, kontakty a profese
RADNÍ + ZASTUPITELÉ
Jeník Ivan (SNK-ED)
starosta
Evidence majetku – pronájmy – Krizové řízení – Dotace poskytované městem – Propagace města – Hospodaření města, změny rozpočtu
Sečská; 469660232; 724179925; i.jenikslatinany.cz; veterinář
Šťastný Stanislav (ODS)
místostarosta
Investice – Plán údržby a rozvoje nemovitostí – Veřejné zakázky – Dotace – Zástupce města při stavebních řízeních – rozpočet
724652041; s.stastnyslatinany.cz; osobně Po a St 15-17h na úřadě (místostarostenské dny)
Fryšová Dagmar (SNK ED) vymáhání pohledávek – byty – Místní poplatky

člen kontrolního výboru

Chalupník Milan (SNK-ED) člen finančního výboru
školství – Hospodaření příspěvkových organizací a s majetkem města – Dopravní obslužnost
Švermova; milan.chalupniktiscali.cz; ředitel školy
Málková Marie (ODS)
Sociální oblast – Návrhy n a umístění občanů v DPS, DD, opatrovnictví – Kulturní, společenská a sportovní oblast Družstevní; 724096517; marie.malkovalepsislatinany.cz
Rulík František (SNK ED)

člen finančního výboru
Požární ochrana – Pořádek a čistota ve městě – Údržba zeleně a mobiliáře městačlen výboru pro životní prostředí
Medunova; hasič,  kontakt 
Steklý Vít (TOP 09)
Užívání veřejného prostranství – Působnost při přípravě Ozvěn – Jednání s organizací Spartak Slatiňany – komunální odpad Štěpánkova; 721 942 193 ; vit.steklypce.top09.cz; vit.steklylepsislatinany.cz
ZASTUPITELÉ
Brůžek Jan (Sedma) předseda výboru pro územní plánování Wolkerova
Bušta Jaroslav (Sedma) zámek; kastelán
Drahokoupil David (Sedma) předseda osadního výboru Kunčí Kunčí; zemědělec
Hromádková Jana (KSČM)
Kolek Petr (Sedma) člen výboru pro územní plánování Tyršova
Zdeněk Kocián (SNK ED)
Kolouch Jakub (ODS)
předseda finančního výboru jakub.kolouchlepsislatinany.cz; konstruktér
Malina Jaroslav (KSČM) předseda kontrolního výboru Wolkerova 677
Mandys Ivo (Sedma) člen kontrolního výboru Švermova 754 
Pavliš Dominik (KDU-ČSL)

člen výboru pro územní plánování Medunova
Picpauerová Kamila (Sedma) člen kontrolního výboru Škrovád
Sejkorová Stanislava (SNK-ED)

Stanislava Sejkorová

Kunčí ;
sejkorovasseznam.cz
Sobotková Jana (TOP 09)
725600237; jana.sobotkovalepsislatinany.cz
Vychodil Daniel (Sedma) Jungmannova; daniel.vychodilcentrum.cz
OSADNÍ VÝBORY
Buřil Vlastislav člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Černá Jaroslava člen osadního výboru Kunčí Kunčí
Bleha Jaroslav člen osadního výboru Trpišov truhlář; Trpišov
Michek Petr člen osadního výboru Trpišov Trpišov
Blatoňová Jitka člen osadního výboru Trpišov Trpišov
OSTATNÍ ČLENOVÉ KONTROLNÍCH VÝBORŮ
Herrová Marie (ODS) člen finančního výboru
Dalecký Daniel (TOP09) člen výboru pro územní plánování
Urválek Jiří (TOP09) člen výboru pro územní plánování

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.